Souvislosti, které všude nenajdete

Staňte se mistry své reality

Politické ustanovení, osobní a duchovní ideály, normy zdraví a krásy a rozumové zásady poskytují standardy, jak by to mělo všechno být a jak byste se měli chovat. Avšak Lásku nezajímají definice. Nemá zájem o ideje, ale o realitu. Láska se obrací k tomu, co je skutečné. A Srdce se zajímá o každé aktuální vyjádření vás samotných, toho destruktivního i konstruktivního. Jednoduše si všímá všeho. Je všude. Obklopuje vás svou přítomností, pokud mu to dovolíte. Když se otevřete realitě lásky, realitě srdce, tak propustíte všechny soudy. Přijmete se takoví, jací momentálně jste. Uvědomíte si, že jste tím, kým jste a z mnoha objektivních důvodů se nyní chystáte tuto skutečnost prozkoumat a probádat. Když tento okamžik nastane, bude to pro vaši duši velkým požehnáním, protože nyní budete schopni léčit sami sebe. Čas od času se uchýlíte k sebe-hodnocení, ale nyní už budete mít vědomou vzpomínku na to, jak chutná láska. A jakmile projdete touto zkušeností, budete se vracet, abyste ji znovu nacházeli, neboť jste znovu ochutnali sladkou vůni Domova. V této fázi přeměny od ega k srdci se dostanete do bližšího kontaktu se sebou samými. Podíváte se bližším pohledem na své zátěže z minulých životů a znovu budete prožívat bolestné vzpomínky z tohoto života, možná i z životů minulých. Duševní zátěže, které stále nesete ze všech svých životů až do přítomnosti, utváří vaši současnou identitu. Můžete se na ně podívat také jako na kufr plný oblečení. V minulosti jste totiž hráli mnoho rolí a převzali mnoho totožností, stejně jako kusy oděvů. V některé role jste věřili tak silně, že jste se na ně začali dívat jako na součást své identity.
Když ale důsledně prozkoumáte, co s vámi tyto role mají společného, zjistíte, že jimi nejste. Nejste duševními rolemi ani identitami, které jste si osvojovali. Nejste svým oblečením. Prožívali jste tyto role z pociťované potřeby duše po těchto různých zkušenostech. Duše je spokojená ve všech prožitcích, protože jsou součástí vzdělávacího procesu, kterému se oddala. Všechny zkušenosti jsou z tohoto pohledu velmi užitečné a cenné. Když se blíže podíváte na své role a identity tak brzy zjistíte, že jsou ve vás hluboce uloženy zkušenosti, které jsou bolestné a traumatické. Zdá se, že je nedokážete propustit. Staly se, místo pouhého kusu oděvu, vaší druhou kůží. Skryté těžké prožitky z vaší minulosti vás nyní oddělují od skutečného žití. Vy jste se s těmito rolemi identifikovali tak moc, že jste se s nimi ztotožnili a často si myslíte, že jste jimi. Máte pocit, že jste obětí a vytváříte si tak negativní názory na svůj život. Tyto názory však pro váš současný život ale neplatí. Platí jen pro traumatizované části ve vašem vědomí. Jsou to ty části, které potřebují být nyní vyléčeny. To učiníte tak, že vstoupíte znovu do své minulosti, avšak s vědomím, které je mnohem více milující a moudřejší, než jaké jste měli tehdy. V druhé fázi transformačního procesu od ega k srdci léčíte tyto traumatické příhody z minulosti tím, že je obklopíte svým současným vědomím. Tím, že tato traumata znovu prožijete v přítomnosti "otevřeného srdce", tyto traumatické části z vaší minulosti budou moci odejít. Trauma vzniká tehdy, když prožijete velkou ztrátu, bolest či zlo a nepochopíte, proč se to stalo. Vaše vědomí během fáze ega bylo traumatizováno od počátku. Když se ale vydáte pomocí imaginace zpět k původní traumatické události a obklopíte ji svým vědomím srdce, měníte svou původní reakci na událost a změníte ji z hrůzy a nedůvěry v jednoduché povšimnutí si toho, co se stalo. V tomto návratu si jednoduše všímáte toho, co se stalo a toto vytvoří místo pro duchovní pochopení toho, co se ve skutečnosti v této události odehrálo. Když tímto dějem znovu projdete, stáváte se mistry své reality. Pokud ze srdce chápete, že vše, co se děje má svůj důvod a smysl, jste již schopni přijmout celý minulý příběh. Můžete pocítit, že zde existuje faktor svobodné volby, který je přítomen ve všem, co se přihodí, a tím se ubíráte stále blíž k přijetí vaší vlastní zodpovědnosti za tuto událost. Jen pokud přijmete tuto zodpovědnost, můžete se posunout dál. Jen tehdy, když porozumíte svým minulým identitám a rolím, budete moci jít kamkoli budete chtít. Tak můžete vstoupit do vědomí založeného na srdci. Pak již se nebudete vnímat tak, jak jste se vnímali v minulosti: jako oběť nebo útočník, muž nebo žena, chudý či bohatý, atd. Pokud si dokážete hrát s jednotlivými polohami duality a používat je k tomu, aby vám kdykoli přinášely radost a tvořivost, pak jste zcela uchopili smysl života v dualitě. Budete prožívat velké štěstí i částečný návrat Domů. To způsobí spojení s vaším vědomím tvořící základ vašich rozmanitých rolí a identit. Spojíte se se základem svého božského vědomí a přijmete poznání, že vše je důležitá zkušenost, kterou prožíváte v propojení s realitou lásky.

Jeshua

Staňte se mistry své reality

25.01.2022

Rychlá navigace: