Souvislosti, které všude nenajdete

Začněte pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

Není čas na to, abyste stále byli nerozhodní. Dozrál čas k tomu, abyste se konečně plně přiklonili na tu správnou stranu a začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí. Současná situace vyžaduje velké úsilí a spojení všech lidských myslí. Tímto spojením bude dosaženo velkého posunu. Pokud budete potřebovat pomoc při práci na sobě, budete ji mít. Buďte ve střehu a vnímejte vše kolem sebe. Otevřete oči, nalaďte své vědomí a budete překvapeni tím, co najednou uvidíte. Nejspíše tím nebudete vůbec potěšeni, ale to nevadí. Tím spíše se pak pustíte do práce. Vzpomeňte si, proč jste sem přišli. Proto, abyste podpořili očistu Země a transformaci lidí. Toto je váš úkol. Každý jedinec, který se zapojí do tohoto procesu, přinese Zemi další důležitou dávku Světla. Nezapomínejte ale na to, že je zde ještě stále silná snaha temných bytostí, aby překazily posun lidstva. Dokážou vyčíst veškeré vaše myšlenky, pocity a podsouvat vám pak do vaší mysli své destruktivní názory a temné nápady. Ale nebojte se jich, pokud se "probudíte", budete se sami před nimi umět chránit. Naučíte se přesouvat se do svého středu, v němž hoří věčný plamínek Světla, který se nyní neustále zesiluje díky přicházejícím energiím z kosmu, prosvětlováním kolektivního vědomí lidstva a také díky vašemu zvýšenému úsilí. Vašim přičiněním můžete zamezit vstupu všem negativitám. Budete se neustále očisťovat a postupovat stále výš. Při řešení jakékoliv situace se zaměřte v sobě na to stále rostoucí, jasné a hřejivé Světlo a budete zaplaveni pocitem klidu, jistoty a vyrovnanosti, který vás a vaši intuici povede při vašem rozhodování.
Asi jste už zaregistrovali, co se kolem nás děje, a že se vše stále zrychluje. Ano je to tak. S tímto fenoménem budete konfrontováni stále větší měrou. Nakonec bude čas rozložen a opět sjednocen. Nebude již existovat, zůstane jen tady a teď. Sami se můžete postupně přesvědčovat o tom, že je čas sám sebou pohlcován. Zobrazuje se pouze v této realitě a v této dimenzi. Tento proces je pro vás ale zatím budoucnost. Nyní se zaměřte na zdokonalení svého života a na pomoc ostatním na jejich cestě. Tento proces není a ani nebude jednoduchý, ale již jsme do tohoto děje vstoupili. Nebojte se, zvládnete to a nakonec dojdete až k cíli, pokud skutečně budete chtít.
Za zmínku stojí i to, že někteří lidé budou přinuceni k tomu, aby změnili svůj způsob života, co se týká životosprávy. Není potřeba, aby fyzické tělo bylo vyživováno živočišnou stravou, neboť se změnou DNA přichází také změna trávení a všeobecná změna souvisí s potřebami fyzického těla v oblasti výživy. Spousta lidí si začne toto uvědomovat a zároveň také uposlechnou tuto výzvu a změní svůj způsob stravování i z duchovního hlediska. Budou k tomuto kroku podvědomě nuceni i procesy, které v nich probíhají. Transformační změny probíhají neustále, působí stále silněji a převrací lidem jejich životy vzhůru nohama. Současnost také ale ukazuje, že ne všichni jsou připraveni k těmto změnám. Spousta lidí není připravena nebo se obává toho, co přijde a proto mají bohužel odstup od celého procesu a jen strkají před touto zcela zásadní výzvou hlavu do písku.
Někteří, kteří procházejí mohutnými transformačními vlnami, se soustřeďují jen na vlastní osobu, a i když se stále stýkají se svým okolím, mají pocit izolovanosti od ostatních lidí. Nemají na ostatní "náladu". Toto je způsobeno dimenzionálním přechodem, kdy staré paradigma ukončuje své působení a lidé žijí na rozhraní staré a nové reality. Proto se domnívají, že již nemohou žít s některými lidmi nebo na některých místech a mají pocit, že sem nepatří. Nutí je to měnit své vztahy, pracovní místa i bydliště. Vnímají také změny i u ostatních lidí a cítí, že již nic není tak, jak bývalo a jak byli zvyklí. Energie, ve kterých žili a se kterými se setkávali, už jim nestačí a vůbec je neuspokojují. Proto hledají stále nové a nové podněty ke své práci a ke svému způsobu žití. Tyto změny se budou dále prohlubovat, dokud lidé nepřejdou do nové reality, kde budou schopni žít po novu. Až se tento přechod uskuteční, ovládne je pocit uklidnění a najednou si uvědomí, že nastalo to, co podvědomě hledali. Jakmile odezní negativní fyzické příznaky, uklidní se a přijmou pocit zodpovědnosti za sebe sama, svůj život, životy ostatních i celé planety.

Začněte pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

19.05.2023

Rychlá navigace: