Souvislosti, které všude nenajdete

Zločiny proti lidskosti: Nespravedlnost vůči jednomu je nespravedlností vůči všem

Mezinárodní soudci a právníci z celého světa se připojili k pokrokovým vědcům, aby založili "Porotu veřejného názoru" a iniciovali řízení - ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI. Řízení velké poroty lidového soudu veřejného mínění podpoří posílení veřejného svědomí prostřednictvím přirozeného práva. "Nespravedlnost vůči jednomu je nespravedlností vůči všem". Skupina mezinárodních právníků a soudců tímto vede trestní vyšetřování podle vzoru konání Velké poroty Spojených států. Toto vyšetřování Velké poroty slouží jako modelové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě (skládající se z občanů světa) všechny dostupné důkazy o dosavadních zločinech proti lidskosti spáchaných v kauze COVID-19 proti organizátorům, podněcovatelům a komplicům, kteří pomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu této pandemie. Zločiny, které jsou vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoby vykonaly nebo se dopustily zločinů proti lidskosti při provádění společného plánu. Toto vyšetřování je z lidu, je vedeno lidem, je pro lid a bude se označovat jako "Lidový soud veřejného mínění".

Toto řízení je podnikáno mimo stávající systém na základě přirozeného práva, jelikož se nám u soudů současného systému nepodařilo najít instituci, která by vyslechla skutečné důkazy. Důležitost a správnost tohoto procesu vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem a mezi správným a nesprávným. Tvrdíme, že světové vlády se dostaly pod kontrolní vliv zkorumpovaných a zločineckých mocenských struktur. Ty se spolčily, aby zinscenovaly pandemii, kterou plánovali už léta. Za tímto účelem záměrně vyvolaly masovou paniku prostřednictvím nepravdivých prohlášení o faktech a sociálně vykonstruované psychologické operaci, jejíž poselství zprostředkovaly prostřednictvím korporátních médií. Cílem této masové paniky bylo přesvědčit obyvatelstvo, aby souhlasilo s takzvaným "očkováním", které se mezitím ukázalo jako neúčinné a mimořádně nebezpečné, dokonce v celé řadě případů jako smrtelné. Ekonomické, sociální a zdravotní škody, které tyto zločiny proti lidskosti způsobily světové populaci, lze měřit v kvadrilionech dolarů. Níže uvedení právníci s pomocí mnoha vysoce uznávaných vědců a odborníků z celého světa a pod záštitou soudce z Portugalska, povedou toto vyšetřování Velké poroty a poskytnou tak porotě (občanům světa) úplný obraz o těchto zločinech proti lidskosti.

Vyšetřování "Lidového soudu veřejného mínění" má dva cíle: Na jedné straně má sloužit jako vzorové řízení a získat obžalobu proti některým trestně a občansky odpovědným představitelům těchto "Zločinů proti lidskosti" a na druhé straně je jeho cílem, abychom prostřednictvím vytvořeného úplného obrazu toho, čemu čelíme, včetně geopolitického a historického pozadí vytvořili povědomí o faktickém kolapsu současného systému a jeho institucí. V důsledku toho nastala zcela zásadní nutnost, aby si lidé sami znovu převzali svou suverenitu a plně se postavili proti této "plandemii" tím, že se lidem, kteří ji řídí, odmítnou podřídit.

Tak bude moci být nastartován nový systém zdravotnictví, vzdělávání, ekonomiky i soudnictví, aby se obnovila skutečná demokracie a právní stát na základě našich ústav. Lidový soud veřejného mínění nyní pracuje nezávisle na jakékoliv vládě a nevládní organizaci.

Zločiny proti lidskosti: Nespravedlnost vůči jednomu je nespravedlností vůči všem

29.05.2024

Rychlá navigace: