Souvislosti, které všude nenajdete

Mystická síla křišťálu (4. díl)

(4. díl)

Křišťál používáme k podpoře jasnozřivosti i jako prostředek k podnícení inspirace a intuice. Čirá jasná zář křišťálu nás spojuje s pramenem původní energie, která sídlí v naší duši jako božské Světlo, které nás prozařuje svou tvůrčí silou. Toto Světlo je v nás stále, ale my ho často pro mnohé blokády a stěny, které jsme si v sobě v průběhu života vytvořili, necítíme. Křišťál propojuje naši duši s věčností Universa, čistí a chrání naši auru, odstraňuje blokády bránící průtok energie, nečistoty a disharmonie duše, prosvětluje naše pocity, myšlenky a představy a nabíjí nás novou životodárnou energií.
Díky naprosté univerzálnosti a značnému energetickému vyzařování, se křišťál hodí na jakékoliv místo, které chceme posílit nebo aktivovat. Krystaly s pravidelnou šestibokou špicí uprostřed, tzv. "generátory" jsou výbornými vodiči energie, zatímco obvykle štíhlé "laserové" krystaly s konickým ukončením a drobnou centrální špicí jsou nejvhodnější pro akupunkturu a odstraňování blokád. Krystaly s hranolovým ukončením, mají schopnost absorbovat negativní energii, a pomáhají zmírňovat záněty a horečnaté stavy. Krystaly plochého tvaru lze snadno přikládat přímo na oslabená a nemocná místa.
Krystaly se špicí o sedmistrunných plochách, k nimž se vždy z obou stran přimykají menší plochy třístranné, jsou zejména vhodné ke kontemplaci, k probuzení intuice a jasnozření. Působí na nás již na vyšší rovině vědomí a pomáhají v hluboké meditaci a nalezení svého pravého "Já". Už sama symbolika těchto ploch špiček krystalu stojí za povšimnutí. Střídají se tu čísla tři a sedm, přičemž "trojka" ztělesňuje božskou trojjedinost a celek v jednotě s číslem "sedm", které je po číslu tři nejdůležitějším spirituálním číslem stvoření.
"Oboustranné" krystaly se špicemi na obou koncích zase dobře slouží k boření blokád a správnému propojení jednotlivých čaker. Osově identické prorostlice dvou nebo několika krystalů, vyrostlých v časovém odstupu, odstraňují zastaralé vzory, které brání našemu dalšímu duchovnímu vývoji. Krystal (takzvaný "skeletový") je ze všech druhů křišťálu nejvzácnější. Jeho hrany se vytvořily rychleji než plochy, takže se podobá skeletu s mnoha do nitra vbíhajícími facetami. Mineralogicky je nazýván jako okénkový a esoterikům pomáhá se rozpomenout na minulé životy. Posledním druhem krystalu je "jehlový krystal", který je zvonivý při poklepu, a který můžeme použít k akupresuře a k přímému utišení ostrých bodových bolestí.
Křišťál bez rozdílu čistí ostatní kameny, energeticky oživuje a zvyšuje jejich účinnost.

Mystická síla křišťálu (4. díl)

24.01.2022

Rychlá navigace: