Souvislosti, které všude nenajdete

Desatero pro probuzení

1. Tvůj strach je jejich zbraní.

2. Lékaři "léčí", ale příroda uzdravuje.

3. Politici neslouží lidem, ale nadnárodním korporacím.

4. Média neříkají pravdu, ale to, co by chtěli, abyste si mysleli.

5. Finanční systém neslouží lidem a společnosti, ale jen jeho tvůrcům a slouhům.

6. Ve škole se tě snaží odnaučit myslet a učí být poslušným otrokem systému a součástí davové manipulace.

7. Věda zde není proto, aby hledala pravdu, ale ujišťuje davy, že to, čemu mají věřit, je "pravda".

8. Kapitalizmus i socializmus vymysleli proto, abychom nehledali opravdové hodnoty a lidskou pospolitost.

9. Vše co skutečně potřebujete, již máte. Oni se nás snaží rozdělit a poštvat proti sobě, jen tak nám mohou vládnout a ovládat nás.

10. Církve a náboženství nás chtějí odvést od Boha, kterého má každý ve svém srdci.

Desatero pro probuzení

10.07.2023

Rychlá navigace: