Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (29. díl)

(29. díl)

Blokovaná energie způsobuje poruchy v našem těle.
Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Pulzující energie může být blokována na všech úrovních:

  • Pokud je energie jako zlost, agrese nebo sexualita blokována v myšlení, vede to k bolestem hlavy, k poruchám spánku a duševním poruchám.
  • Je-li energie blokována na úrovni tělesných funkcí, dochází k vysokému krevnímu tlaku.
  • Pokud je energie blokována na úrovni nervů, je následkem neuralgie trojklaného nervu, roztroušená skleróza nebo pásový opar, nervový tik nebo zánět sedacího nervu.
  • Je-li energie blokována v oblasti svalů, může to vést k onemocnění pohybového aparátu, jako je revma, dna, úraz nebo ochrnutí.

Jednou z účinných metod frekvenční léčby je magnetoterapie.
Magnetoterapie je přírodní neinvazní metoda, kterou archontský "zdravotnický" systém toleruje, ale nepropaguje a snaží se ji využívat co nejméně. Přitom magnetoterapie harmonizuje i léčí, regeneruje buňky a startuje a velmi urychluje veškeré hojivé procesy.
Aplikace pulzního magnetického pole vede k aktivaci metabolismu buněk. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí na buněčných membránách. Pulzní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě i v mezibuněčném prostoru, aktivuje napěťově řízené kanály a přenašeče na membráně a tím roste celkový metabolický výkon každé buňky. Po aplikaci magnetoterapie dochází ke zvýšenému prokrvení tkání a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin látkové výměny, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů. Nadneseně lze říci, že aplikace pulzního magnetického pole vhodných parametrů stimuluje buňky k tomu, aby opět kmitaly na svých harmonických frekvencích. Tak magnetoterapie podporuje aktivaci našich přirozených a geneticky daných regeneračních schopností a procesů. Důkazem může být například působení pulzního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako je artróza nebo revmatoidní artritida. Aplikace pulzního magnetického pole pomáhá buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové výměny, což jim konečně umožní dostatečně využívat přiváděné výživné látky.
Protizánětlivé účinky. Protizánětlivé účinky pulzních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy (pohlcování bakterií a zánětlivých částic specializovaným druhem bílých krvinek) a produkce superoxidu, který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující místní zánětlivé projevy. Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací pulzního magnetického pole upraví.
Zmírnění bolestí (analgetický účinek). Na analgetickém efektu pulzního magnetického pole se podílí celá řada složek. Velmi důležitý je protizánětlivý účinek a s ním spojená změna pH ("kyselost") ve tkáních a dále ovlivňování nervových impulsů na míšní úrovni (vynikající výsledky má pulzní magnetické pole v tlumení bolestí nervového původu, jako je například ischias, neuralgie trigeminu nebo fantómové bolesti). Velkou úlohu v tomto procesu hraje svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení exponované tkáně.
Rozšiřování cév a zlepšení prokrvení exponované oblasti. Pulzní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic), neboť vede ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin metabolismu. Zlepšením prokrvení v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolismu dojde k rychlejšímu vstřebání otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny) se postupně vytratí důvod jejich vzniku. V praxi se zejména osvědčily magnetoterapeutické přístroje řady "Renaissance".

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (29. díl)

23.06.2022

Rychlá navigace: