Souvislosti, které všude nenajdete

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

(1. část)

Důležité mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a významných vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí. Naléhavé: Mezinárodní výstražná zpráva o COVIDU-19
Vybraný obsah:
Zůstaň doma, zachráníš životy – byla čistá lež.
Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej i pro zdravé lidi, sociální distancování jednoho až dvou metrů. Lockdown nejen mnoho lidí zabil, ale také zničil fyzické a duševní zdraví, ekonomiku, vzdělání a další aspekty života.
Životnost viru [koronaviru] není ovlivňována těmito opatřeními: uzamčení, masky, uzavření restaurací, zákaz vycházení.
Pokud stát ví všechno nejlíp (než špičkoví zdravotníci a vědci) a porušuje lidská práva, tak jsme se ocitli na velmi nebezpečné cestě. Je neprodleně potřeba vyloučit všechny "odborníky a poradce", kteří mají ekonomické vazby nebo střety zájmů s farmaceutickými společnostmi: Zastavte očkovací kampaně a odmítněte podvod s pseudo-zdravotním pasem, který je ve skutečnosti politicko-komerčním projektem.
Jsme zdravotníci, kteří jsou sdruženi z mnoha států: United Health Professionals, náš kolektiv je složený z více než 1500 členů (včetně profesorů medicíny, lékařů intenzivní péče a specialistů na infekční nemoci) z různých zemí Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Oceánie.
Už závěry zprávy Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2010 o řízení epidemie H1N1 odhalily závažné pochybení. Jedná se o manipulace, střet zájmů a korupční jednání a proto bylo konstatováno:
"Parlamentní shromáždění je znepokojeno způsobem, jakým byla chřipková pandemie H1N1 řešena a to nejen Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ale také příslušnými zdravotnickými orgány na národní úrovni a na úrovni Evropské unie. Znepokojujícími byly zejména některé důsledky přijatých rozhodnutí a poskytovaných rad, které vedly k narušení priorit veřejných zdravotnických služeb v celé Evropě, plýtvání vysokými částkami z veřejných peněz a také neodůvodněné poplašné zprávy a obavy ze zdravotních rizik... byly zjištěny závažné nedostatky transparentnosti v rozhodovacích procesech týkajících se pandemie, která v některých z hlavních rozhodnutí vyvolala obavy z možného vlivu farmaceutického průmyslu... neregulované nebo tajné lobbování může představovat nebezpečí a narušit demokratické zásady a řádnou správu věcí veřejných."
Vězte, že "stejná chyba", které bylo umožněno, aby vznikla, a které se dopustili za epidemie H1N1 se dnes opakuje s epidemií COVID. Jste oběťmi největšího zdravotnického podvodu 21. století. Pokud jde o skutečné nebezpečí viru, opatření, která byla přijata, čísla, testy a ošetření – to se děje se stejnými technikami manipulace jaké se používaly během epidemie H1N1 nebo za války v Iráku. Odborníci, profesoři medicíny i vědecké a lékařské kolektivy na to začali ostatní upozorňovat a protestovat již v březnu 2020.
Většina zemí světa (kromě vzácných případů jako: Švédsko, Bělorusko či Tanzanie) byla motivována k tomu, aby napodobovaly a slepě následovaly ostatní. Tato epidemie je záměrně zesilována, dramatizována a řízena zločinci, kteří ji využívají k dosažení svých ekonomických, politických, mocenských a ideologických cílů a programů, které jsou pro lidstvo velmi škodlivé. To vše lze dokázat a dnes již existuje o tom mnoho důkazů. Tento globální podvod je třeba rychle zastavit, každý z vás tomu musí přispět (protože představuje vážné nebezpečí pro obyvatele vaší země, pokud jde o zachování vašeho zdraví, ekonomiky, vzdělávání, ekologie a základních lidských práv) okamžitým přijetím následujících opatření:
Zrušte všechna omezení.
Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej pro zdravé osoby, odstupy jednoho nebo dvou metrů. Tato šílená a hloupá opatření jsou bludy, které úřednické elity cíleně vytvořily v roce 2020, v medicíně ani ve veřejném zdraví neexistují a nejsou založeny na žádných odborných, logických ani vědeckých základech!

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

28.03.2021

Rychlá navigace: