Souvislosti, které všude nenajdete

Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte

Být vědomě multidimenzionální je podstatnou částí reality Nové Země. Důvod, proč zatím bojujete s konceptem multidimenzionality je, že uvažujete o tom být na dvou různých místech zároveň, jen ve fyzickém smyslu. Vaše fyzické tělo nemůže být na dvou fyzických místech nejednou. Nicméně dimenze nejsou fyzická místa a tak říkajíc kusy hmoty. Dimenze jsou říše a sféry vědomí, které zůstávají věrné energetickým zákonům. Vaše vědomí se může zúčastnit dějů v různých dimenzích zároveň. Tohle se děje NYNÍ. Existují reality minulosti, budoucnosti, astrální planety, minulé životy, andělské reality uvnitř vás a další, které se uvnitř vás právě tady a teď křižují a potkávají. Jste multidimenzionální bytostí. Jste ale multidimenzionální ve svém vědomém chování? Dovolíte dimenzím, aby vámi přitékaly a odtékaly, akceptujete to, jaké energie vám přináší a dokážete je přijmout jako své vlastní? Působíte souběžně na jiné dimenze a jste jejich součástí, ale tyto dimenzionální reality transformujete tehdy, pokud to činíte vědomou a chápající cestou. Tím, že přijmete uvíznuté a potlačené energie z oněch dimenzí a pozvednete je na Světlo svého Vědomí, tak osvobozujete a sjednocujete jednotlivé části svého "Já" a zároveň měníte svou přítomnost. Mnoho říší vědomí se setkává uvnitř vás a vy můžete být mistrem, který si vybírá, jakou z nich zakusí. Máte možnost cestovat skrze kteroukoliv z nich, rychle či pomalu, blízko či daleko. Jakmile se identifikujete s Duchem uvnitř vás, tak už si udržíte vědomí toho, že jste absolutně svobodní. Když ovšem uvíznete v omezujících myšlenkách a přijmete schémata, jako například, tohle není možné, tohle není dovoleno, tohle je špatně, ad., klesnete do iluze oddělenosti a budete chyceni do iluze lineárního času, že jste tělo a že jste oddělení od božské podstaty. Tímto způsobem se duše dočasně svazuje s určitými říšemi a zapomíná tady na svůj skutečný původ, na svoji božskost i svobodu. Toto lapení duše a její svázání je také nazýváno karmou. K uvolnění se z tohoto stavu je často potřeba podstoupit množství kroků, projít řadou stádií, které nazýváte vnitřním růstem. Z lidského lineárního hlediska to můžeme pojmenovat tak, že pomalu uvolňujete karmu a postupně se transformujete v souladu se čtyřmi fázemi svého vnitřního vývoje. Z hlediska Ducha se ovšem jednoduše vracíte zpět do svého přirozeného stádia božského uvědomění. Z tohoto pohledu není takové uvolňování či "rozpouštění" karmy nic jiného než rozpomenutí se na své božství.
Uvnitř vás se spojuje mnoho dimenzí a mnoho říší vědomí. Jste hvězdou s mnoha paprsky vědomí duše projevující se mnoha manifestacemi. Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte. Když se zbavíte chronologie, pojetí lineárního času a dovolíte sami sobě věřit, že minulost či budoucnost vás samotné neurčují, tak se můžete vnímat v centru vibračního pole dimenzí a všeho, co vychází z onoho božského, nadčasového zdroje. Vyberte si nejjasnější a nejvíce milující paprsek v poli a běžte na okamžik do hloubky sebe sama a vědomě prociťte, jaké to je BÝT tímto paprskem. A tohle je vaše Světelné "Já".

Jeshua

Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte

03.02.2022

Rychlá navigace: