Souvislosti, které všude nenajdete

Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu

Buďte spontánní a vnímejte svět jako malé děti, které bezstarostně pobíhají po rozkvetlé louce a vnímají nádhernou vůni kolem sebe. Usmějte se na lidi kolem sebe a pocítíte dotyk lásky, který vám tento úsměv přinese. Buďte soucitní a věnujte se svým rodičům, dětem a přátelům. Uhlaďte mezi sebou veškeré spory a přejte si pro všechny jen to nejlepší, neboť to, co vyšlete, se k vám mnohonásobně vrátí. Zahoďte strach a obavy. Zbytečně vás uvnitř sžírají. Někde vevnitř už víte, že jsou výplodem jen vaší mysli a nejsou reálné. Nalaďte se na pozitivní vyšší frekvence a váš život začne plynout jako tok poklidné říčky.
Stejně jako vy, tak i Země se bude postupně zbavovat problematických "míst". Oblasti, které se budou zbavovat negací, budou převedeny pod ochranu Světla a budou ihned regenerovány. Oblasti s příliš vysokou koncentrací negativity budou atakovány světelnými paprsky, které se budou snažit alespoň částečně Temnotu rozptýlit, aby zde mohlo dojít k probuzení dalších bytostí, které dosud žily v nevědomosti. Problematické oblasti, které se drží zuby, nehty svých pozic se sice také mění, ale při tom vyzařují spoustu negativity, která tím, jak opouští své místo, působí dočasně ještě větší problémy. Příchozí energie však tyto negace vytlačuje pryč z jejich míst a nahrazují je pozitivními - vysokovibračními. Za vámi, probouzejícími, stojí spousta pomocníků, kteří vás nenechají padnout na kolena, pokud se budete jen trochu snažit. Zahrada Země bude postupně obnovena a lidé se začnou věnovat jeden druhému namísto pouze sami sobě. Nadchází skvělé období přirozené spolupráce mezi lidmi. Nejprve ale musí mezi lidmi zmizet nenávist a nahradit ji láska. Veškeré pozitivní změny způsobí, že největší část Temnoty ze Země zmizí a nahradí ji přívětivost. Máte na výběr, co si vyberete a přitáhnete do života, novou realitu a v ní lásku, porozumění a radost ze života nebo realitu původní, kterou žijete dosud a v níž převažuje sobectví, zloba, nenávist. Nový věk je za dveřmi. Mnohé světelné bytostí den co den dohlíží na události na Zemi a na průběh celé transformace. Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu všech nesmyslných, protilidských a protiekologických projektů. Změní se myšlení a chování k ostatním lidem a nakonec lidé objeví, že jediné, čemu mohou věřit, je víra v božské principy a víra v sebe sama, neboť oni sami se musí přičinit o lepší budoucnost, ale ne o svou individuální, ale o budoucnost celého lidstva, jako živočišného druhu.
Tímto procesem budou procházet všichni lidé a postupem času budou schopni výrazných změn k lepšímu tím, že se bude spojovat stále více lidí. Vznikne velmi silný náboj a potenciál pro tvorbu nové budoucnosti. Část lidí projde výrazným probuzením a budou schopni vést ostatní. Začnou vidět problémy kolem sebe v daleko větší šíři než dosud a jejich pohled bude všeobsažný, neboť uvidí i za problémy konkrétních věcí a budou schopni usoudit, jaké následky tím vzniknou do budoucna. Nový vůdce sjednotí lidi a povede je novou cestou. Lidé mu budou naslouchat a budou vědět, že tento člověk je ten, kdo jim přináší upřímnou a pozitivní změnu do jejich životů. Skončí doba Temna a nadejde doba Světla. Během chodu jednotlivých událostí budou nastávat výrazné změny ve fyzickém organismu a také se bude měnit smyslové vnímání, které bude daleko silnější, než tomu bylo dosud. Vzniknou projekty, které budou podporovat rozvoj nových schopností, nastane doba rozšiřování mysli skrze duchovní praxi. To umožní spousta očištěných míst, která budou produkovat vysokofrekvenční energie, které umožní rychle uzdravovat a produchovňovat tělo i mysl. To přispěje k dalšímu širokému osvícení.

Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu

17.05.2023

Rychlá navigace: