Souvislosti, které všude nenajdete

Těšte se na to, co je pro vás nejvhodnější

Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu, ale přijímáte ji jen jako svůj vlastní výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Tak byste řekli ne té části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Nemůžete být sami sebou v nové realitě tím způsobem, že odsunete své nechtěné části stranou. Síla vůle vám v tomto případě neposlouží. To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality. Když působíte na realitu srdcem, necháváte realitu být. Nesnažíte se ji změnit, ale jen si pečlivě všímáte toho, jaká je. Pokud se stane srdce správcem vaší bytosti, tak také centrum vůle (solar plexus) ho bude doprovázet. Ego, naše schopnost vůle nebude potlačena, protože bude přirozeně sloužit roli transformace energie z úrovně vědomí do fyzické reality. Pokud bude tento přenos energie řízen srdcem, pak bude energie vůle tvořit a proudit bez námahy. Nebude spuštěn žádný nátlak ani nucení. Nastane synchronicita: významná shoda událostí, která obrovsky urychlí realizaci vašich cílů. Pak se vám bude jevit jako zázrak, když události do sebe začnou plynule zapadat a vše začne pracovat společně, rychle, lehce a dynamicky. Toto se totiž děje vždy, když tvoříte srdcem a známkou toho je právě lehkost.
Vytvářejte svoji realitu ze srdce. Skutečná tvořivost není založena na silné vůli a vymezení vůči někomu či něčemu, ale na otevřeném srdci. Být otevřený a přijímat vše nové a neznámé je to podstatné pro vaši bytost opravdového tvořitele. Jedním z klíčů skutečné tvořivosti je schopnost "zdánlivě nedělat nic" a odepřít si urputné, koncentrované konání. Je to stav, ve kterém umístíte své vědomí do výhradně vnímajícího režimu. Udržováním věcí, které jsou otevřené, vytváříme prostor něčemu novému, co vstupuje do vaší reality. Naše vědomí je tvořivé, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi. Avšak když chcete tvořit svoji realitu vědomě, je třeba pochopit, že nejmocnější forma tvoření není založena na vůli, ale na naší vnímavosti. Vše, co se děje a mění v hmotném světě a na materiální rovině je odrazem změn, které probíhají na naší vnitřní úrovni. Pouze když bude náš vnitřní transformační proces dokončen, může hmotná realita odpovědět zpětným zrcadlením přes měnící se okolnosti v našem životě. Když se snažíte usilovně tvořit vůlí a stále se jen zaměřujete na své cíle, tak ve skutečnosti ignorujete vnitřní transformaci, která je skutečným předpokladem změny. Vytváříte si umělou cestu a směřujete k tomu, že budete nakonec zklamáni. Tento způsob tvoření nepramení z hloubky vaší duše.
Duše k nám promlouvá ve chvílích ticha. Když zvažujete v klidu co dál, opravdově nasloucháte jejímu hlasu. Duše často mluví velmi jasně také ve chvílích, kdy přiznáte porážku. Když propustíte všechna svoje očekávání, tak budete skutečně vnímaví k tomu, co je. Když se vzdáte svých silných očekávání a odvážíte se otevřít novému, nebudete muset zažívat zoufalství a dostanete se do spojení se svojí duší. Stanete se klidnými, vnímavými a otevřenými tomu, co vám duše říká, bez toho, aniž byste museli být nejdříve zklamaní. Pokud přesně víte, co chcete, omezujete často jiné možnosti, které jsou vám energeticky dostupné a pro vaši situaci více vhodné. Nová realita, kterou hledáte, obsahuje mnoho alternativ, které jsou ale pro vás nečitelné. Často si myslíte, že to, po čem toužíte, je něco, co už znáte, ale tak tomu není. Pokud vytváříte novou realitu, tak jdete za své vlastní duševní hranice a vůbec nevíte, co za těmito hranicemi leží. A vy se můžete s pocitem otevřenosti na to, co je pro vás nejvhodnější, potom těšit.

Jeshua

Těšte se na to, co je pro vás nejvhodnější

27.01.2022

Rychlá navigace: