Souvislosti, které všude nenajdete

Povídání Helen Morris – Velký dóm

Představte si, že Universum není jen nahoře, ale všude okolo nás. Tam nahoře – hlavně na nočním nebi – se vše zrcadlí. (Jak nahoře, tak i dole, to, abychom měli představu o tom, jak okolí našeho a dalších okolních světů vypadá). Představme si, že přísně střežená Antarktida není kontinent, jak nám ho představují, ale je to hranice se vstupy do dalšího obrovského prostranství jiných světadílů, moří a otevřených nebo uzavřených světů. Tyto oblasti jsou pro člověka bezpečné, neutrální i nebezpečné. Nejbližší tyto světy jsou přibližně 8 000 mil od antarktického ledu.

Předtím než začnu s popisem každého ze světů, je nutné objasnit, co znamená "Velký Dóm neboli Velká kupole" a co mám na mysli, když ji zmiňuji. "Velký dóm" nebo také nazývaný "Konec Známého" je to, co pokrývá a obklopuje nějakým způsobem VŠECHNY ostatní světy včetně toho našeho. Jen málokdo dokázal uvidět tento "konec" a dokonce si ho i "osahat". Lze se ho skutečně dotknout? Říká se, že byly provedeny určité experimenty, které měly za úkol tuto bariéru překonat, ale nikdy se to nikomu nepovedlo. Existuje ještě jedno místo přímo uvnitř Velkého Dómu, další Svět (ne tak daleko od zemských kontinentů), který v "tzv. kolonizátorských rasách" vyvolává nejistotu a obavy, jelikož nikdy nebyli schopni tento Svět pokořit a dostat se dovnitř. Nazýváme ho "Nebeská země". V tomto "Velkém dómu" je 178 světů neboli "Kruhových oblastí", které mohou mít jeden nebo několik malých místních dómů, které jednotlivé země uzavírají, obklopují a chrání jejich odlišné podnebí a civilizace. Proniknout těmito kopulemi každého kruhu není snadný úkol. Jak šel ale čas, technika vstupu byla zdokonalována a nyní existuje spousta technologií, jak vstup provést. Tyto dovednosti byly vyvinuty výhradně kolonizujícími rasami, které prozkoumaly mnoho jiných ras a jejich světy nebo také tzv. nezávislé země (postrádající kupole). Dómy/kupole je téměř nemožné překonat vzduchem, někdy je ale možná cesta po zemi. Nejběžnější a nejlehčí je provést vstup do bariéry jiného světa skrz vodu, kde se nejsnadněji najde způsob, jak otevřít průchody, které propojují vnitřní a vnější světy. Je to téměř jako dvě membrány v jakékoli buňce, které fungují jako bariéra, která může v určitém čase a místě umožnit průchod. S lepšími technologiemi lze vstup provést i vzduchem, i když to může být někdy docela nebezpečné. V mnoha světech se stále nachází portály, které spojují světy mezi sebou. Manipulace s těmito portály byla v minulosti ale tak velká, že to způsobilo mnoho problémů a některé portály se staly nestabilními, takže některé bytosti pak zmizely někam, kde je nebylo možné již následně vypátrat. Dodnes je běžné najít světy a bytosti, které mají dokonalý stav portálů a spojují určité oblasti ve Velkém dómu. Samotný Velký Dóm ale nelze proniknout.
Když mluvíme o 178 světech, nepočítám do nich tzv. Nezávislé země. To jsou místa, která existují mezi jednotlivými Světy a ty jsou využívány různými rasami při jejich cestách, aby se vyhnuli obrovským vzdálenostem, které jednotlivé světy spojují. Obecně se věří, že všechny Světy byly stvořeny tak, aby byly přátelsky a mírumilovně navštěvovány a že my všichni budeme mít touhu hledat a poznávat naši svobodu, jiné rasy a být schopni jednoho dne vstoupit do místa i za "Velkým dómem".

Povídání Helen Morris – Velký dóm

05.02.2024

Rychlá navigace: