Souvislosti, které všude nenajdete

Nechejte odejít své staré "já"

Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí, které je založené na srdci, postupuje několika fázemi:
1. Nespokojenost s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném.
2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí.
3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a následný vznik nového "Já".
4. Probuzení vědomí uvnitř sebe, které je založené na srdci a je motivováno láskou, svobodou a pomáhání druhým v přeměně.
Tato přeměna se neodehrává po přímé linii. Existují v ní body, ve kterých se můžete vrátit zpět do stádia, které jste již nechali za sebou. Avšak takový ústup vás může později vést k velkému kroku vpřed, a tak se takové objížďky mohou ukázat jako zkratky. Rovněž je spirituální cesta každé duše jiná a individuální. Proto toto schéma o čtyřech fázích představuje informativní cestu zdůrazňující některé rozhodující momenty v tomto procesu. Jakmile propustíte své staré "já", vaše energie se změní a tím uděláte místo pro svůj naprosto odlišný způsob bytí a prožívání reality. Po přesunu z dominance ega k vědomí založenému na srdci, dostane srdeční čakra přednost před vůlí či třetí čakrou. Čakry jsou otáčející se kola energií, které jsou umístěné podél vaší páteře. Tato energetická centra souvisí s konkrétní životní tématikou. Například spiritualita je spojena s korunní čakrou, komunikace s krční čakrou nebo emoce s pupeční čakrou. Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudi a je nejdůležitějším místem energie lásky a jednoty. Srdce nese energie, které sjednocují a harmonizují. Když zaměříte svoji pozornost na toto centrum, můžete cítit teplo nebo že se něco otevírá. Když necítíte nic, nechejte to zkrátka být a zkuste to jindy.
Čakra pod srdcem (solar plexus) je umístěna u pupku. Je to sídlo vůle a je to centrum, které zaměřuje vaši energii na fyzickou realitu. Tato čakra je spojena s otázkami tvořivosti, vitality, ctižádosti a osobní moci. Ego a vůle spolu úzce souvisí. Schopnost pevné vůle vám umožňuje zaměřit se na něco buď vně anebo venku. Vaše vnímání reality vás i druhých, je vysoce ovlivněné tím, co chcete a vašimi touhami. Vaše touhy jsou často smíšené se strachem. Proto je strach přítomen v mnoha vašich přáních, solar plexus je často poháněn energií ega, které se vyjadřuje právě skrze solar plexus. Skrze vaše schopnosti pevné vůle ego doslova vytváří tlak na realitu, která musí být vtěsnána do toho, čemu ego chce, abyste věřili. Ego pracuje dle materialistických předpokladů o tom, jak funguje realita, a tyto předpoklady jsou založeny na strachu. Ego vás obdařuje vysoce vybraným obrazem skutečnosti, protože jeho způsob pohledu je zaujatý vlastními potřebami a strachy. Proto musí stále hodnotit vše, s čím se setká. Není zde místo pro prosté pozorování věcí. Vše musí být rozděleno do kategorií, označené jako dobré či špatné. Když žijete ze srdce, neexistuje žádný pevný soubor přesvědčení, kterými vysvětlujete či hodnotíte všechny činy. Nedržíte se již žádných silných přesvědčení o čemkoli. Stáváte se zejména pozorovateli. Odsouváte morální soudy na jakoukoli záležitost stranou, protože cítíte, že nemůžete rozumět všemu, co je v dané situaci potřeba pochopit. Soudy v sobě mají něco definitivního a srdce se vždy snaží jít za to, co se zdá konečné a definované. Srdce je otevřeno hledání a je připraveno k přezkoumávání a odpuštění. Kdykoli cítíte silný tlak doprovázený silnou touhou mít věci přesně podle sebe, tak se snažíte formovat skutečnost dle vašich přání a snažíte se vnutit svá přesvědčení realitě. Když ale konáte ze srdce, jdete spolu s proudem věcí, netlačíte a nic nikomu nenutíte.

Jeshua

Nechejte odejít své staré 'já'

26.01.2022

Rychlá navigace: