Souvislosti, které všude nenajdete

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

Vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé ministerstva školství a zdravotnictví v prvé řadě hájí tržní zájmy kapitalistických predátorů a farmaceutické loby na úkor obyčejných lidí a nyní již dokonce na úkor žáků a malých dětí, když si dovolují nutit všem nespolehlivé testy koupené za přemrštěnou cenu, z nichž u některých byla prokázaná dokonce kontaminace (vlasovci), prostudujte prosím právní expertízu a zvažte svůj postoj k dané problematice a to, zda se přikloníte na stranu fašizujících, protilidských a pro "někoho" výhodných nařízení, a nebo budete hájit zájmy vám svěřených a důvěřivých dětí.

Všechna opatření jako nošení roušek ve vyučování a testování způsobuje poškození fyzického a psychického zdraví, což prokázalo obrovské množství odborníků po celém světě. Například prof. Dr. Otto H. Warburg, nositel Nobelovy ceny prokázal, že odeberete-li zdravé buňce 35% jejího kyslíku, do 48 hodin se začne měnit na buňku rakovinovou. Navíc celý postup, který plánuje ministerstvo školství a který zřejmě míníte dodržet, zavání evidentně šikanou a není v souladu s listinou lidských práv a svobod ani s právy dítěte a proto vám zasílám právní expertízu, která dopodrobna celou situaci analyzuje.

Závěrem chci sdělit, že pokud bude vyžadováno po mojí dceři nošení roušky a testování, v žádném případě nedovolím, aby bylo tímto "pedagogickým" přístupem ničeno její zdraví a pokud by škola trvala na těchto, z mého pohledu nesmyslných a protilidských opatřeních, odmítám posílat dceru do takové školy a jsem připravena se svým partnerem částečně převzít odpovědnost za její vzdělávání.

https://drive.google.com/file/d/1bJcdG4cYsWihKwsiAaOIzCU3v3liscNY/view

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

11.04.2021

Rychlá navigace: