Souvislosti, které všude nenajdete

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Všechny původní myšlenky a počiny plné lásky, tolerance lidské sounáležitosti a lidské spolupráce byly vždy atakovány, torpédovány a napadány archontím virem, až byl zcela převrácen jejich smysl a jejich poselství, ať už pocházely z "dílny" raného křesťanství, buddhismu, demokracie či z Francouzské revoluce.
Zákulisní manipulace vždy perfektně odváděly pozornost od skutečného problému lidí – od Archontů (ať už jsou to Anunnakové, reptiliáni, šediváci či jiní), kteří prostřednictvím svých "lidských" zkorumpovaných přisluhovačů a svých rodových linií ničili původní lidskou identitu, naši duchovní orientaci i poznání, že jsme jeden "živočišný druh" a musíme v rámci úspěšné evoluce společně rozvíjet kolektivní vědomí, zvyšovat svoje vibrace a rozšiřovat své přirozené schopnosti, jak na hmotné, tak i na duchovní úrovni. Na duchovní úrovni máme rozvíjet svou skrytou božskost a na fyzické svou přirozenou biologickou imunitu. Byli jsme zmanipulováni, abychom bourali svoji ušlechtilost a zapomněli na všechna poučení, která nám přinášela historie, jež nám byla navíc z tohoto důvodu vyměněna. Pálili nejen písemně zaznamenané zkušenosti lidstva, knihovny a důležité vědecké výzkumy, ale i ty nejhodnotnější syny a dcery lidského rodu, kteří prozřeli a chtěli lidstvo pozitivně posunout dopředu a byli zároveň i jeho svědomím. Snažili se všemožně rozbít institut rodiny, rodové vazby, ničili všechny pozitivní tradice a potlačovali naši lidskost. Zpřetrhali naše kořeny s rodnou Gaiou, která nás vyživuje, dává nám sílu a podporuje moudrost, nezlomnost a také vazby s naším duchem a napojení na celou duchovní říši. Jejich cílem bylo rozdělit lidstvo až na digitální body, na slabé kousky beztvaré hmoty, které pak chtěli Archonti a jejich hybridní zástupci zde na Zemi modelovat a skládat v poslušné otroky a vojáky, kteří by bojovali na povel proti každému, koho by určili.
Neustále nás rozdělovali! Přece jen stačí postavit lidi proti sobě a ukázat jim, kdo je jejich "nepřítel" a koho je pak potřeba zabít. Nutili nás prosazovat někoho či nějakou politickou stranu, klub či náboženství nebo se postavit na jednu stranu v nějakém válečném konfliktu. Archontům zejména šlo o odvedení pozornosti od toho, kdo a co je skutečnou příčinou a původcem všeho zla. Sionismus, Židé, Vatikán, američtí neokloni, globalisté nebo různé politické strany jsou v konečném důsledku koně z jedné stáje. Nyní, na konci věků, ale vytvořili, ti, co se rozhodli po desítkách tisíců let dobýt pro lidstvo planetu Zemi zpět, grandiózní a smělý plán. Použili totiž k tomuto cíli stejnou taktiku jako Archonti. Postupně infiltrovali veškeré organizace a instituce, aby v příslušný den a hodinu povstali a zbavili všechny lidi, kteří zůstali věrní své duchovní rodině a základním "vesmírným" a lidským zákonům, veškerých "okovů", které je tak dlouho, systematicky a neurvale svíraly a svazovaly.
Všechny původní světlé ideje, úžasné božské myšlenky a dokonalé systémy byly cíleně překrouceny, zatemněny a infiltrovány archontským virem. Tak se čistota, úsměv a pravda postupně měnily na temný chaos, lež a démonský škleb, jak můžeme vidět dnes. Tak v rámci láskyplného křesťanského a čistého "Nezabiješ" byly páleny "čarodějnice", vybíjeno původní mírumilovné obyvatelstvo v křižáckých výpravách a zabíjeni ti nejčistší (Bogomilové, Kataři). Tak můžeme vidět, jak je v "demokracii" zakázáno říkat, co si kdo myslí a jak byly myšlenky přátelství, soudružství a spolupráce přeměněny na zvůli, násilí, korupci a jak heslo "svoboda, rovnost, bratrství" ve Francouzské revoluci bylo přetaveno ve smrt těch, kteří byli původně propagátory svobody a tolerance. Vy všichni ale nemusíme propadat skepsi a panice. Stačí si uvědomit, kdo jste, odkud jste přišli a kam směřujete. Jste nesmrtelné duše, inkarnované v této falešné "skutečnosti" jako avataři ve hmotných tělech, které vám slouží jako dopravní prostředek. Vaše hmotná schránka je dočasným sídlem vaší světelné duše a nástrojem pro v současnosti probíhající osvobození Země, lidstva i sebe.
Intenzivní ponoření do našeho nejhlubšího nitra nás přivede k důležitému vnitřnímu poznání a propojení s naší skutečnou podstatou – svým Duchem a Světlem poznání. To nás zcela osvobodí od strachu a hrůz této pseudoreality. Jako vnější pozorovatelé pak můžete v zóně vnitřního klidu, a bezpečí svého středu pozitivně ovlivňovat a probouzet všechny zmatené, začarované a zhypnotizované lidské bytosti a pomáhat jim postupně se zbavit archontského klamu, lži a naordinovaného otroctví.

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

24.05.2022

Rychlá navigace: