Souvislosti, které všude nenajdete

Povídání Helen Morris – Země Draco

Draconi nebo také známí jako "Etamini", jsou obyvatelé Dračích zemí, severozápadně od našich kontinentů – za kontinenty Venuše. Tyto bytosti, které kdysi navštívily naše země, jsou známé svým velkým technologickým pokrokem v útočných i obranných zbraních. Mají i veliké psychické a mentální schopnosti. Některé z jejich bytostí mohou komunikovat i telepaticky a jsou schopni podmanit si každého kolonizujícího nepřítele a kolonizovat jiné země. Etaminové pomocí smlouvy dosáhli spojení s Dozorci, i když zpočátku tomu tak nebylo. Dozorci zaútočili také na jejich země, když ještě nebyli Draconi v takovém pokročilém vývojovém stádiu. Dračí Země postrádají ostrovy, ale mají dva velké kontinenty, kde se nachází rozsáhlá vegetace. Zde rostou ty nejexotičtější rostliny všeho druhu. Nikde jinde v prostředí Velkého Dómu takové rostliny nerostou. Jejich velká ledová stěna nebyla nikdy překážkou toho, aby ji překročili a navštívili další dómy. Kolonizační snahy začali v zemích, které kupole nemají. Příkladem je jim blízká země Osiris, ale později přesunuli svou technologii na rajské ostrovy Anubis, kde mnoho z těchto bytostí zůstalo.

A co se tehdy stalo ve starověké bitvě mezi Etaminy a Dozorci? Dozorci zvítězili a zanechali na Dračí zemi obrovskou ledovou stěnu. Věk, kterého mohou tyto bytosti dosáhnout, je přibližně 190 let – ve srovnání s lety na našich kontinentech. I když jim Dozorci tenkrát nakazili jejich atmosféru a vzduch, dnes nemají žádné nemoci. Dnes nevedou žádnou velkou válku, ačkoli jsou to většinou zlomyslné a zahořklé bytosti. Byla zde také vytvořena velká povodeň, která dodnes znepokojuje většinu obyvatel. Okolo své ledové zdi mají technologii, která chrání jejich kontinenty a kterou používají jako radar. V případě potřeby mohou zaútočit na jakéhokoli nepřítele, který by chtěl násilně vniknout na jejich zem. Dozorci i Anunnaki mají údajně o tento jejich typ ochrany velký zájem. Chtějí tímto systémem nahradit vaši ledovou zeď i na vašich kontinentech.

Před válkou zde nebyl žádný led. V průběhu války prakticky bylo zničeno veškeré obyvatelstvo a muselo dojít k novému osídlení. Obři při své návštěvě varovali lidstvo, že Dozorci chtějí znečistit vzduch na planetě (Chemtrails)... Bezprostředně za ledovým prstencem, asi po 50-70 kilometrech, začíná moře, říká se mu Anak Sea. 270 kilometrů od ledového kruhu jsou země Anak. 20-30 kilometrů jižně od Anak jsou země Eden. 1200 kilometrů jižně od Edenu je Hádův most, který vede do Talos, Atos a Argos a nový prstenec (Mars) začíná 170 kilometrů jihovýchodně od Argosu.

Povídání Helen Morris – Země Draco

12.02.2024

Rychlá navigace: