Souvislosti, které všude nenajdete

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle "Svět" za oponou

Zkuste se zamyslet se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Tito predátoři nám předali současný systém víry a přesvědčení, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti, včetně peněžního systému. To oni nám vnutili zavedené názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. Tito predátoři nás nutí a motivují k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v otrocké poslušnosti a slabé, použili strategický manévr, prostřednictvím něhož nám předali svoji vlastní parazitickou mysl. Mysl, která je rozmrzelá, rozporuplná, a která je neustále plná strachu z odhalení. Tak lidstvo přežívá a vůbec si naprostá většina neuvědomuje, jaký mu byl podsunut osud. Produkuje potravu archontským parazitům, což jsou nízkofrekvenční vibrace, ke kterým je lidstvo všemožně povzbuzováno a manipulováno. Tak globální společnost naoko hovoří o lásce, rodině, pokroku, soucitu, spolupráci, ale ve skutečnosti je podporován všeobecný chaos, násilí, válečné lokální konflikty, bezpráví, cynický kariérismus, drogy, sexuální a pedofilní úchylky a nejrůznější závislosti. Je celosvětově podporováno stravování masem, na úkor ekonomičtějšího vegetariánství, což přináší obrovské utrpení zvířat a každý den se tak stává satanským vražedným rituálem, kdy krev teče po celé planetě proudem. Tak je zaručena pravidelná produkce obrovského množství nízkovibrační energie strachu, násilí a bolesti. Je nejvyšší čas zastavit tuto hru na schovávanou!
Archontští predátoři pracují skryti a využívají druhé, aby za ně konali ve viditelném lidském světě a zároveň nesli ihned důsledky za své činy. (Snižování svých frekvencí a postupné propojování s temnou realitou na fyzické i duchovní úrovni). Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez námitek ovládat své oběti, než ten, kdy dotyční ani netuší, že ten, kdo je ovládá, vůbec existuje? Zhlouplá a zhypnotizovaná část lidstva se pak ještě dokonce vysmívá a nadává těm, kteří tuto lest prohlédnou. Archonti jsou specialisté na vytváření klamu a iluzí (v gnozi je to popsané jako phantasia).
A proč se Archonti prostě neukážou a nepřevezmou moc? To nemohou. Jsou projevem energetické poruchy a mají zde velká omezení ve srovnání s lidmi. V mnoha knihách se píše o tom, že mají strach z odhalení a proto zůstávají ukryti. Alespoň prozatím. Musí oklamat lidstvo natolik, aby si samo vybudovalo své vlastní vězení a věznili se navzájem. Tak by bylo dosaženo našeho plného zotročení. Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako "baterie" a nutí je tuto energii vytvářet. Ve frekvenčním pásmu lidstva hájí archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořeni tak, aby se stali nositeli viru Demiurga. Pokud lidstvo projeví svou skutečnou sílu a spojí se, tak Archonti budou muset odtáhnout pryč a jejich přisluhovači budou potrestáni a k tomuto bodu se právě nyní nevyhnutelně blížíme...
Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se projevuje podle toho, jak moc jsou lidé propojeni s "Nekonečným Vědomím". Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového "Já" a u dalších zase dokázalo fantomové "Já" získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc. Největší skupinou jsou ale lidé, ovládaní archontským virem částečně či do značné míry. Zcela kontrolovaní archontským virem jsou většinou psychopati, kteří se díky tomu stávají protěžovanými lidmi, které globální archontský systém vyhledává a používá v politice a řídících hospodářských funkcích. A nakonec tu máme "elitní" pokrevní linie, které jsou přímým vtělením Archontů a to jsou skutečně ti nejtěžší psychopaté. Oni jsou přímými prostředníky mezi skrytými Archonty a lidskou populací a de fakto skrytě řídí celý Systém. U elitních hybridů se archontský virus v jejich chování projevuje mnohem výrazněji než ve zbytku populace a vytváří s lidskou DNA frekvenční komptabilitu, která umožňuje, aby byli více "posedlí". Jejich vize a činy jsou skutečně děsivé a protilidské, stačí se jen porozhlédnout kolem sebe...

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle 'Svět' za oponou

23.05.2022

Rychlá navigace: