Souvislosti, které všude nenajdete

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (4. díl)

(4. díl)

Pokud k seznamu členů mocenských subjektů přidáme všechny tajné společnosti a nevládní organizace financované Georgem Sorosem a prakticky všechny uvedené společnosti z žebříčku Fortune 500, pak zdolat tuto překážku je obrovská výzva pro Trumpův tým a jejich postup se jeví ještě neuvěřitelnějším. Navíc ještě, když vezmeme v úvahu všudypřítomný vliv Silicon Valley a Hollywoodu, který je také přímo namířen proti Trumpovi, zatímco on usiluje o to, aby tento "velký nepořádek" byl již za námi a aby byla tato bažina vysušena, jak sliboval v rámci své kampaně. Situace se vyvinula v mimořádně agresivní postoj vůči jeho prezidentství. Proto byl Trump nucen zformulovat plán hry proti puči, který bude neomylný. Nemá absolutně žádný prostor pro nějaké váhání a také neexistuje ani jeden precedens, který by mohl vzít v úvahu pro svůj postup. Historie neposkytuje absolutně žádnou paralelu k Trumpově obtížné situaci na planetě Zemi. Internet s pomocí hnutí Q vytvořil zcela nový vesmír kyberprostoru, kde se nyní odehrává skrytá válka. Není pochyb o tom, že Donald Trump pravidelně uplatňuje některé z nejúčinnějších strategií a taktik, které se naučil od starověkého čínského vojenského stratéga. Vypadá to, že prezident Trump má velmi chytré poradce (jako byl velký válečný vůdce, čínský vojenský generál Sun Tzu), kteří mu pomáhají vyčistit tuto hnilobnou bažinu. Svět se nachází na křižovatce a nyní je třeba obnovit spojení ducha s lidstvem.

Součástí luciferiánské gnózy, která zde vždy existovala, je magie. Utajovaná elita, Černá šlechta, má toto tajné poznání od počátku lidstva. Podle Carlose Castanedy se do nás infiltrovaly parazitické entity, "Letci nebo Planetáři" a vtiskli do naší mysli její rutinní, opakující se, maniakální, bázlivou, chamtivou, násilnickou, vypočítavou a manipulativní stránku. "Predátoři nahradili naši mysl svou myslí, která je bizarní, nesouvislá, mrzutá a pronásledovaná strachem z odhalení." (Carlos Castaneda, Poslední cesta). Gnostici je nazývají archonti. Nigel Kerner je přirovnal k mimozemšťanům, kteří jsou polymorfními bytostmi, které od nás žádají další a další oběti.

Letci nebo archonti jsou ve skutečnosti džinové, jak je uvedeno ve svatých knihách.
"Osídlili Zemi dříve než lidé a tito džinové se uchýlili ke genetické manipulaci a ke klonování. Jsou to atlantské civilizace, žijí ve městech pod zemí a mají vědecký rozvoj, který přesahuje lidskou představivost. Všichni vědci, kteří jsou členy různých tajných společností, se podílejí na luciferiánské gnóze právě za účelem zkažení lidských hodnot, ať už jde o zničení náboženství, morálky nebo padělání dějin. Darvinismus a eugenika jsou jasnými příklady nezdravých, duchovně pošpiněných ideologií, které luciferiánská gnóza je schopna vytvářet."

Dalším zásahem do ovládání lidstva je zasahování do snů. Její nejznámější forma se praktikovala ve své věštecké podobě ve starověkých náboženstvích. Probíhala nejčastěji ve spánku v blízkosti svatyně s cílem získat ve formě snu nebo vize návody boha. Někdy místo chrámu to bylo posvátné místo, pramen, jeskyně, skála, strom, studna, ale také hroby na hřbitově, kostel, katedrála či hrad. Inkubační magie také umožňuje zasahovat do snů jiných bez jejich předchozího souhlasu. Dříve tuto černou magii dlouho praktikovali čarodějové. Dnes černé mágy nahradily velké globalistické společnosti. Naše sny se pro ně mohou stát dalším hřištěm pro ovládání obyvatelstva, předávání sugestivních zpráv a pokynů nebo jednoduše jen realizování inzerentů. Někteří vědci nás varovali: "Nadnárodní společnosti chtějí atakovat vaše sny pomocí reklamy – a už to dělají." "Taková reklama není žádný zábavný trik, ale šikmá plocha se skutečnými důsledky.", napsali výzkumníci ve svém dopise. "Zasazování určitých snů do mysli lidí s cílem prodávat výrobky, návykové látky nebo nějak jednat, vyvolává důležité etické otázky a může mít velmi temné důsledky." Výzkumníci spánku varují, že by mohla být připravena půda pro novou temnou realitu, ve které by společnosti využívaly předměty, jako jsou inteligentní reproduktory. "Je snadné představit si svět, ve kterém se inteligentní reproduktory přes noc stanou nástroji pasivní, nevědomé reklamy, ať už s naším souhlasem nebo bez něj. Tyto personalizované zvukové stopy by se staly kulisou pro náš spánek, stejně jako nekonečné billboardy, které znečišťují dálnice a byly by další překážkou pro náš bdělý život. Tak bychom se ocitli v dalším nebezpečí i ve spánku před umělou inteligencí a elitami."

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (4. díl)

18.04.2022

Rychlá navigace: