Souvislosti, které všude nenajdete

Jste Kristy nové éry a přinesete mír do světa duality a polarity

Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste otevřeni skutečnému významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem srdcí, které oslovují Zemi i druhé. Nyní můžete poznat sami sebe ve tvářích druhých, ať už jsou světlí nebo temní, bohatí či chudí, pracovníky Světla nebo Pozemskými dušemi. Láska obsažená v Kristovském vědomí překonává rozdíly mezi protiklady a dává vám intenzivní pocit propojenosti všeho, co je. Kdysi jste strážili jako andělé na Zemi ráj. Odřízli jste se od tohoto stavu nevinnosti, když jste byli vtaženi do tance moci s energiemi, které vám chtěly tento ráj ukrást. Kvůli tomu jste opustili spirituální říši a inkarnovali se hlouběji do hmotné reality a iluze. Z andělských bytostí jste se stali postupně válečníky.
Když jste se inkarnovali na Zemi a zažívali, jaké to je být člověkem, byli jste pokoušeni touhou kontrolovat a to vedlo nakonec k pádu Atlantidy i vás jako válečníků. Pak jste se vrátili znovu na Zemi, abyste prožili stinnou stránku této mocenské hry a pocítili, jaké to je stát se naopak obětí agrese a násilí. Následky těchto událostí jsou stále přítomny ve vašich prožitcích a vy nyní všichni tvrdě pracujete na tom, abyste toto trauma uvnitř sebe překonali. Tímto završujete celý cyklus až k bodu, kde začal. Vracíte se zpět ke své opravdové povaze anděla, nyní však již k andělu plně inkarnovanému se skutečným a živým poznáním extrémů Světla a Temnoty, lásky a strachu. Jako lidští andělé budete moudří a soucitní. Vykonali jste neuvěřitelnou cestu. Jsem zde jako učitel a průvodce, ale stejně tak jako váš bratr a přítel.
Atlantidská energie je energií velké mentální síly kombinovaná se zřetelnou pýchou a arogancí. Odvažte se rozpoznat tyto temné energie uvnitř sebe a odvažte se přijmout to, že jste je kdysi zakoušeli a žili. Pociťte, že jste byli pachatelé stejně jako oběti. Dovolte tomuto faktu vstoupit do vašeho vědomí a otevřít bránu k hlubší moudrosti, kterou ve vašem životě můžete přijmout: moudrost bez jakéhokoli hodnocení. Pak začnete skutečně chápat, co je láska a co znamená světelná práce. Pojem světelná práce možná mylně nabízí, že je to nějaký druh boje mezi Světlem a Temnotou, ale světlo lásky a vědomí je ve všem co je, dokonce i v tom, co se skrývá za maskami nenávisti a agrese. Často jste pokoušeni soudit realitu Země, například na poli politiky nebo jak lidé třeba zacházejí s životním prostředím. Je snadné si říci, že je to všechno špatné a cítit se na Zemi jako cizinci bez domova. Pokuste se v takových chvílích učinit kontakt s energií pachatele uvnitř sebe. Aktivujte přístup k atlantidské energii, která je stále přítomna ve vaší paměti duše, a pociťte, že jste takoví byli také. Všechny vaše pády do negativních zkušeností vám nakonec pomohly dokončit cyklus a otevřít srdce podstatě Božského díla: lásce, tvořivosti a nevinnosti. Vy, kteří jste prožili všechny extrémy Temnoty a Světla, jste po celou svou cestu nebyli ničím jiným než nevinným dítětem z ráje, které vyrazilo s duchem upřímnosti, ohromnou zvědavostí a nadšením pro život. Na této cestě jste se mohli učit pouze z prožívání. Nemohli jste se vyhnout pádům, neboť ony zároveň znamenaly dosažení něčeho nového a více naplňujícího. Podstatou vaší cesty je, že postupně dosahujete moudrosti skrze prožitky. Proto si uvědomte a ctěte odvahu toho dítěte–anděla, kterým jste byli a jste. Respektujte sami sebe, včetně své temné stránky. Vnímejte, jak se k vám vrací sebeúcta a odpovědnost při rozhodování. Odpusťte sami sobě zvěrstva, která jste v minulosti napáchali. Ano, způsobili jste druhým velkou bolest, byli jste pachatelé, ale stejně tak pociťte, jak jste toho hluboce litovali a jak moc jste se po tomto poznání otevřeli ryzí úctě pro vše živé.
Když odpustíte sami sobě, otevřete se zároveň radosti neposuzování. Jakmile přijmete svou temnou stránku a budete schopni si odpustit, nebudete již muset soudit ani sebe ani ostatní. Buďte si vědomi hloubky své cesty skrze tento významný cyklus času. Jste Kristy nové éry a přinesete mír do světa duality a polarity. Stane se to tím, že budete vyzařovat mír, který leží ve vašich vlastních srdcích. Nyní jste již na tuto roli připraveni.

Jeshua

Jste Kristy nové éry a přinesete mír do světa duality a polarity

09.02.2022

Rychlá navigace: