Souvislosti, které všude nenajdete

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

(2. část)

Podle toho, co je známo o tom, jak zacházet s virovými pandemiemi, tak se svět úplně zbláznil (Dr. Anders Tegnell, hlavní epidemiolog Švédska).
Míra úmrtnosti na coronavirovou infekci je přibližně stejná jako u chřipky, ale v minulosti jsme nikdy v případě chřipkové pandemie nezaváděli takto dryáčnická opatření. A s takovými zásahy do života nemůžeme po další léta žít (Prof. Peter Gøtzsche).
Rozhodnutí o lockdownu a stejně i rozhodnutí o nošení masek... není založeno na žádných vědeckých základech... (Prof. Didier Raoult).
Přirozený historický vývoj viru [koronaviru] není ovlivněn sociálními opatřeními jako je lockdown, nošení roušek, zavření restaurací, zákaz vycházení ad.... To vše nemá a nemělo vliv na pokles případů nákazy Covidem - 19 ... Také i uzavření restaurací mající zavedené velmi přísné zdravotní protokoly vůbec epidemii neovlivnilo... a Lockdown vůbec nic nezměnil ... (Prof. Philippe Parola).
Neexistují naprosto žádné vědecké důkazy, které by podpořily katastrofické pravidlo o dvou metrech mezi lidmi. Nekvalitní a zmanipulovaný výzkum se používá k ospravedlnění politiky s enormními důsledky pro celé lidstvo (profesoři Carl Heneghan a Tom Jefferson).
Tyto groteskní, absurdní a velmi nebezpečná opatření... mají hrozivý dopad na světovou ekonomiku... sebezničení lidstva a vytváří podmínky pro kolektivní sebevraždu (prof. Sucharit Bhakdi). V tom duchu také poslal dopis německé kancléřce Angele Merkelové.
Všechna tato tyranská opatření navíc porušují "Všeobecnou deklaraci lidských práv" v článcích: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 a Úmluvu UNICEF o právech dítěte v článcích: 28, 29, 32, 37.
Pokud přijmeme tezi, že všemu stát rozumí nejlépe a porušuje samolibě lidská práva, tak jsme se ocitli na velmi nebezpečné cestě. Touto "pandemií" je zdůvodňováno porušování základních lidských práv ... Nebyla provedena sebemenší etická analýza, zda tato počínání jsou oprávněná... Ne, nejsou (Prof. Peter Gøtzsche).
Nutit zdravé lidi nosit roušky je nejen protilidské kacířství, ale je přímo škodlivé pro zdraví i samotnou ekologii. Je to forma zlého zacházení s lidmi...
Diktatura masek je naprosto neopodstatněná... (Prof. Christian Perronne).
Zákaz vycházení byl naposledy použit fašisty během německé okupace, když milice a Gestapo se dobývali do domů lidí. A nyní plánují, že budeme mít návštěvu policie, která bude zjišťovat, zda sedí u stolu více než šest lidí! Co je to za šílenství? (Prof. Christian Perronne).
Každou zimu jsou v Paříži postele na JIP doslova přecpané a my zcela normálně přepravujeme pacienty a to každou zimu, nyní to samé je démonizováno (Prof. Bruno Mégarbane, anesteziolog a lékař intenzivní péče).
"Ani v jedné ze dvou 'pandemických' vln nebyla žádná JIP přecpaná, jak fingované!" (Prof. Michaël Peyromaure).
Otevřete školy, univerzity, leteckou dopravu a nemocniční jednotky. Oživte ekonomiku.
Vylučte své odborníky a poradce, kteří mají vazby nebo střety zájmů s farmaceutickými společnostmi.
Zpráva Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2010 o řízení epidemie H1N1 uvedla:
"Shromáždění vyzývá orgány veřejného zdraví na mezinárodní, evropské a národní úrovni – zejména však WHO – aby zajistily, že všechny osoby, které jsou ve střetu zájmů se společnostmi, byly z citlivých rozhodovacích procesů vyloučeny." Experti v zemích, kteří tato naprosto kacířská opatření prosazovali, jsou buď farmaceutickým průmyslem zkorumpováni, jsou jeho následovníky nebo jsou to jen sprostí nelidští ignoranti.
Vyžadujeme mezinárodní a nezávislé vyšetřování. Také, aby byly všechny osoby odpovědné za tento podvod souzeny.

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

29.03.2021

Rychlá navigace: