Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 13. díl

(13. díl)

Indické Védy také popisují masivní bitvy za účasti letadel a obrovských vesmírných stanic obíhajících kolem Měsíce a Země. Není divu, že ty nejvyspělejší bytosti byly tehdy lidmi na povrchu Země považovány za bohy. Něco podobného známe i z jiných kultur a jejich artefaktů. U našich védských předků to však byli ti, kteří dosáhli úrovně stvoření, tedy to byly lidé nejvzdělanější, nejzkušenější a nejmoudřejší – lidé výjimečně nadaní, jasnozřiví a esa ve svém oboru. Původně se znalosti od nich předávaly ústně, ale později se začaly zapisovat jako Védy. Některé z těchto spisů byly přeneseny na zlaté desky, kámen, dřevo, kůru stromů nebo papyrusové svitky a uchovávány v tajných jeskyních a síních Svatyní a byly střeženy strážci starověké moudrosti. Originály byly napsány cha-árijskou runou, což je velmi zvláštní, vícerozměrná forma písma, kterou mohou interpretovat pouze zasvěcení kněží.

Ve 20. - 30. letech 20. století přeložil tyto spisy do ruštiny Alexander Hinewitsch. Tyto starodávné texty vytvořily základ pro indické védy, řeckou a římskou mytologii. Zde je i důležitá poznámka o takzvaném sanskrtu. Ve skutečnosti neexistuje žádný samostatný dialekt, ale jedná se o starověký ruský dialekt, kterým se na Sibiři dodnes mluví. Ti, kteří studovali sanskrt, nebudou mít problém konverzovat s lidmi na Sibiři, kteří tento dialekt stále znají. Na rozdíl třeba od němčiny a ještě méně od angličtiny, ruská slova stále nesou symbolická sdělení a tvoří hlavní faktor při výkladu starověkých Véd. Neboť naši předkové byli mistry symbolické rétoriky. Velcí mistři se nazývali bardi. Naši předkové díky svému vnímání světa dobře chápali dobu temna a podle toho přijali i určitá opatření. Dnes můžete využívat úložiště znalostí v starodávných místech setkávání a mohylách. Pokud se na takových místech člověk umí narezonovat na předky, kteří tam kdysi žili, tak může přijímat intuitivně zprávy zdánlivě zázračným způsobem.

Obrázky a symboly, zejména svastika, stejně jako určitá slova, byly považovány za hrozbu pro parazitické síly. Byly ničeny, skrývány a všemožně překrucovány a byl jim vkládán opačný význam a poselství. Také výraz Árijec se v našich dnešních zeměpisných šířkách stalo více než ošemetným. Podobně jako u termínu svastika, přes který byl umístěn tmavý závoj. Árijci sami sebe vidí jako mistrovskou rasu. Můžeme podrobně odvodit jak slovo Aryan nebo Arya (sanskrt: आर्य, ārya), tak slovo rasa. Plemeno se v ruštině nazývá RACA / RASA. Odtud pochází slovo rasa a také ruské slovo pro naše první předky (Ras). Podle Véd to byli lidé se světlou pletí, ty velké kmeny Rasů, kteří považovali za prvořadé, že mají na zemi díky svému vyššímu vědomí určitou povinnost. V uvedených zemích (Tibet, Indie, Afghánistán, Írán, Irák) se tedy traduje, že ze severu přišli vysocí lidé světlé pleti a přinesli kulturu. Jak již bylo zmíněno, více lidí přišlo na Zemi z jiných slunečních soustav a Rasové, kteří zde přistáli jako první, převzali povinnost pomáhat všem vybudovat jejich nový domov. I dnes lze slova a jejich význam (symbol) velmi dobře odvodit pomocí staré Buchwitzy (stará ruská abeceda se 49 písmeny). Například RASA znamená: R znamená ROD (kmen, původ) + A pro Ase + S pro Stranitza (země) + A pro Asen = kmeny Asenů ze země Asenů.

Velká Tartárie – 13. díl

27.03.2024

Rychlá navigace: