Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (28. díl)

(28. díl)

Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky.

V dávných dobách se tyto frekvence používaly jako léčebné Gregoriánské chorály, které byly zpívané v kostelích. Jenže po roce 1050 tyto frekvence "záhadně" zmizely, zřejmě proto, že měly opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí a mocenské síly měly a stále mají s lidstvem zcela jiné plány. Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice a skládání léčebných chorálů. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 zadokumentovaných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně skryty pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele" (Ut Queant Laxis – https://www.youtube.com/watch?v=nK0CE5dIxCc) se však nečekaně objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly k těmto frekvencím přidány ještě další tři frekvence.

Základní Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

Osvobozující, UT – 396 Hz, osvobozuje od pocitu viny a strachu. Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává energii k jejich dosažení. Očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek při realizaci cílů. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

Usnadnění změn, RE – 417 Hz, tento tón je spojen s rezonancí empatie. Tón RE může pomoci změnit odcizení člověka od cesty ke Světlu a může způsobit jeho návrat na správnou cestu. Čistí traumatické zážitky a maže destruktivní vlivy minulých událostí. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA tak, aby fungovaly optimálním způsobem. Buňky pak dodávají tělu energii ve zvýšené míře a tak pomáhají využít jejich tvůrčí a energetický potenciál.

Frekvence lásky, MI – 528 Hz, transformuje a doslova dělá zázraky, protože opravuje DNA. Tón MI za podpory energie vyvěrající z této frekvence slouží k návratu lidské DNA do jejího původního, takřka dokonalého stavu. Tím, jak postupně dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, pročišťuje se podvědomí a aktivuje se tvořivost. Lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Tón MI také zprostředkovává lidem hluboké duchovní zkušenosti a směřuje je k osvícení.

Harmonizace mozku, FA – 639 Hz, tato frekvence pomáhá vytvořit harmonickou společnost a přispívá k vytváření harmonických mezilidských vztahů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, pak tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, jejich vzájemné porozumění, toleranci a lásku. Osvědčila se také při komunikaci s paralelními či duchovními světy.

Očista buněk, SOL – 741 Hz, probouzí intuici a spojuje lidi s nelineárním poznáním. Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života. Tón Sol čistí buňky od různorodého elektromagnetického záření a znečištění a vede všechny k čistějšímu, stabilnějšímu a duchovnímu životu.

Zvýšení intuice, LA – 852 Hz, prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít naši přirozenou povahu.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (28. díl)

22.06.2022

Rychlá navigace: