Souvislosti, které všude nenajdete

Lakmusový papírek (13. díl)

5. Sekty – postoj nebo členství
Sekty byly, jsou a doufám, že v budoucnu už nebudou!

Dlouho jsem zvažoval, jestli sem tento bod zařadit nebo ne. Problematikou sekt jsem se v minulosti do hloubky zabýval, a tak velmi dobře vím, jak složité a ošidné je toto téma. Rozhodně se s ním nejde vypořádat v jednom odstavci, ani v jednom článku. Takže bez nároku na úplnost se pokusím napsat jen to nejdůležitější.

Co jsou to sekty a jak se liší sekta od běžného spolku?

Když se najde skupinka lidí, která má nějaký společný zájem nebo cíl a vytvoří za tímto účelem nějaký spolek, který má za úkol zájmy svých členů prosazovat ve společnosti nebo u vlády, sdružovat stejně smýšlející lidi na jednom místě a jsou-li mluvčí nebo vedoucí představitelé pod kontrolou svých členů, pak je vše v pořádku a o sektu se nejedná, i kdyby platili členové jakkoliv vysoké poplatky. Členové tak úplně přirozeně ze své vůle delegovali svoje pravomoci na nějaké zvolené vedení skupiny a toto vedení, pakliže dělá svou práci dobře a je svými členy průběžně kontrolováno, zastupuje zájmy svých členů. Jakmile se někdo z vedení utrhne ze řetězu a začne prosazovat svoje zájmy na úkor zájmů skupiny, pak by měl být okamžitě odvolán a potrestán. Takto lidé vnímají, že by měla fungovat ta správná demokracie.

Jak se pozná sekta?

Někdy je to zřejmé na první pohled a někdy to zjistíte, až když jste v tom až po uši. Jsou sekty, jejichž podvod neodhalíte, dokud jste uvnitř. A uvnitř zůstáváte proto, že vám nenápadně vložili do hlavy, že bez nich špatně dopadnete. Najít v sobě sílu a odvahu čelit následkům a odejít je pro většinu členů sekt prakticky nemožné, a proto v sektě zůstávají. A čím déle v ní zůstávají, tím komplikovanější je možnost sektu bez úhony opustit. Dalo by se říct, že opustit opravdovou sektu je to nejtěžší a teprve v této chvíli se dozvíte, čeho všeho je sekta schopná. Neodsuzujte lidi, kteří naletěli sektě, je to opravdu velmi těžké. Viděl jsem hodně velmi inteligentních lidí, kteří do toho spadli, ani nevěděli jak. Sekty se vyznačují některými charakteristickými rysy, ale také nemusí. Uvedu pro ilustraci jen několik příkladů:

  • Vedoucí se považují za neomylnou autoritu
  • O jejich učení se nesmí pochybovat
  • Vybírají se vysoké poplatky
  • Sekta vychovává svoje členy, aby se chovali jinak, než je obvyklé
  • Sekta používá specifická slova nebo specifický způsob vyjadřování pro odlišení od ostatních
  • ... a mnoho dalších

Dalo by se říct, co sekta, to originál. Některé se liší v temném úmyslu, s jakým byly založené, u některých se rozvinuly sektářské manýry až postupně.

Jsou sekty obrovské i bezvýznamně malé. Jsou lokální i celosvětové. Některé jsou nebezpečné, některé se tváří hodně přátelsky aspoň do okamžiku, než jim ten podvod prokouknete.

Největší sekty světa jsou církve. Tvrdí, že zprostředkovávají kontakt s Bohem. Tyto sekty si netroufne kritizovat nikdo, protože jejich vliv je nedozírný a jejich členské základny jsou obrovské. Naštvat tolik lidí najednou by se nikomu nemuselo vyplatit, a tak okolo toho všichni chodí po špičkách jak baletky. Ale nechme církve církvemi, jejich současná škodlivost v českém rybníčku je v porovnání s jinými institucemi naprosto zanedbatelná.

Jak ještě mohou vypadat sekty? Třeba jako politické strany! Znám jednu lokální politickou stranu, která má svého místního mafiána, a to byste koukali, jak dokáže své členy vydírat a ovládat. Kdo se mu postavil, toho zničil!

Co z toho sekty mají? Buď peníze nebo energii. Ty šikovnější obojí. Sekta pracuje na principu egregoru. Přesměruje vaši energii, kterou byste normálně vysílali ke Zdroji, k sobě a z toho žije. Peníze jsou taky energie, jen v jiné formě.

Sekty se nemusí projevit špatně hned ze začátku. Mohou mít svůj program rozdělený do etap, kde v prvních fázích dělají všechno ve prospěch svých členů a sbírají členskou základnu a důvěru lidí. Jakmile ale mají zajištěné zázemí, jsou dostatečně známé a díky tomu mají zajištěné financování na další rozvoj, začnou realizovat svůj temný plán. Sekty vždy těží z lidské blbosti, naivity, důvěřivosti, zkrátka z lidské malosti a pocitu nedostatečnosti. Sekta vždy cílí na nějakou lidskou neznalost a slabost a nabízí, že jejím prostřednictvím umožní jedinci to, čeho by údajně sám nebyl schopen.

Nejjednodušší rada, jak se uchránit před sektou je, nevstupovat pokud možno do žádného takového seskupení a být vždy sám za sebe.

Podle: https://kresadlo.com/lakmusovy-papirek

Lakmusový papírek (13. díl)

05.07.2023

Rychlá navigace: