Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (25. díl)

(25. díl)

Archontské elity ve spolupráci se svými uplacenými nohsledy vytvořily manipulativní systém, díky němuž a prostřednictvím svých uměle vytvořených zdravotnických dogmat, získaly kontrolu jak nad naším životem, tak našim zdravím. Tímto bylo svěřeno lidské zdraví do rukou "obchodníků se zdravím a lidskými životy", kterým jde v první řadě o to, aby vydělali svým "zaměstnavatelům" co nejvíce peněz. Lidé jsou nabádání, aby vypnuli svoje svědomí, aby už nevnímali, jaké hrůzy a nemorálnosti se stali součástí, ostatně to platí i o jiné obory – politika, média, právo, soudnictví, finančnictví ad. Většina z vás předala zodpovědnost za své zdraví do rukou těch, kterým farmaceutický průmysl zcela zdezorientoval jejich vědomí. Tito "odborníci" často vůbec netuší na jakých skutečných principech funguje lidské zdraví a jen opakují a propagují naučená dogmata a zavedené postupy schválené mocnou archontskou loby v pozadí. Jsou skrytě motivování naším dlouhodobým neuzdravením a "lékařská mafie" a celý společenský mechanismus ještě k tomu "zamete pod koberec" i ty největší zdravotní přehmaty a diletantizmus, ke kterým zákonitě někdy dochází, aby i vážně a fatálně poškozeným pacientům nemuseli nic hradit. Za to vše zbídačovaní občané ještě musí platit (ze zákona) obrovské finanční částky, ať už využívají nebo ne tuto devastující manipulaci, založenou na potlačování přirozené imunity očkováním a dalších protipřírodních postupech. Nauka o zdravém životním stylu, využívání harmonizujících látek a přírodních bylin, zní v uších archontsky uvažujících osob jako provokace, nadávka či trestný čin.
Lékařské vzdělávání je zaměřeno až příliš pragmaticky a v prvé řadě a za všech okolností hájí zájmy farmaceutického monopolu (jinak ahoj). Svým absolventům nepředává ani do očí bijící vědomosti o skutečných příčinách závažných nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a fatální škodlivosti synergie poskytovaného a vnucovaného velkého množství léků často schvalovaných na základě nepřesných a nesprávných testovacích metod. Budoucím lékařům jsou na odborných školách záměrně zamlčovány už dávno prokázané znalosti o možnostech léčby jinými postupy, často mnohem efektivnějšími a hlavně mnohem šetrnějšími vůči našemu zdraví. Farmaceutický monopol ovládl veškeré zdravotnictví, výrobu i distribuci léků, kontroluje zdravotnické školství, schvalování a používání léčiv, jejich vývoj a výzkum, ale i kontrolní mechanizmy. Díky své obrovské finanční síle velmi úspěšně lobuje ve všech parlamentech i vládách a účinně prosazuje své ekonomické zájmy formou nařízení, vyhlášek i zákonů, které popularizuje ve všech sdělovacích prostředcích, prostřednictvím naučných pořadů, diskuzí či skryté reklamy.
Nemůžeme si přece myslet, že ten, kdo tento zrůdný důmyslný systém na ovládání lidí zřídil, bude účinně a nekompromisně kontrolovat, pokutovat sám sebe a vést někoho k zodpovědnosti, pravdě, čestnosti a tak si připravovat finanční ztráty a umenšovat svoji moc. Proto je nutné, abychom se velmi rychle zorientovali, co je dobré, co špatné, co je pravda a co lež, a pak hledali co nejšetrnější, nejpřirozenější a nejlepší cesty ke svému zdraví a šířením pravdivých informací se zasazovali o nápravu této lidské devastace.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (25. díl)

19.06.2022

Rychlá navigace: