Souvislosti, které všude nenajdete

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

Bez ohledu na to, co se vám během procesu probuzení přihodí, buďte si vědomi archetypu oběti, který je v našem kolektivním vědomí silně zakotven. Obrňte se před ním, nepodlehněte mu a přijměte tak odpovědnost sami za sebe, za naše uzdravení a růst. Osvícená "oběť" chápe, že naše skutečná síla pochází zevnitř nás a je spojena s naší zodpovědností. Přestaňte obviňovat ostatní, protože skutečná ztráta moci a vaší síly se děje uvnitř vás. Osvícená "oběť" se nebojí slabosti ani křehkosti, protože i její zranitelnost je zdrojem její síly. Už ví, že svou sílu lze nalézt i v té nejhorší situaci. Nebojí se neúspěchů, ztrát, tragédií, utrpení a neštěstí, protože žádná z těchto vnějších okolností už nemá sílu ovládat její život.

Všichni jsme vystaveni archontské infekci umělé inteligence, která na nás působí prostřednictvím moderních technologií. Jejím cílem je udržet nás "v hlavě" a co nejvíce izolované (navzdory tomu všemu propojování, síťování a sdílení informací). Vyhledávanou výživou pro Matrix jsou emocionální "energie", které vyvěrají z našeho egocentrismu. Ego – mysl dravce se může maskovat a měnit jako chameleon. Správnou orientaci nám přinese naše touha po pravdě, upřímnost k sobě a nezávislé pozorování sebe sama. To vše jsou klíčové nástroje, které je třeba použít k tomu, abychom mohli v každém okamžiku kontrolovat své činy a myšlenky.

Takzvaný "Zákon přitažlivosti" (o kterém se hovoří ve zmatených konceptech New Age a pop-spirituality), je hrubé zkreslení jeho skutečného duchovního významu. "Zákon přitažlivosti" má sloužit upřímnému hledajícímu, který se zabývá esoterickou prací sám na sobě a znamená, že si "přitáhne" prostřednictvím upřímné "ŽÁDOSTI" cokoliv, co mu pomůže při evangelizaci a integraci jeho duše a na cestě k jeho probuzení a osvícení. Podobně byl také překroucen koncept "požádej a bude ti dáno". Tento koncept je "materialistickými esoteriky" zředěný do formy: "Vesmír mi dá vše, co chci", pokud požádám a sladím své myšlenky a emoce s mojí touhou. Tato zákonitost nám má sloužit zejména k esoterickému hledání Vědění, Pravdy a "Tajemství", které nám pomohou na naší duchovní cestě. Nevztahuje se ale k věcem, práci, penězům a vztahům, což jsou hodnoty, které jsou založené jen na tužbách ega.

To, co je k nám "přitáhnuto", se vztahuje k našim duševním lekcím na naší cestě. Zahrnuje vedle "pozitivních" věcí, jako je správný učitel a učení, či asistence, jež se v pravý čas objeví, ale také složité životní situace, zkoušky, včetně útoků okultních sil, které mohou být "učením" v přestrojení. Toto vše se může nezasvěcenému oku zdát jako "negativní" záležitost, ale po zdárném absolvování přináší nezbytná ponaučení a jsou důležitou součástí procesu probuzení.

Tyto "negativní situace" tedy nejsou k nám "přitahovány" z důvodu negativního postoje daného poutníka, ale proto, aby se zbavil své opičí mysli a uvědomil si iluzi "osobní vůle", která je projevem jeho identifikace s egem, a která se snaží nás odvrátit od vůle vyšší.

Mějme na zřeteli, že se máme stát suverénní individualitou a vědomým nástrojem našeho Ducha, manifestovaného skrze nás.

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

01.03.2023

Rychlá navigace: