Souvislosti, které všude nenajdete

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

(1. díl)

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru. Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit.
U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Za nezletilého jedná tedy zákonný zástupce nebo můžete někoho pověřit. Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti. Pokud se na hájení práv svého dítěte při poskytování zdravotní péče necítíte, můžete si zvolit jinou osobu, která je více neústupná a bude umět hájit práva pacienta důrazněji.
Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předloženy. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 - § 27, § 31. Otázky, na které vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně, si zapisujte a nechte doložit, než budete pokračovat v poskytnutí lékařské služby.
1. Certifikát kvality testu.
2. Podrobnosti o výrobci testu.
3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.
4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.
5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
6. Platné firemní licence:
• osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,
• nežádoucí účinky testovacích tyčinek,
• platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.
7. Dokumenty od osoby, která test podává:
• Školení a zaškolení.
• Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává.
• Pracovní povolení.
• Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.
8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ ! POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, ale je to na vašem zvážení.
Máte právo žádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas). Pokud poskytovatel zdravotní služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdravotní služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

03.04.2021

Rychlá navigace: