Souvislosti, které všude nenajdete

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

V lidském vědomí existuje hluboké tabu, které nám brání jít za Světlem poznání a které nám říká: "To není v pořádku, co se chystáš dělat. Budeš za to ukřižován, budeš za to zabit." Samozřejmě, že v naší historii byli lidé za osvícenecké postoje zabíjeni a v mnoha společnostech existuje dlouhá historie zbavování se a zabíjení skutečně osvícených lidí, protože pravé osvícení se nehodilo hypnotickému, umělému a otrockému stavu, ve kterém tyto společnosti fungovaly. Cítily se samozřejmě ohroženy skutečným osvícenectvím, protože skutečně osvícené bytosti už nelze ovládat a dokonce ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost.
Důležitým znakem osvícené bytosti není pokoušet se někoho přesvědčit o své pravdě, kterou vidí, vnímá a cítí. Opravdu důležité je, abyste byli neustále pravdiví sami k sobě. Pokud budete umět být pravdiví sami k sobě, pak umíte být v pravdě s kýmkoliv. Pak už se nemusíte tak moc soustřeďovat na to, abyste byli v pravdě s ostatními. Vždy musíme nejdřív začít u sebe a jít až na to místo, které je mimo veškerou vinu, mimo soud a za názor: "Mělo by se a nemělo by se". Musíte jít na svá tajná místa a zde si odpustit. Pak už se nebudete stydět za jakoukoliv část sebe sama, která dříve byla stále s něčím v konfliktu. Pak už nebudete používat lehké přetáčení pravdy pro své skrývání se před něčím, na co jste se báli třeba jen pomyslet.
Pravdivost je vždy úzce spojena s upřímností. Jakmile objevíte tuto úroveň upřímnosti a poctivosti, zjistíte, že upřímnost a čest jsou projevy absolutní podstaty bytí. Být upřímný sám k sobě, není zpočátku snadné. Můžete se o sobě najednou dozvědět přehlížené věci, které byste dříve raději ani nechtěli vědět. Odhalí se před vámi části vědomí, které stojí v ostrém kontrastu se vším, co jste si dosud uvědomovali. Nicméně, toto je místo, ke kterému se toto "probouzení" přibližuje a právě upřímnost je důležitý prvek, který umožňuje, aby tento posun u vás nastal.
Upřímnost je klíčem. Musíte být ochotní chtít vidět všechno. Když to budete chtít vidět, všechno uvidíte. Mnozí se domnívají, že probouzející se člověk by měl mít pocit úplného štěstí, úplné blaženosti a úplné svobody v každé situaci. Toto je jedno z nevědomých přesvědčení, které mnoho lidí o probouzení má. Pokud věříte tomuto nepochopení, že osvícení je pouze o štěstí, blaženosti a svobodě, budete motivováni unikat těm oblastem svého života, které vnímáte, jako frustrující. Ale dříve nebo později, až budete ještě více probuzení, zjistíte, že jsme stále více a více tlačeni k setkáním a vypořádáním se s těmi oblastmi našeho života, kterým jsme se až dosud vyhýbali a ve kterých jsme nebyli plně vědomí.
Pokud se stanete skutečně sami sebou, může pak celé probuzení plně proběhnout. Musíte ale vyjít kompletně ven ze svého úkrytu a být ochotný vidět každý bod své fixace a každý způsob, jakým se dostáváte do rozdělení, nám umožní pokračovat ve zvolené cestě. Jestliže se tak stane, budete mít pocit, že se rozevírá vaše srdce i vaše mysl. Budete mít pocit, že se otvíráte na úrovních, o kterých jste nikdy ani nesnili. Brzy se u vás projeví změny nejen na fyzické, duchovní, a filosofické úrovni, ale také přímo ve vaší lidskosti, protože mezi vaší lidskou bytostí a vaší božskou bytostí již nebude žádné oddělení.

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

20.03.2023

Rychlá navigace: