Souvislosti, které všude nenajdete

Vzájemným působením minulosti a přítomnosti probíhá spirituální alchymie

Vzhledem k lineárnímu pojetí času nemůžete být přítomni na více než jednom místě zároveň. Označením "Vy" se lineární koncept odvolává na vaše tělo, mozek a vaše vědomí, které je jaksi vázáno k tělu a mozku. (Věda nedokáže vysvětlit, jak je tělo a vědomí spojené, ale tvrdí, že vědomí nemůže existovat bez fyzického těla). Ale vzhledem k subjektivnímu konceptu času jste přítomni kdekoli, kde přebývá vaše vědomí. Kde jste v čase a místě je určeno zaměřením vašeho vědomí a ne polohou vašeho těla. Například jste na nádraží a čekáte na příjezd vašeho vlaku. Ještě to zabere nějaký čas a tak si na chvíli sednete, zíráte a nevšimnete si, že jste se dostali do mírně pozměněného stádia vědomí. Nyní přemýšlíte o někom, s kým jste včera mluvili. Snadno si vzpomínáte na tu konverzaci a živě si pamatujete, jak vás ovlivnila. Znovu prožíváte určité aspekty té konverzace, přitahujete je do přítomného momentu z minulosti. To, co děláte je, že cestujete do minulosti a navštěvujete znovu energie té chvíle. Vaše Přítomná energie společně působí s energií minulosti, možná vytváří změny ve vašem prožitku té chvíle a tak mění minulost. Změnou minulosti ale tady není myšleno to, že se mění fyzická fakta, ale že jsou překrývány rozdílnou interpretací či perspektivou. Tím, že měníte pociťovaný obsah určité minulé události, v jiném smyslu měníte pro sebe samotnou událost. Překrýváte-li vaši prvotní reakci jinou interpretací faktů, která ji nahrazuje, neznamená to, že se prvotní reakce neodehrála, ale že energie hněvu, šoku a nedorozumění byly transformovány do pochopení a odpuštění. Vzájemným působením minulosti a přítomnosti tak proběhla spirituální alchymie. Skutečně, fyzická fakta nejsou důležitá. Pociťovaný obsah situace, vaše energetická reakce na situaci doopravdy formuje váš život a vaši realitu. Proto bychom měli správně říci, že můžete měnit minulost tím, že cestujete časem k minulým energiím, které ještě potřebují rozluštění. Zatímco sedíte na nádraží a prožíváte svoje cestování v čase, existuje nějaká vrstva vašeho vědomí, která je ve vašem těle stále přítomna. Někde vzadu ve vaší mysli cítíte, že vaše ruce stydnou nebo že se za vámi hlasitě baví nějací mladíci. Vědomí je schopno samo sebe rozdělit a může být na různých místech zároveň, ve významu, že vědomí může obývat různé energetické reality ve stejný čas. Tohle je podstata multidimenzionality.
Vaše vědomí není omezeno místem a časem. Ačkoli máte základní dohodu během svého života na Zemi, že nějaká část vašeho vědomí je vždy spojena s vaším pozemským tělem, vaše vědomí není tímto omezeno na jeden specifický bod v čase. Nejste omezeni minulostí ani budoucností, jelikož jsou nestálé. Jsou to tekutá pole prožitků. Jsou proměnlivá a vy na ně můžete působit z Přítomnosti. Vaše vědomí je tedy multidimenzionální, přestože si myslíte, že jste uvězněni ve svém fyzickém těle. Znáte tento výraz: Je uvězněna v minulosti? Někdo nemůže nechat minulost odejít a jeho vědomí je plné minulých prožitků a emocí jako je lítost, výčitky či pouze žal. Tato osoba vlastně není zde. Zůstala doslova v minulosti. Ovlivňuje minulost z přítomnosti, ale nikoli osvobozujícím alchymickým způsobem. Její tělo je přítomno tady a teď, ale ona uvízla v minulosti. Čas se pro ni zastavil, zatímco hodiny tikají a měří týdny a měsíce. To proto, že se neposunula ve zkušenostech. Neproudí s přirozenými procesy života a prožitků. To je také příklad multidimenzionality. I když sami sebe omezujete na zúžené zaměření vědomí, jste multidimenzionální bytostí. Multidimenzionalita není něco, co se vám přihodí, je to něco, čím jste. Je to váš přirozený stav bytí. Skutečnou otázkou je, jak použít svou multidimenzionalitu tak, abyste se mohli svobodně pohybovat skrze dimenze a přitom neztratit spojení se svým božským Duchem. Být multidimenzionální moudrým a uvědomělým způsobem, je vaše spirituální určení. Stát se plně vědomým multidimenzionálním tvořitelem je váš osud. Být vědomě multidimenzionální bytost znamená, že opustíte iluzi lineárního času, což také znamená zbavit se pojetí, že nejste více než jen tělo. Být vědomě multidimenzionální znamená, identifikovat se s Duchem a božskou podstatou uvnitř sebe, která může zcela svobodně vstoupit do jakékoli říše či prožitku, tedy do jakékoliv dimenze, kterou si sama zvolí.

Jeshua

Vzájemným působením minulosti a přítomnosti probíhá spirituální alchymie

02.02.2022

Rychlá navigace: