Souvislosti, které všude nenajdete

Rozhodněte se pro lásku, nikdy nebudete litovat

Na lidstvo je vyvíjen ohromný tlak ze strany energií, ale i karmický. Mnozí toto období zvládají celkem slušně, avšak větší množství lidí má spoustu problémů. Spousta lidí se snaží přes tyto situace přenést, avšak někteří budou nuceni zůstat na současné vývojové úrovni, poněvadž již dále nebudou schopni nadcházející situace zvládat. Nebudou schopni absorbovat vyšší frekvence, držet tempo se současnými událostmi a zřejmě se jim nepodaří vyřešit svou karmu tak, aby byli v souladu s vesmírnými zákony. Nyní mají lidé jedinečnou šanci postoupit dále, ale to jedině za předpokladu, že zvládnou veškeré následující životní výzvy, které na ně čekají. Protože se všechno zrychluje, mají tyto výzvy ohromnou sílu a budou pro mnohé velice těžké a složité. Některým se opakuje spousta událostí stále dokola, neboť u nich stále přetrvává starý typ myšlení, chování a řešení situací a oni proto nejsou schopni své problémy překonat a vymanit se ze stále se opakujícího cyklu. Proto se u nich velice často projevují závažné zdravotní problémy. Tyto události však už nejdou zastavit, jsou již plně rozjety a nezbývá, než je dovést do zdárného konce. Jakmile se však dostanete za určitou hranici splacené karmy, vaše problémy začnou být lépe řešitelné a také již nebudete pociťovat takové ohromné tlaky, které způsobují vaši nevyrovnanost. V konečné fázi začnete pociťovat klid a nadhled, což bude tím nejlepším lékem pro vaši rozjitřenou duši. To už budete vědět, že jste svůj úkol zvládli a budete se moci těšit na nový život, který nastane.
Vše máte pouze ve svých rukách a v této chvíli se vám vyplatí napnout všechny své síly a vyřešit vaše životní výzvy. Jakmile si tuto skutečnost uvědomíte, budete již z půlky hotovi. Vše kolem nás se již dynamicky mění a během několika let se projeví všechny následky těchto změn, neboť v zájmu kosmických principů je žádoucí, aby tyto změny proběhly.
Příchozí energie jsou pouze předzvěstí dalších, daleko silnějších energií, které budou přinášet nové a nové informace a budou proudit do myslí těch, kteří mají ve svém nitru kód pomoci ostatním, kód světlonoše pro hledající a tápající. Spousta informací byla celé věky před lidmi skrývána nelidskými manipulátory v tajnosti a nyní nastává čas, aby se lidé dozvěděli pravdu. Probuzení a informovaní lidé budou učit ostatní. Takto se bude také zčásti měnit Temnota na Světlo. Spousta energií ještě nemůže zcela proniknout tmou, ale nastává čas, kdy bude proud světelných energií neustále zesilovat a jeho účinek se bude projevovat okamžitě po jeho dopadu na určené místo. Probíhající změny přináší i další příznaky jako pocit chladu, návaly horka, objevují se také oční problémy, které mají charakter rozmazaného vidění. Dalším příznakem je i ztížení dýchání v určitých obdobích a situacích. Další změny se budou projevovat jako rozpady vztahů a v našem okolí bude docházet k projevům nesouhlasu vůči autoritám a institucím. Svět se nám začíná obracet naruby, protože současná situace je již neudržitelná. Naše realita se postupně mění, poznáváme nové přátele, se kterými si máme daleko více co říci, než dosud. Lidé budou stále více spolu sdílet svoje názory a všeobecně jsou k sobě přitahováni všichni se stejným vnímáním. Budou se stále více sdružovat a začnou pomáhat ostatním.
Mnoho lidí, kteří zde splnili svůj úkol, již odešlo, protože sem přišli s tím, že nám pomohou ulehčit první dny vzestupu a svůj úkol už splnili. Začínáme dostávat nové informace, ale dosud je ještě málo lidí, kteří s nimi dokážou správně naložit. Je třeba si uvědomit, že tohle období je velice důležité a velmi záleží na tom, jak ho zvládneme a jakou budoucnost si přivoláme. Lidé již tuší příchod některých závratných událostí, které mají brzy přijít. Nebude to dlouho trvat a budou již zcela přesvědčeni o pravdivosti svých tušení. Nebraňte se tomu, co přichází a snažte se splynout s tímto děním a nechoďte proti němu. To, co právě probíhá, nás nese kupředu do světa, který bude zcela jiný, než jsme dosud znali. Neobávejte se přicházejících změn, jsou pro nás důležitým mezníkem v našich životech. Máme v sobě spoustu sil, abychom vše zvládli. Jakmile bude dokončena transformace, fyzické tělo bude také dokonale připraveno na přicházející vysoké energie. Změny budou zpočátku nepatrné, ale tím, že již budeme žít ve vyšších energiích, tak tyto změny budou čím dál více patrnější. Náš vnitřní zrak se začne zaostřovat a začne se probouzet naše třetí oko, které bude velice citlivě vnímat veškeré změny a bude možné vidět i "za" určité věci. Ještě to však stále nebude možné nazvat čtyřrozměrným viděním. S fyzickou změnou proběhne i změna duchovní a lidé začnou registrovat věci, které dosud nebyli schopni vnímat. Začnou si uvědomovat, že některé myšlenky nejsou jejich vlastní, a že jim byly uměle implantovány. Mimosmyslové vnímání se bude rozvíjet stále silněji. Tyto změny neproběhnou naráz, ale postupně a spousta z vás je vnímá již nyní. Skrze Světlo se bude stále více probouzet láska, která obklopí každého jedince a skrze lásku budou vzájemné vztahy daleko silnější a krásnější. Je nutno naučit se odpouštět a vyjadřovat lásku ke všem, neboť se k nám později vrátí. Rozhodněte se pro lásku, nikdy nebudete litovat.

Rozhodněte se pro lásku, nikdy nebudete litovat

15.05.2023

Rychlá navigace: