Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Ze sféry pro nás neviditelné nám Archonti berou dlouhodobé výsledky našeho poznání a bádání. Tímto navádí naši evoluci do temné slepé uličky. Mnoho převratných výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dně trezorů mimo lidský dosah. Organizované a kontrolované vědecké experimenty slouží jen úzké skupině archontských hybridů, ovládaných loutkovodiči za "zrcadlem". Lidem jsou pak zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Výzkumy, které by lidstvo skutečně evolučně posunuly, jsou všemožně zesměšňovány, přísně kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci musí v utajení sloužit Systému nebo jsou sváděni ze skutečné cesty poznání prostřednictvím korupce, manipulativně vypsaných zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. To vše způsobuje, že lidstvo dnes používá dávno přežité technologie a stále dokola objevuje věci a informace, se kterými se setkalo již dávno v hluboké minulosti.
Archontské bytosti "za oponou" výsledky jejich práce ničí, převrací, zatajují nebo je zesměšňují. Evoluční rozvoj lidstva by totiž jednoznačně zvýšil vibrace lidstva. To by se odvrátilo od nízkofrekvenčních praktik a tím by archonti přišli o svůj pravidelný zdroj nízkovibrační potravy. Proto byly průběžně ničeny důležité zdroje informací včetně starodávných knihoven. Místo toho se "naoko" usiluje o objevování neznámého, ale skutečným cílem je nic neobjevit. A pokud by se omylem přece jen objevilo něco skutečně důležitého, tak to dostane patřičné čtyřmístné číslo a je to pečlivě uschováno hluboko na dno trezoru nebo je to skryto v nekonečných sklepeních Vatikánu. Jak jinak chcete vysvětlit třeba tyto do očí bijící utajované skutečnosti: Už před 6 000 tisíci lety v Sumerské říši byly vytvořeny tabulky a válečky s klínovým písmem, na nichž byly objeveny vysoce odborné výpočty oběžných drah velmi vzdálených planet a to dokonce třemi různými způsoby. Také 200 let před Kristem, v době rozkvětu antiky Aristoteles přesně a matematicky definoval naši sluneční soustavu a pohyb planet. A přes všechny tyto dlouhodobě známé astronomické a matematické znalosti a informace, byl v roce 1600 upálen Giordano Bruno za svá tvrzení, že Země je kulatá a není středem vesmíru. Tisíce let archontská síla ohlupuje lidstvo, sráží ho a brání mu používat historicky nabyté vědomosti, poznání a rozvíjet logické dovednosti a duchovní schopnosti. Ti nejlepší a nejkreativnější byli vždy přinuceni mlčet a tajně spolupracovat s těmi za oponou nebo byli pronásledováni, upalováni a zabíjeni. Je nejvyšší čas pochopit a přijmout plnou pravdu a tomuto zlu se postavit.
Archontské královské rody pořádaly a podporují i nadále krvavé hody po celé planetě. Masové zabíjení zvířat jsou na každodenním pořádku a neustálé válečné konflikty a války jsou organizovány často pro malichernost či zástupný problém. V konfliktech na vrcholové úrovni vlastně ani tak často nešlo o to, kdo vyhraje, ale o to, aby bylo co nejvíce obětí, utrpení a vyteklo co nejvíce krve.

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

25.05.2022

Rychlá navigace: