Souvislosti, které všude nenajdete

Marcia Ramalho: Bílá města – 1. část

(1. část)

Chladné a neúprosné oči bez života. Takový je obraz lidského nepřítele. Pokud tento protivník bez slitování dobývá kontinenty, vyhlazuje po miliardách všechny jejich obyvatele, přivlastňuje si jejich půdu, majetek, minerální bohatství, zlato a umělecká díla, je vůbec možné si myslet, že by dopustil, aby poražení o tom vyprávěli? Neúprosnou logikou nepřítele je důsledně zahladit všechny stopy svého gigantického zločinu a znovu osídlit tyto vylidněné země, pro něj loajálními otroky a lidmi s "vymytými mozky". Pak vytvoří ze svých výbojů nové světové dějiny, přidá 1300 falešných let, "velké třesky", pseudovědce, dinosaury a pojmenuje tisíce svých vítězství. A aby ospravedlnil své vlastnictví nesčetného bohatství a přepychových paláců, najme si intelektuály, aby pro něj, jeho přátele a agenty vymysleli ty nejskvělejší šlechtické tituly, erby, zlaté rodokmeny a neexistující minulost plnou legend, bitev a slávy.

Co kdyby se před 150 lety odehrála "Velká potopa" a ten minulý svět byl kulturně a technologicky mnohem vyspělejší než je dnes? Neznámí parazité vytvořili kataklyzma a využili jej a vzniklého chaosu k uchvácení moci. Zřejmě mezi lety 1865 a 1876 naše starověká civilizace ztroskotala pod vlnami velkými více než 300 metrů, které se převalily přes velkou část planety, spláchly obyvatele Austrálie a vylidnily celá rozsáhlá území. Nyní mají budovy na mnohých místech první patro pohřbené pod metry písku a bahna a pozůstatky této akce lze dodnes snadno zahlédnout ve městech po celém světě.

Gibraltarský průliv, neurčený rok, Herkulovy sloupy, zde se nachází hvězdná pevnost Tartaria pro obranu a kontrolu důležité průjezdní trasy pro obchodní lodě ze Středozemního moře do Atlantského oceánu. Historie ani geologie nám sice nic neříkají, ale zřejmě existoval gradient mezi mořem a oceánem, mechanicky řízený tak, aby umožňoval průjezd vždy jediné lodi. Neviditelní muži v utajení kopali tajné tunely. Podle oficiální historie poslouchali britského admirála. Voda oceánu tak byla připravena vniknout do nově otevřených kanálů. Pověření muži se ukryli na vrcholu hory, v místě zvaném Ďáblova věž. V místě průlivu odpálili bomby a rozbili Gibraltarskou skálu. Výbuchy byly koordinovány tak, aby vyvolaly tsunami v Severním a Barentsově moři. Epizoda je zaznamenána jako "Reliéf Gibraltaru", "Gibraltarské vodopády" a sesuvy "Storegga". Přílivová vlna se přehnala zejména přes Eurasii a Ameriku. Údajně byla vysoká 300 metrů. Miliardy lidí, kteří vybudovali velkolepou předchozí civilizaci Tartárii se utopily. Proto existuje mnoho fotografií Petrohradu a dalších hlavních světových měst, které sice ukazují nádherná města, ale ty jsou zcela opuštěná. Lidé tam chybí.

Zdá se, že zkáza někdejší civilizace je mnohem novější, než si dovedeme představit. Nesourodé dějiny nedávných válek, které se objevují na více než pěti tisících stránkách Wikipedie, pozorná četba životopisů, zkoumání tisíců fotografií, a historických událostí ukazuje, že k těmto událostem jistě došlo v letech 1860-1920 a že druhá světová válka sloužila jen jako zástěrka pro konečné zničení árijsko-tartarské civilizace a úplné nastolení nové světové moci, koordinované a vedené omezeným okruhem parazitických bytostí a zkorumpovaných osob.

Přeložila Ivanka Marešová

Marcia Ramalho: Bílá města – 1. část

08.05.2024

Rychlá navigace: