Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (26. díl)

(26. díl)

Převezměte zodpovědnost za své zdraví a průběžně se detoxikujte, protože jsme postupně stále více zahlcováni jedovatými zplodinami z životního prostředí, kontaminované stravy, vody a stresů. Důsledkem tohoto, nesprávného stravování, případného kouření, užívání drog a alkoholu je pak únava, špatný krevní oběh, zácpa, postupné zakyselování tkání, což je pozvánka pro choroboplodné organizmy, parazity s nástupem závažných a onkologických nemocí. Ve tkáních pak nemůže s rostoucí intoxikací docházet k řádnému okysličování, tělu pak začne chybět energie a unavení jedinci, zbavení všech minerálů, které se postupně snažily zastavit zhoubný proces stále většího zakyselování organizmu, pokračují dál po sestupné spirále své fyzické a následně psychické degenerace.
Po letech neustálého opotřebovávání je nesmírně důležité se začít konečně regenerovat, abychom předešli nástupu závažných nemocí. Musíme se průběžně okysličovat, alkalizovat, mineralizovat a tak zdárně detoxikovat naše tělo a to vše při pozitivním způsobu uvažování. Takový přístup vám umožní převzít zodpovědnost za své zdraví a naučí vás pečovat o sebe v souladu s přírodou. Pokud se ještě naučíte naslouchat své intuici, svému tělu a vyššímu vědomí, pak už vůbec nebudete muset chodit k lékařům.
Zásadní vliv na vznik nemocí nemají patogeny, ale prostředí patogeny přitahující. Konvenční medicína dogmaticky upřednostňuje myšlenky (zednáře) Louise Pastera, že mnohé nemoci způsobují patogenní mikroorganizmy. Mnoho pokrokových lékařů, terapeutů a myslitelů, ale staví své poznání na opačné myšlence (původně Bechampově), že zásadní vliv na zdraví nemá patogen, ale prostředí patogeny přitahující, a že je tedy nutné soustředit se na obojí současně. Prostředí je ale tím, co je třeba ovlivňovat především. Proto tolik alternativních terapií svůj úspěch odvozuje od ovlivňování kyselosti tkání, množství toxinů a kovů v organizmu, dostatku minerálů, živin, kyslíku, vitamínů a enzymů v buňkách. Nezdravé prostředí otevírá dveře patogenům a nejrůznějším chorobám. Konvenční medicína za velké podpory archontského systému udržuje dlouhodobě lidstvo v "chronické nemocnosti" a v nevědomosti "umění", jak být skutečně zdravý. Ze ziskuchtivých důvodů také záměrně ignoruje veškerou přírodní léčbu a nesmírně důležité celkové regeneraci, detoxikaci a všem preventivním opatřením se věnuje minimálně. Odmítá, jako podružný, tento nesmírně důležitý přístup, kdy je těmito opatřeními pozitivně ovlivňováno prostředí v těle pacienta. Konvenční medicína ve své "podnikavé dravosti" sahá až příliš často k používání toxických látek, léků a nákladných chirurgických postupů a to i tam, kde existuje vhodná, alternativní, netoxická léčba, ale bohužel pro jejich záměry nevhodná, protože je nepatentovatelná, levná a přitom velmi účinná. Takový přístup by jim ovšem velmi snížil počet potenciálních klientů. Podobnou paralelou této situace je například odstraňování plísní v domě. Prostředí v domě vhodné pro plísně bude i po ošetření protiplísňovým prostředkem znovu a znovu napadáno plísněmi, ale jakmile se změní prostředí v domě a stane se nevhodné pro život plísní a jejich rozmnožování, tak plísně zmizí z domu jednou provždy.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (26. díl)

20.06.2022

Rychlá navigace: