Souvislosti, které všude nenajdete

Zbavte se návyku přetěžování vaší mysli a síly vůle a začněte skutečně věřit sami sobě prostřednictvím své intuice

K tomu, abyste pro sebe vytvořili tu nejpřitažlivější realitu, je sebe-přijetí mnohem důležitější než se zaměřovat na své myšlenky a vůli. Nemůžete vytvořit něco, co nejste. Můžete tisíckrát recitovat mantry a vytvářet spousty pozitivních obrazů ve své mysli, ale dokud neodráží, co skutečně cítíte, nevytvoří ve vás nic jiného než zmatek a pochyby. ("Pracuji přece tak tvrdě, ale přesto se nic neděje.") Sebe-přijetí je forma lásky a ta je největším magnetem pro pozitivní změny ve vašem životě. Když se budete milovat a přijímat se za to kým jste, budete přitahovat okolnosti a lidi, kteří vaši sebe-lásku budou odrážet. Tak je to jednoduché. Vnímejte svoji vlastní energii a všechny své pocity. Pochopte, jak opravdoví právě teď jste, ve všech svých zápasech a trápeních. Jste zajímaví se všemi svými nedokonalostmi a chybami. A to je to poznání, které je klíčem k vašemu rozvoji. Přijměte to, kým jste a uvolněte se. Je to výchozí situace pro váš růst a podívejte se na své "nedostatky a trhliny" s humorem. Pochopte, že dokonalost není volba. Je to jen iluze. Vytváření vaší reality srdcem znamená, že objevíte své Světlo. Jeho poznáním a uvědoměním zasejete semínko, které bude stále růst a nabývat na fyzické úrovni na stále dokonalejším tvaru.
Tvořit ze srdce je efektivnější a vyžaduje mnohem menší námahu než tvořit z ega. Nemusíte se obtěžovat detaily; musíte být jen otevření všemu, co je zde uvnitř vás i venku. V této otevřenosti můžete tu a tam cítit jistý tah. Můžete se cítit přitahováni k jistým věcem. Tento tah je ve skutečnosti tichý šepot vašeho srdce. Je to vaše intuice. Když budete jednat podle ní, budete taženi namísto tlaku na vás. Budete jednat tehdy, až ucítíte, že je vhodné jednat. Energetická přeměna od ega k srdci je skutečnou výzvou. Změna vyžaduje "velké zpomalení". K tomu, abyste se skutečně dostali do spojení s proudem své intuice, musíte vědomě vynaložit úsilí k "nic-nedělání", a k tomu nechat vše být. Tato situace je velmi vzdálená tomu, co jste se učili a na co jste byli zvyklí. Zatím jste zakládali své činy na myšlenkách a na síle vůle. Nechávali jste své myšlení určovat vaše cíle a používat svoji vůli, abyste je realizovali. Je to přesný opak tvoření ze srdce. Když žijete podle srdce, tak mu nasloucháte a pak v souladu s ním jednáte. Nepřemýšlíte, ale posloucháte s pohotovým a otevřeným vědomím to, co vám říká srdce. Srdce promlouvá skrze vaše pocity, nikoli skrze vaši mysl. Hlas srdce může být nejlépe vyslyšen, když se cítíte spokojeně a uvolněně. Srdce vám ukáže cestu k nejvíce milující a k nejradostnější realitě právě teď. Jeho šepot a návrhy nejsou založeny na racionálním myšlení, protože pragmatický a racionální přístup nevede zdaleka k té nejpozitivnější realitě. Hlas srdce můžete poznat díky jeho uvolněné lehkosti a radosti, která v něm je obsažená, protože srdce nic nenutí. Vaše "Já" napojené na srdce není spojeno s vašimi rozhodnutími a miluje vás, ať děláte cokoli. Žití ze srdce neznamená, že se stanete pasivními či letargickými, ale znamená, že necháte věci bez jejich označení na dobré či špatné, bez jejich tlačení jen jednou cestou spíše než druhou, což by vyžadovalo mnoho vaší síly. Na cestě srdce jste plně přítomni, čelíte všemu, co se děje a jen to pozorujete. Můžete se cítit prázdní, deprimovaní či nervózní, ale nepokoušejte se tyto věci zahnat. Udělejte jen to, že vše obklopíte svým vědomím. Zatím jste nepochopili skutečnou sílu svého vědomí a to, že vaše vědomí je součástí Světla. Pokud budete držet něco v podvědomí, bude se to díky tomu měnit. Vaše vědomí je léčivou silou, pakliže ho nesvážete svých myšlením a překotným jednáním. Vaše životy jsou zatím naplněny diktaturou mysli a vůle a upřednostňujete myšlení a konání. Vezměte na vědomí, že mysl i vůle pracují s všeobecnými materialistickými pravidly, s pravidly logického myšlení. Existují všeobecné strategie pro vkládání myšlenky do hmoty, avšak tohle vše jsou obecná dogmata. Všeobecné návody a pravidla mají v sobě vždy ten mechanický prvek. Jsou obecně použitelná pro všechny či většinu jednotlivých případů. Intuice ale pracuje naprosto odlišně. Intuice je vždy šitá na míru jedinci a v ten jeden určitý moment. Je vysoce individualistická. Proto nemůže být podrobena racionálním analýzám a obecným pravidlům. Žít a jednat v souladu se svojí intuicí vyžaduje vysokou úroveň důvěry, neboť vaše volby jsou pak čistě založené na tom, co cítíte, že je správné, místo toho, co o tom říkají pravidla druhých lidí. Život ze srdce po vás žádá nejen to, abyste se zbavili návyků přetěžování vaší mysli a síly vůle; ale také vás vyzývá k tomu, abyste skutečně věřili sami sobě.

Jeshua

Zbavte se návyku přetěžování vaší mysli a síly vůle a začněte skutečně věřit sami sobě prostřednictvím své intuice

28.01.2022

Rychlá navigace: