Souvislosti, které všude nenajdete

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

(2. díl)

1/ Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny. Zde můžete pokládat jakékoli dotazy. Jelikož jste došli až sem a hledáte obranu proti poskytnutí zdravotní služby, musíte jich mít víc než dost. Pro vaši motivaci jsou některé na konci tohoto dokumentu.
Pokud nebyly dotazy, které jste kladli poskytovateli zdravotních služeb, řádně a srozumitelně zodpovězeny, nemůže být zdravotní služba poskytnuta, došlo by k porušení zákona. V této fázi se dá opět zastavit poskytnutí zdravotní péče.
2/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 b), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů.
Trvejte na poskytnutí informací o možných důsledcích a rizicích. Je vaším právem navrhovanou lékařskou službu odmítnout, pokud shledáte důsledky a rizika, která nechcete podstoupit. (Naučte se rizika, která jsou s danou lékařskou službou spojená, a pokud vám je všechna nepoví, můžete si na konzultaci najít někoho jiného.
3/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 c), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o jiných možnostech poskytnutí zdravotní péče, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta.
Trvejte zejména na těchto informacích. Dopředu víte, že u testů existuje mnoho druhů testování. Chtějte se se všemi obeznámit a pak máte právo si svobodně vybrat variantu, kterou uznáte za pro vás vhodnou. V nejhorším případě je doporučován krevní test. Jsou k dostání ve vybraných lékárnách. Naučte se všechny druhy testů, které jsou na trhu, a pokud vám je všechny nepoví, můžete mu říci, že končíte poskytování zdravotní služby, neboť vám neřekl všechny možnosti poskytnutí zdravotní péče a vy v něj ztrácíte důvěru, a na konzultaci si najdete někoho jiného.
4/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 c), má pacient dále právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby...
Toto právo máte i v případě, že se vám poskytovatel snaží vše řádně vysvětlit. Je to zákonné právo a nepotřebuje odůvodnění.
5/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 b), má pacient dále právo zvolit si poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než toho, který mu poskytuje zdravotní služby...
Když vám bude nejhůř, oznamte využití svého práva zvolit si jiného poskytovatele zdravotnické služby. Koho si vyberete, kdy a kde, je vaše soukromá věc. Nic jim do toho není.

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

04.04.2021

Rychlá navigace: