Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (27. díl)

(27. díl)

Kontrolovaná věda nyní začíná opět zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka absorbuje harmonické frekvence a také zároveň neustále vydává zvuk. Každá emoce a mentální stav má své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. A když je patřičný rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, tak zpravidla zde je fenomén rezonance používán a vy brzy podlehnete atmosféře vytvořené hudbou. Terapeutické účinky zvukových vln jsou používány k tomu, aby byly správně přeskupeny frekvence mysli. Souběžně s tím, jak se začne mysl uzdravovat, odpovídá také tělo a začne se patřičně harmonizovat.
Důležitou a velmi výjimečnou frekvencí je například jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, která se vztahuje k výrazu "MI". Toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamenající "zázrak". 528Hz je přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškozené DNA a principiálně je to zásah do struktury DNA, na které je založen život!
Celý Vesmír i člověk jsou velkou harmonickou stupnicí. Uznávané spirituální autority potvrdily unikátnost sedmi frekvencí ve vztahu k nám lidem. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele tvůrčího procesu ve Vesmíru, a to makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. První dvě frekvence jsou nejdůležitější, ale zásadní a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky na organickou hmotu i anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální a projevují se všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.
Výše uvedené frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, jenž má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších hudebních nástrojů a byla dominantně používána i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí a tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici jen zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.
Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na poznání, že zvuk je schopen prostupovat jakoukoliv hmotou. Z léčitelského hlediska je tedy zvuk schopen pronikat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou buňky přijímají. Naše tělo je principiálně něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (biorezonancí či poslechem zvuku, tedy akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují. Stejně tak jako se ze světa ztratila harmonická frekvence 432 Hz, "najednou" se "z ničeho nic" ztratily i další léčivé frekvence.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (27. díl)

21.06.2022

Rychlá navigace: