Souvislosti, které všude nenajdete

UBUNTU život

UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií. Po tisíce let žili domorodí lidé světa v jednotných kmenových komunitách v harmonii s matkou Zemí. Ale naše společnost je rozdělovaná a oddělovaná na tolika úrovních, že my už dnes sotva chápeme význam slova jednota. Model UBUNTU odstraní přelidněné městské chudinské čtvrti a umožní lidem znovu vytvořit jednotnou společnost, která se skládá z menších harmonických komunit, ve kterých lidé žijí proto, že chtějí a ne proto, že jsou donuceni ekonomickou závislostí a služebním postavením. UBUNTU model obnoví harmonickou rovnováhu mezi lidmi a zemí a poskytne hojnost všem, protože to je prostředí, které dovolí lidem přispívat jejich přirozenými talenty a získanými dovednostmi k většímu užitku každého v komunitě. Prostředí, kde jejich talenty jsou oslavovány a podporovány na každé úrovni a v každém věku. Toto platí pro všechny oblasti naší společnosti počínaje vědou, technologiemi, zemědělstvím, přes výrobu, zdravotnictví, vzdělávání až po bydlení a další oblasti, které nejsou současným kapitalistickým systémem považovány za finančně výnosné.

Existují dva primární důvody pro světový kolaps peněz. Jeden je pozemský a druhý kosmický.

1. Pozemský: Neočekávaný a nevyhnutelný ekonomický krach, jaký zde nikdy předtím nebyl, který je buď mimo kontrolu bankéřské elity, nebo naopak mistrně elitou rozehraný v naději, že budou moci nabídnout vytvoření "řádu z chaosu".
2. Kosmický: Neočekávaná a nevyhnutelná kosmická událost, proti které nemáme obranu, bez ohledu na to, kolik peněz nebo technologie do ní vrhneme. Jestliže nemáme plán akce pro takovou událost, jestliže nevíme, jak reagovat a jak pokračovat po takové události, pak již nyní má lidstvo velký problém. Přestože tyto plány zní v dnešním světě bláznivě, měli bychom mít alespoň "nějaký" plán a být připraveni jej uvést do praxe.

 • Co když dojdou peníze a zítra ráno bankomaty a banky budou všechny zavřené – nebude jisté, zda někdy znovu otevřou?
 • Jak budeme reagovat – co budeme dělat?
 • Co když gigantická erupce na slunci (vyvržení koronální masy) usmaží všechny satelity a počítačové obvody, kontrolní panely v autech a komunikačních zařízeních a způsobí okamžité zastavení veškeré známé technologie?
 • Co kdybyste nemohli nikam jet autem, někomu zavolat, neměli žádnou elektřinu, žádnou vodu, žádné teplo, žádný internet nebo Wi-Fi?
 • Co kdybyste zůstali trčet ve městě, protože vlaky, letadla, autobusy a tramvaje nefungují a z dálnic se stala gigantická parkoviště?
 • Co kdyby se vše nedalo obnovit dříve než za 6 měsíců?

Supermarkety nemají více než třídenní zásoby jídla, které za takových podmínek zmizí během hodin. Do jednoho týdne dojde zásoba vody ve většině měst a stejné to bude s palivem. Netrvalo by dlouho a hustě obydlené oblasti měst by se staly válečnou zónou, kde lidé budou umírat ve velkém nejen kvůli násilí, ale nejdříve kvůli nedostatku vody a potom jídla. Jestliže v městském prostředí není dostupná voda a v dané době neprší, během 72 hodin lidské tělo zachvátí panika. Pokud by se to stalo ve většině měst na Zemi, během 5ti dnů by se rozpadla civilizace, kterou známe. Velmi brzy bude naprosto jasné, že pokud nebudeme spolupracovat k užitku všech v našich zasažených komunitách, budeme zabíjet jeden druhého tak dlouho, až zůstane pouze hrstka lidí. Kapitalistická myšlenka, že "soutěž je dobrá" nemá žádný prostor k existenci za takových podmínek. Proč tedy vůbec dovolujeme přítomnost této myšlenky v našich životech?

Pokud se máme něco naučit z historie, naučme se následující:
Žijeme na křehké planetě, která již prošla mnoha světovými kataklyzmaty a stane se to znovu. Jestliže se nepřipravíme na takovou možnost, můžeme vinit sami sebe z neschopnosti. Mnoho vzkazů nám starověké kultury zanechaly nejen vytesané do kamene, ale varují nás před katastrofálními událostmi mnoha dalšími metodami. Tisíce těchto vytesaných vzkazů, které přežily světové války a přírodní katastrofy, jsou trvalou připomínkou událostí minulých. Naneštěstí jsou tyto vzkazy ve skále často zlehčovány ignorantními historiky a vydávány za hraní si pastevců při pobytu na pastvách. Je to klasický příklad ztráty znalosti a vědomí lidstva díky našemu vzdělávacímu systému.

Jedna z šokových vln, která dopadne na každého z nás, bude šok z toho, že ve světě nebudou peníze. Ta zdánlivě jediná nejdůležitější věc, která otáčí světem, peníze, zmizí z naší reality mrknutím oka a přece se svět bude točit dál! Toto je základní filozofie plánu pro novou sociální strukturu – svět bez peněz – plán na dosažení prosperity lidstva.

Ale v této chvíli jde život dál a miliardy lidí se dřou, aby přežily a zaplatily každodenní účty. Ztrácíme majetek kvůli banksterům, bohatí se stávají bohatšími a trápení mezi masami narůstá. Jak můžeme zastavit toto škrcení lidstva? Jak se můžeme uvolnit z pasti peněz? Nyní, když víme, že peníze jsou nástrojem absolutní kontroly a našeho zotročení – potom je odpověď zřejmá.

 • odstraňte peníze - odstraňte problém
 • odstraňte nástroj kontroly lidstva
 • neexistují žádná poloviční opatření
 • jestliže nebudeme používat jejich peníze, oni nás nemohou kontrolovat
 • nemůžeme peníze nahradit jinou formou "dobrých peněz"
 • jakýkoliv jiný druh peněz je pouze jiný druh kontroly
UBUNTU život

Kompletní přenastavení žebříčku hodnot ve společnosti UBUNTU

UBUNTU je společnost

 • kde čest a morálka jsou základem každé komunity
 • kde každý zná každého a respektují se vzájemně pro jejich přínos komunitě
 • kde umění, kultura a vzdělání jsou nekonečnou oporou, která pomáhá každému k rychlému rozvoji vědomí
 • kde je dětem dopřána absolutní svoboda k rozvíjení osobních talentů od Boha, jimiž budou později přispívat do společné komunity
 • kde nenasytnost, chamtivost nebo závist nemají žádné místo, protože všichni dostávají, co potřebují
 • kde peníze jsou nežádoucí jako smrtelná choroba
 • kde naše nekonečná rozmanitost a jednota ve spolupráci vytváří takovou hojnost pro celou komunitu, jakou si ani neumíme představit

Svět bez peněz

Někteří lidé si myslí, že žít bez peněz znamená vrátit se zpátky do doby kamenné nebo do jeskyní. Pravdou je, že ve skutečnosti bez peněz docílíme pravého opaku. Uvolníme neomezený výzkum, vědecké znalosti, volné energie, budeme sdílet nejnovější objevy v oblasti inženýrství, designu, konstrukce a ve všech dalších oblastech života. Odstraněním peněz odstraníme překážky pokroku v každém sektoru a lidský duch bude volně tvořit a objevovat.
Jakmile přijmeme tuto filozofii za svou, vytvoříme obrovský prostor pro naše vize, které se mohou ihned realizovat. Vytvoříme prostředí, kde lidé rozvíjejí své přirozené talenty nebo získané dovednosti a šťastně prožívají každou chvíli každého dne a žijí skutečně naplněný život. Pozitivní energie vytvořená uvedenými podmínkami je dnes pro nás nepředstavitelná a je skvělým aktivátorem zákona přitažlivosti.

Zázračná léčba společnosti

Okamžitý prospěch ve světě bez peněz je prostě ohromující, neboť všechny negativní aspekty života zázračně vymizí. Ve chvíli, kdy odstraníme peníze z našich životů a ze systému, téměř okamžitě se všechno změní k lepšímu.

 • Žádný zločin
 • Žádný hlad
 • Žádné žití na ulici
 • Žádná chamtivost
 • Žádná nenasytnost
 • Žádné vykořisťování
 • Žádné hromadění
 • Žádné účty
 • Žádné dluhy
 • Žádná hierarchie
 • Žádná kontrola
 • Žádné překážky jakémukoliv pokroku

Mantra o pěti bodech

1. Žádné peníze
2. Žádná výměna práce
3. Žádná hodnota se nepřisuzuje ani věcem, ani práci, aby se "něco" nestalo hodnotnějším než "něco jiného"
4. Žádný obchod
5. Každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k prospěchu všech v komunitě

Toto není Utopie – je to přirozený pořádek věcí, který nemůže být zkorumpován nebo vykořisťován penězi. Všechna rozhodnutí jsou prováděna lidmi skrze Radu starších, působící denně a která má konečné slovo v realizování vůle lidí. Nikdo v tomto cyklu nemůže být podplacen nebo ovlivněn penězi, protože peníze neexistují. Všechno je uskutečňováno k užitku všech lidí a celé komunity a není výhodné pro jednotlivce na úkor ostatních. Pokud je realizován záměr, který z nějakého důvodu bude pro někoho z komunity škodlivý, situace bude okamžitě napravena, během několika hodin, dnů nebo týdnů lidmi a Radou starších, protože hájení tohoto principu pak zajištuje stejnou výsadu všem.
Je to přesně podle Kristova - Cokoliv špatného necháte udělat tomu poslednímu z vás, je jako kdybyste to udělali mně.

Pravidlo menšiny – sjednotit se a prosperovat

UBUNTU filozofie vítá princip "pravidla menšiny". Ačkoliv termín "pravidlo menšiny" nepopisuje systém úplně přesně a neznamená pouhý protiklad k "pravidlu většiny", je to dobrá cesta, po které může naše mysl kráčet a která ji přivede k procitnutí ze současného stavu, kde trčíme. Výraz sám o sobě aktivuje více kreativních funkcí pravé poloviny mozku a bude nás nutit k rozdílnému přemýšlení o spolupráci k prospěchu všech, s úctou k minoritním názorům.
Způsob, jakým jsme demokracií krmeni, je pouze násilná taktika, která znamená, že když nás je 51 – a jich jenom 49 – prosadíme si naši cestu a vykašleme se na těch 49, kteří s námi vůbec nesouhlasí a chtějí dělat věci jinak.

Pravidlo menšiny je o maximální spolupráci a jednotě, nikoliv o soutěživosti a rozdělení.
Umožní komunitě mít prospěch z množství variant v modelu UBUNTU přispívání, protože nedostatek peněz neomezuje množství variant nebo možností, které vedle sebe existují k prospěchu všech. Nemáme pouze dvě možnosti nebo správně a špatně. Můžeme mít celou řadu různých řešení, která mohou být zavedena, protože peníze už nejsou překážkou dalším řešením, které lidé navrhují.

Demokracie je nástroj kontroly

Demokracie je model pravidla většiny, kterým jsme krmeni, že je to nejlepší varianta, ale je to pouze chytře zamaskovaný nástroj kontroly, který štve lidi proti sobě.
Skrytě prosazuje filosofii "Rozděl a panuj" – místo – synergické spolupráce "Sjednoťte se a prosperujte".
Jakmile si toto uvědomíme, rozeznáme velmi snadno, které varianty nám nebyly dovoleny. Současný systém soustřeďuje moc do rukou několika málo jednotlivců a udržuje iluzi, že slovo mají voliči. A od voleb musíme žít s variantou, kterou jsme zvolili. Menšiny a menší zájmové skupiny potom musí předkládat své návrhy a úmysly těm, kteří získali většinu a všichni víme, co se stane s menšinami a jejich potřebami a jak despoticky se často demokratická většina k nim chová. Demokracie není model na přežití a neslouží lidem spravedlivě. Je to systém, který nenápadně propaguje rozkol a mocenské praktiky.

UBUNTU – vysoce efektivní model společnosti

Tento model dovolí zavedení mnoha idejí, variant a možností navržených lidmi, protože už není třeba peněz k realizaci. Je třeba ale dbát na to, aby nevznikala škoda v některé části komunity. Úkolem Rady je dohlížet na co nejlepší plnění zájmů celé komunity. Čím hlouběji se propracováváte skrze tento proces, tím vám bude jasnější, že pravidlo menšiny je mnohokrát uvědomělejší způsob vytváření hojnosti, než společnost, která funguje s penězi.

Jakmile kritická masa lidí na Zemi sdílí uváděné myšlenky, není cesty zpět. Já věřím, že jsme kritickou masu překročili a blížíme se k bodu převratu. Je pouze otázkou času, kdy se tyto myšlenky stanou realitou ve světovém měřítku. Přestaňte mít strach, přestaňte sledovat zprávy a představujte si tuto realitu. Čím více lidí si představí tuto vizi, tím rychleji ji uskutečníme.

Model UBUNTU přispívání nabízí jednoduchá řešení pro všechny naše potřeby...
To je přesně opak dnešního systému, který byl konstruován po tisíce let s úmyslem zotročovat lidi pomocí komplexních pravidel a nařízení tak, aby se lidé nemohli osvobodit. Systém, který "jednoduše" již pro lidstvo nepracuje a který byl navržený ke zničení všeho, co ohrožuje jeho existenci.
Transformace k systému UBUNTU nemůže proběhnout v jednom kroku. Bude se odehrávat v postupných krocích a my se tak budeme zbavovat kontroly na mnoha úrovních.
První fází bude pravděpodobně pomalá a vytrvalá decentralizace městských metropolitních džunglí, které vznikly v důsledku honby za penězi. Opětovné osídlování mnoha menších městeček a vesnic bude prvním cílem a začne se pravděpodobně přirozeně odehrávat samo od sebe.

Na současném trhu práce s nedostatkem "pracovních míst" jsou dovednosti a talenty lidí naprosto znehodnoceny. Většina lidí nedělá to, co má ráda a nepoužívá své talenty a dovednosti, což znamená, že ostatní z jejich skutečných talentů nemohou mít žádný užitek. Je to situace, kdy veškerá potenciální energie celé komunity je pohlcována centrální temnou energií peněz (černou dírou), za kterou se musí každý honit. Všichni běžíme krysí závod, v bubnu, který se otáčí stále dokola a existuje staré přísloví, že "pouze krysa může vyhrát krysí závod". Chcete běžet v tomto závodě? A vyhrát?

Pekaři zametají ulice, inženýři řídí autobusy, architekti navrhují webové stránky, umělci pracují v prodejnách, je to úplně šílené, jak náš systém blokuje přirozený tok lidských talentů nebo využití našich získaných dovedností. Bezpočet talentovaných lidí pracuje někde v izolaci na úžasných projektech a tak vzniká mnoho skvělých vynálezů, které by rychle způsobily změny v našich životech, ale v současné době jsou tito lidé využíváni k otrocké práci pro velké korporace, ve vládních výzkumných institucích a ve vojenskoprůmyslovém komplexu. Jejich dovednosti a talenty jsou drženy v zajetí korporacemi a my, lidé, nemáme žádný užitek z jejich génia.
Ve většině případů jsou pak skvělé vynálezy důkladně zamčené a schované.
Toto se změní po příchodu vynálezců do komunit, kde budou přispívat svými talenty lidem, místo korporacím. Naše města budou plná výborných myslitelů z oblasti vědy, medicíny, energie, vzdělávání, recyklace, inženýrství, zemědělství a dalších oborů, kteří pomohou uskutečnit všechny navrhované plány.
Na rozdíl od toho, čím jsme neustále bombardováni z médií, jsou řešení našich problémů jednoduchá. Existují okamžitá a efektivní řešení pro většinu našich potřeb, které mohou být velmi rychle realizovaná, pokud budou lidé stát pospolu ve sjednocené komunitě.

První krok – převzít kontrolu zpět

Abychom získali tyto svobody, musí komunity znovu převzít kontrolu nad svými vlastními potřebami, službami, zásobami a aktivitami. Je mnohem jednodušší provést tento krok v menším městě ve srovnání s městem velkým.
Každá komunita by měla vybrat skupinu nejváženějších mužů a žen a jmenovat je do Rady starších jako pravé zástupce komunity. Jde o velmi důležitý počáteční krok.

Rada starších – moudří a morální lidé

První věc, kterou by měla každá komunita udělat, je jmenování vlastní reprezentativní skupiny s primárním úkolem dohlížení na zájmy komunity a všech lidí. Nová rada by se měla skládat z lidí, kteří jsou známí v komunitě a jsou skutečně komunitou respektováni pro jejich vědomosti a moudrost, ale nemusí to být nutně věkově starší lidé. Pro reprezentaci jednotné komunity je jmenování Rady prvním nejdůležitějším krokem, neboť Rada má autoritu provádět rychlá rozhodnutí v zájmu lidí. Potřebujeme následovat přirozený řád věcí při zakládání UBUNTU komunit a přitom využívat posvátnou geometrii. V navrhovaném modelu komunity je možné aplikovat tyto znalosti v mnoha směrech. Pokud aplikujeme principy posvátné geometrie, potom by tato Rada měla mít třináct moudrých lidí – dvanáct kolem jednoho. Členové rady vyberou staršího seniora ze svého středu na pozici mluvčího Rady.
Tito starší budou vést, radit a uskutečňovat potřeby komunity každý den, přímo ve středu komunity. Rada starších bude denně v kontaktu s lidmi, vyslechne jejich připomínky, seznámí se s návrhy, přivítá nově příchozí členy do komunity a rozdělí nejnaléhavější práci, která se musí vykonat. Rada však nebude narušovat nebo zasahovat do toku života v komunitě, pouze na žádost lidí. Rada uvádí do života nové ideje nebo projekty, které zlepší a zmodernizují všechny aspekty komunity. Každý člen komunity musí mít možnost si s Radou kdykoliv pohovořit, podat návrhy, vznést připomínky nebo předložit novátorské nápady, které zlepší životy lidí.
Připomeňme, že koncept demokracie je jedním z nejlépe maskovaných kontrolních systémů, který byl prodán lidem jako cukrem potažená pilulka jedu. Po tisíce let jsme marně zkoušeli tuto "demokracii."
Nicméně je stále používána jako velmi chytře maskovaná taktika, která vede lidi k víře, že jsou svobodní a mají možnost volby. Nyní už je ale jasné, že většina lidí ve světě nemá vůbec možnost volby. Mají varianty a možnosti výběru, ale jejich pravé potřeby nejsou nikdy naplněny. Nyní by mělo být křišťálově jasné každému, jak vlády vnucují své myšlenky lidem.
Z tohoto důvodu je důležité připomenout, že UBUNTU systém přispívání NENÍ demokratický systém – ale systém, který se řídí pravidlem menšiny a je řízený Radou starších. Systém, který zaručuje řadu rozdílných potřeb mnoha menšinám každý den a ne pouze potřeby většině.

Krok za krokem

Existuje několik kroků k dosažení úplného UBUNTU přispívání ve městech a následně v celé zemi. Uvědomte si, že tato nová sociální struktura přinese nové zákony a pravidla, která budou ustanovena samotnými komunitami pod vedením jednotlivých Rad starších. V podstatě každá komunita bude asociací suverénních lidských bytostí, které si zvolily žít v jednotných suverénních komunitách k prospěchu všech a vytvořily pro sebe a svou komunitu nové zákony, založené na potřebách a morálních zásadách lidí.

Základem všeho bude přirozený morální zákon. Tři velmi jednoduché principy, které řídí svátost života a kterým rozumí každý člověk, jsou:

1. Nezabiješ a ani nikomu neuškodíš
2. Nebudeš krást nebo brát to, co není tvoje
3. Chovej se čestně a morálně ve všem, co děláš a říkáš

Nové zákony a pravidla

Každá komunita vytvoří nová pravidla a zákony pro svou vlastní potřebu. Musíme se dívat na každý sektor úplně novýma očima, které jsou schopné spatřit nekonečné příležitosti neomezované dostupností peněz. Je proto nezbytné, abychom si připomínali, že všechno je možné a všeho lze dosáhnout. Proběhne však několik fází, během kterých ještě budeme používat peníze, než se od nich úplně osvobodíme. Komunity se budou snažit o naprostou soběstačnost v co nejvíce oblastech a tak rychle, jak to jen bude možné, abychom se mohli co nejrychleji zbavovat potřeby peněz.
V počáteční fázi bude důležité vyřešit pěstování potravin, které jsou kritickou složkou soběstačnosti. Úspěch je založen na příspěvku několika málo hodin týdně každým jednotlivcem v projektu, který si vybere.
První fáze přechodu budou výzvou, když se budeme pokoušet vytvořit nové komunity fungující bez peněz a vytvářející hojnost pro všechny – zatímco stále otročíme v kapitalistickém světě, abychom vydělali peníze na přežití.
Každý dělá pro komunitu to, co si vybere, protože to dělá s láskou a je v té činnosti dobrý. A komunita onu osobu respektuje a ctí za hodnotný příspěvek, ze kterého má užitek každý.

Ti, kteří "ví", jsou si vědomi toho, že nejsme daleko od získání reálné VOLNÉ ENERGIE, jejíž zavedení je klíčovým prvkem v ekonomickém osvobození lidstva. Mnoho brilantních vynálezců, kteří již vytvořili zdroje této energie, čekají na pravou chvíli, aby sdíleli své vynálezy se světem. Všechny takové předcházející vynálezy byly odstraňovány ze společnosti energetickými giganty, naftovými korporacemi a bankéřskou mafií jakou je například JP Morgan. Vynálezci byli umlčováni, podpláceni, mučeni a vražděni. Mnozí pracují v utajení, aby se vyhnuli podobnému osudu. Systém UBUNTU přispívání poskytne těmto vynálezcům základnu, kde konečně mohou světu předat svá zařízení na získávání volné energie.

Bydlení zdarma a inovativní plánování měst

Každý musí mít dům – ani chatrč, ani palác – ale krásný dům, který splňuje potřeby jednotlivce nebo rodiny. Žádní hladoví, nikdo bez domova. Každý, kdo je aktivním členem komunity a přispívá svou milovanou prácí, bude mít pohodlí, jaké si přeje v rozmezí hranic, které brání vzájemnému vykořisťování. K dosažení toho cíle budeme řešit zajímavou restrukturalizaci našich měst. Dříve, než se postaví nebo zmodernizuje jakákoliv struktura pod vedením Rady starších, musíme zhodnotit plány našich měst a použít ty nejlepší odborníky na životní prostředí a inženýry k přepracování plánu města tak, aby co nejlépe vyhovovalo lidem. Tento krok musí rovněž vzít v úvahu vize budoucího růstu, zajištění průmyslu, zemědělství a zároveň existenci v naprostém souladu s přírodou.

Jídlo zdarma

Tyto aktivity dovolí všem lidem, aby dobře žili ve městě, v komunitě s minimální potřebou peněz, jestli vůbec nějakou. Lidé si velmi brzy uvědomí, že doma, ve své vlastní komunitě, sotva kdy používají peníze.
Penězi budou lidé platit mimo vlastní komunitu během cestování nebo když musí něco řešit v ostatních městech nebo si musí koupit věc, která není k dostání ve městě UBUNTU. Je naprosto nutné, aby následující projekty byly okamžitě uváděny do praxe v rámci fází přechodné doby:

Vzdělávání zdarma

Vytvoření mateřské školky a výukových center, kde děti od raného věku mohou zkoumat a přitom se učit důležité životní poznatky na rozdíl od současného systému, který manipuluje s jejich myslí. Okamžitě začít alternativní vzdělávací systém, aby děti mohly vyrůstat s otevřenou myslí – otevřenou všem možnostem. Aby se učily dovednosti důležité pro život a rozvíjely přirozené nadání. Existuje mnoho skvělých učitelů, kteří opustili současný školní systém, frustrovaní jeho výsledky a toužebně hledají nové alternativy.

Když lidé dělají činnost, kterou milují, vyzařují velmi pozitivní energii. To jsou jednoduchá vědecká fakta. Neviditelná pozitivní energie vytvářená každým šťastným a spokojeným jedincem naplňuje okolí. Pozitivní energie je "nakažlivá" a působí exponenciálně. Můžete ji cítit, když vstoupíte do místnosti, kde šťastní lidé dělají to, co milují.

Stále pamatujte na naše jednotné úsilí: svět bez peněz. Je naprosto nezbytné, aby komunity byly pozorné vůči projevům chamtivosti a zajistily Radě starších takovou pozici, v níž může zabránit vykořisťování vlastních lidí a zdrojů. Možná bude nutné zavést alternativní místní měnu pro město na ochranu před vykořisťováním.

Nejjednodušším řešením se zdá použití elektronických karet, které může zjednodušit sledování všech aktivit v komunitě. Existují sofistikované systémy elektronických platebních karet. Tyto karty nejsou žádným způsobem propojené s bankami. Je to jednoduchá forma elektronické platby. Mohou být kontrolovány Radou starších a tak je možné zajistit, že nikdo zvenčí nebude město vykořisťovat. Tato opatření musí zůstat nekomplikovaná na rozdíl od toho, co jsme až dosud vytrpěli ve finančním sektoru.

Oni jednoduše nemohou dovolit žádné zemi, aby se vymanila z jejich naprosté finanční kontroly.
Proto byli "ekonomičtí ostřelovači" posíláni do zemí, které v minulosti ukazovaly příliš mnoho nezávislosti a jejichž vůdci měli své vlastní nápady, jak zlepšovat život svého lidu. Na takové státy se nahlíží jako velmi škodlivé, které by mohly eventuelně ohrozit stabilitu a růst bankéřského světového impéria. Prosím, zamyslete se na chvilku nad jádrem jejich postoje – je totiž zároveň jádrem slabosti bankéřů a jejich peněz. Nabízí příležitost lidem získat zpátky svou svobodu a zbavit se globálního ekonomického otroctví.

Lidová banka

Jedna z kritických věcí, které se musí odehrát v každé zemi, je uzavření nezákonných soukromých centrálních bank a jejich nahrazení BANKOU LIDOVOU – která tvoří peníze pro lidi, lidmi – bez úroku a bez daní. Toto udělali Abraham Lincoln a JFK předtím, než byli zavražděni. Neberte tento krok na lehkou váhu. Podrazí nohy bankéřům a odstraní všechnu jejich finanční kontrolu nad chodem jakékoliv země. Závazkem nové LIDOVÉ BANKY bude tvorba peněz dostupných lidem tam, kde a kdy budou nutné, ve všech oblastech ekonomiky. Dále banka bude stabilizovat finanční sektor a odstraní finanční těžkosti, které lidé mají.

UBUNTU znamená:

 • Komunity suverénních lidí, kteří si zvolili jednotu za účelem lepších výhod pro každého.
 • Společnost, která funguje bez konceptu peněz, bez směny nebo obchodu a nedává materiálním věcem žádnou hodnotu.
 • Kde příspěvek každého do komunity je považován za rovnocenný a nesmírně vzácný.
 • Kultura, ve které je každý jednotlivec povzbuzován věnovat se svým zálibám a přispívat svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi ke zlepšení prospěchu všech v komunitě.
 • Společnost s novou sbírkou zákonů založených na potřebách lidí.
 • Kde je všechno poskytnuto každému, protože přispívají svou zamilovanou prací.
 • Společnost, kde je o každého postaráno a každý je milován od okamžiku početí do dne, kdy jejich duše opustí tělo.
 • Svět, ve kterém neexistuje zaměstnání, kariéra, korporace, nezaměstnanost, bezdomovectví, hlad nebo další negativní aspekty minulosti.
 • Společnost, která podporuje nejvyšší úroveň vědeckého a technologického pokroku, protože neexistují finanční omezení.
 • Společnost s kvetoucím uměním a kulturou, kde lidé žijí naplno.
 • Společnost, ve které rychlý duchovní růst vyvolaný explozí umění a kultury umožní prudký vzrůst vědomí a s tím zároveň poroste i plné pochopení a přijetí konceptu jednoty.
 • Systém, který poskytuje nepřestavitelný nadbytek všech věcí na všech úrovních, nepředstavitelný pro ty, kteří jsou polapeni v dnešním kapitalistickém prostředí hnaném spotřebou.

Jídelny v komunitě – restaurace – vaření doma

Pamatujte, že jídlo je dostupné každému a vždy v komunitách UBUNTU. Pokud něco specifického není dostupné v komunitě, mistři učitelé nebo mistři řemeslníci v daném sektoru to získají skrze Radu starších (toto je zároveň základní postup k získání čehokoliv potřebného v komunitě) a tvoří se tak trvalé zásobování pro budoucnost. Platí pro šéfkuchaře stejně jako pro všechny ostatní. Plýtvání jídlem bude odsuzováno všemi v komunitě a proto lidé jídlem plýtvat nebudou. Rovněž není nutné shromažďovat potraviny nebo je skladovat ve velkých množstvích, když máme čerstvé jídlo každý den.
Šéfkuchaři a kuchaři, kteří milují vaření a kteří byli jmenováni komunitou na pozici šéfkuchařů, budou hrát klíčovou roli ve způsobu stravování komunity. Způsob stravování a přípravy jídla se dramaticky změní. Je běžně známé, že jíme příliš ubohá jídla. V systému dobrovolného přispívání lidé budou jíst mnohem méně, ale výživněji a potěšení z jídla podstatně naroste.
Když připravujeme jídlo ve stresu, protože musíme, zatímco jsme rozhněvaní, nebo vystresovaní, nebo frustrovaní, jídlo ponese stejnou energii. Ztratí své nutriční vlastnosti a my můžeme dokonce onemocnět. To je osud dnešního světa. Milióny lidí v městských oblastech pojídají fast-food, které nemá žádnou nutriční hodnotu.
Špatné jídlo, které jíme, je jeden z významných faktorů způsobujících zhoršení zdraví v dnešní společnosti.

 • UBUNTU komunity nebudou mít tento problém
 • Jídlo se pěstuje organicky
 • Používá se energií nabitá voda
 • Lidé nejsou ve stresu nebo nervozitě kvůli jejich zaměstnání nebo přežití
 • UBUNTU lidé milují své životy
 • Když připravují jídlo, dělají to s láskou v srdci
 • Ti, kteří neumí vařit nebo neradi vaří, nebudou muset nikdy více vařit, protože jejich město bude plné malých restaurací a společných jídelen vedených mistry šéfkuchaři, kteří milují vaření a připravují jídlo s láskou. Z restaurací a společných jídelen se stanou místa, kde se lidé budou scházet, hovořit spolu a oslavovat. Lidé nebudou muset vařit, když to nedovedou nebo když nebudou chtít. Naše celkové návyky ve stravování se dramaticky změní.

My se podílíme na vytváření naší reality. Klíčem k manifestaci je vizualizace a úmysl.
Toto nás přivádí zpět ke slovům Ježíše, "vírou můžete hory přenášet". Tím myslel, že my sami jsme odpovědní za naši realitu, náš vlastní hologram a že částice vytvářející naši realitu jsou pod naší kontrolou. Protože Bůh je v nás a my jsme jedno s Bohem, máme být spolutvůrci naší božské reality.
Nebudeme vytvářet utopický svět opakováním chyb z minulosti. Je nemožné přesně předpovědět, jak se naše životy změní a jak odlišně budeme věci provádět, ale jedna věc je jistá – abychom přežili jako druh, musíme se zbavit strachu, začít změnu a provádět věci úplně jinak. Nemůžeme stále čekat, až nás někdo zachrání – ale musíme zachránit sami sebe.
Nemůžeme vyřešit naše problémy aplikováním té logiky, která je způsobila. Potřebujeme se znovu naučit principy jednoty a rovnosti, což může být pro některé z nás těžké kvůli systému, do kterého jsme se narodili a který ovlivnil naše myšlení. Jsme produktem systému navrženého tak, abychom se stali závislí na zbytečnostech a na jejich akumulaci, abychom nějakým pokrouceným způsobem věřili, že čím víc zbytečností máme, než zemřeme, tím většího úspěchu jsme dosáhli.

Filosofie otroctví

Filozofie otroctví je na naší planetě dobře propracovaná. Lidé zotročují jeden druhého po tisíce let. Ale abyste lidi udrželi jako fyzické otroky, musíte je ubytovat, krmit a oblékat. Díky zavedení peněz jako nástroje zotročení lidé musí pracovat, sami se krmit, sami se oblékat a sami si zajistit bydlení. Aby mohli toto všechno vykonávat, potřebují zbytečnost nazývanou peníze, která je kontrolovaná a poskytovaná těmi na vrcholu.
Brilantní a jednoduchý podvod na udržování lidstva v otroctví – peníze! Náš vzdělávací systém je chytře využíván k vytváření rozdělení a hierarchie. Systém staví ty s nejlepšími známkami získanými v systému na podstavec slávy a donutí každého k víře, že takoví jsou moudřejší než ti ostatní a proto si zaslouží více než ostatní. Ale bohužel, nejsem jediný, kdo zjistil, že často právě ti více vzdělaní a ve vyšším postavení, více vzdorují změně.
Je to právě ta nenápadná manipulace s naší myslí a podsouvání špatných informací, které získáváme skrze takzvané vzdělávání, co nám brání v přijímání nových ideí, nových informací a nových pravd o nepředstavitelném zotročení našeho druhu. Mnozí si prostě myslí, že jsou natolik chytří, že je nikdo tak šíleně neopije rohlíkem.
Mnozí z trénovaných a velmi vzdělaných jednotlivců se stali horlivými obránci pánů otrokářů a matrice-vězení, jak výstižně popsal Morpheus.
Banksteři a jejich vlády oklamali vzdělané k falešné domněnce, že jsou něco více a dovedli je k víře, že brání svá práva a privilegia ve svobodné společnosti – kde úspěšnější budou ti chytřejší. A tak místo otevírání mysli se naše vzdělávání stává první pyramidou hierarchie a rozdělení.

Vzdělávání a výuka

Náš školní systém a pokračující způsob výuky našich dětí jsou odpovědné za náš mentální stav a poznávací schopnosti, které brání většině z nás se vymanit z důsledků dlouhodobého ovládání mysli. Někteří výzkumníci, jako David Icke, nazývají uvedený stav mysli "vězení levé poloviny mozku", které nám bylo vnuceno v nejdůležitějších letech našeho života v době formování naší osobnosti. Smutné je, že většina z nás se z tohoto vězení po zbytek života nikdy nedostane ven a mnozí z nás ještě budou vězení bránit a nutit své děti ke stejnému uvěznění.
"Státní školy jsou neschopné a vládou řízené vzdělávání nutí každého učit se stejný a často zbytečný materiál, navzdory unikátním zájmům a stylům učení každého jednotlivce. Osnovy jsou navrhovány tak, aby sloužily účelům korporací a vlády a ne studentům.
Proměna našeho vzdělávacího systému je pravděpodobně nejkritičtější věcí, kterou musíme udělat, jestliže se chceme osvobodit z vězení a z nekonečného zápasu o přežití. Protože díky současnému vzdělávacímu systému jsme se stali obránci vězení, které uvěznilo naši vlastní nesmrtelnou duši a naši lidskost. Díváme se okolo na to, jak věci fungují, jak se věci dělají, jak žijeme ze dne na den a věříme tomu, že to je norma – že tak to má být – tak vypadá pokrok a my jsme součástí nekonečného procesu vývoje. Život je každý rok, každý měsíc, každý týden obtížnější. Ale my věříme, že když vydržíme ještě o trochu déle, věci budou lepší. Jsme všichni produkty tohoto systému a jsme naladěni všichni stejně a nastavení systémem tak, abychom jej trpně snášeli, bez otázek.
Většina z nás věří, že to je norma, že to je nejlepší způsob našeho vzdělávání a vzdělávání našich dětí, že není lepší cesta, protože kdyby existovala lepší cesta, autority by ji zavedly. Slepě pokračujeme v udržování naděje, že naši vůdci nějakým činem odpoví na naše volání po nápravě.
Pohlížíme na vzdělávací systém jako na životní šanci pro nás i pro naše děti. Lepší vzdělání, lepší šance na úspěšný život, na získání dobrého zaměstnání, na dobrou kariéru, která nám vydělá spoustu peněz. Je ironické, že ukazatelem úspěchu mezi živými dýchajícími lidskými bytostmi není jejich schopnost milovat druhé, jejich city, kreativní tvorba, příspěvek pro společnost, ale většinou se klade důraz na peníze jako na ukazatel úspěchu.
Rychle zapomínáme, že jsme se všichni narodili sobě rovní a všichni můžeme mít nádherný život bez ohledu na úroveň vzdělání. A tak, aniž by se většina z nás nad situací zamyslela, tak se škola a vzdělávací systém stávají prvním nástrojem rozdělování a dělení mezi námi od prvního dne ve škole. Pamatujte, že historii a pravidla píší vítězové a naše vzdělávání je manipulováno těmi, kteří kontrolují naši společnost. Vítězové mají zájem na udržení moci a proto učí své podmaněné subjekty cokoliv, co je udrží u moci. Jsme nuceni dát děti do školy ve věku, kdy jsou nejvíce zranitelné vnějšími návrhy a vlivem do rukou cizích lidí, kteří dostávají instrukce na výuku od nějakých neviditelných oddělení vlády.
Naše školy jsou zneužívány těmito příšernými autoritami k provádění masového vyvražďování formou nuceného očkování dětí, kteří na oplátku mohou jít do školky. Jedná se o prohnaný plán, jak všechny nakazit chorobami, které nás budou trápit po zbytek života a zaručí obchod výrobcům léků. Ať to zní jakkoliv "přitažené za vlasy" těm, kteří slyší tyto informace poprvé, přesto to je tvrdá realita, kterou musíme změnit. Je velmi obtížné získat vstup do některých států bez předepsaného očkování. V mnoha případech děti musí stát v řadě jako dobytek na nejnovější injekci a musí naprosto důvěřovat rozhodnutí svých rodičů a učitelů.
Učitelé, přestože mají ty nejlepší osobní úmysly, však ve většině případů především touží po udržení práce a proto musí poslouchat nařízení a učit přikázaným stylem a způsobem. Jestliže neposlouchají povinná nařízení, jsou vyhozeni z pozice učitele, ztratí svůj příjem a stanou se nežádoucími pro pozice učitelů v jiných oficiálních vzdělávacích institucích.
Dvanáct let našeho života musíme sedět ve třídě odtrženi od Matky Přírody a musíme si cpát si do hlavy informace, které jsou částo neúplné a i nepravdivé. A pokud dovedeme tyto informace přežvýkat opravdu dobře, smíme jít na universitu, kde "očkování" názorů a vymývání mozku dosahuje ještě vyšší úrovně, dokonce s větším finančním přispěním od korporací. Ti privilegovaní, kterým je dovoleno dosáhnout těchto výšek, naberou určitou úroveň arogance a pýchy, protože sami sebe vidí jako někoho speciálního, protože se hodně nadřeli a dobře přežvykovali. A schopností dobrého přežvykování se pozdvihli a oddělili od mas. A tak, aniž by si toho byli vědomi, se absolventi vysokých škol stávají tichými propagátory a obránci systému, který vytváří hierarchii a rozdělení mezi lidmi.

Od prvního dne ve škole jsme vystavení akademické soutěži a hierarchii inteligence, kterým se musíme poddat. Když nerozumíme předmětu nebo se nám nedaří u zkoušek, jsme zesměšňováni, uráženi a napomínáni k horlivějšímu snažení. Je nám řečeno, že pokud "se nedáme dohromady", nedosáhneme ničeho a skončíme na ulici – že nám nikdo nedá práci a naše životy budou zmařeny. Od prvního dne ve škole jsme vystaveni mnoha formám stresu. Stres ze složení zkoušky a z propadnutí je jedna z nejkrutějších forem ovládání mysli, jakou si umíme představit. Dobrovolně vystavujeme své děti tomuto krutému systému stresu po většinu jejich mladého života.

Nyní bychom už měli všichni jasně vidět, že současný vzdělávací systém nefunguje. Nemá nic společného s opravdovým učením ani s výukou našich dětí reálným životním dovednostem, ani naše děti neinspiruje k realizaci jejich snů a k používání talentů od Boha k nalezení pravého smyslu života. Místo toho náš vzdělávací systém nepřetržitě manipuluje a nenápadně kontroluje mladé mysli, aby se naučily řídit se povely, poslouchat autoritu a dokonce, aby měly z autority strach. Děti jsou manipulovány tak, aby věřily v pyramidu hierarchie, která kontroluje všechny aspekty našich životů, obzvláště, aby poslouchaly a řídily se nařízením vydaným osobou z vyšší úrovně pyramidy hierarchie. A toto všechno se děje pod zástěrkou svobody a osobní volby, které ve skutečnosti neexistují, protože pokud se nepoddáme kontrole vedení, staneme se protivníky systému.

Když se pokoušíme dozvědět něco o původu lidských bytostí, duchovních hodnotách a naší nesmrtelné duši, která pochází z jediného zdroje všeho stvoření, od božského Stvořitele, vyučují se umělá lidská náboženství, která byla násilně zavedena člověkem a která nás rozdělují ještě hlouběji. Náboženské rozdělení způsobilo nejvíce konfliktů a utrpení na naší planetě. A utrpení stále pokračuje, hluboko pohřbené pod mnoha vrstvami podvodu, pod naší ignorancí a našimi zmanipulovanými mozky.

Naše vzdělávání nemá nic společného s učením, ale zcela jistě všechno s přípravou na zaměstnání a na úspěšnou kariéru. A k čemu je dobré zaměstnání? Umožní nám vydělat si peníze. Konečně, všechno je o penězích. A proto ti, kteří kontrolují peníze, budou i nadále kontrolovat vzdělávací systém. Manipulace a kontrola obsahu učebnic je velmi dobře naprogramována. Slouží k podpoře mocných a k udržování kontroly nad lidmi.
Například, většina výzkumů na poli medicíny uváděných v lékařských učebnicích je financována farmaceutickými společnostmi, které financují jak výzkum, tak tisk učebnic. Jde to tak daleko, že být lékařem neznamená léčit, ale umět předepsat správnou drogu. Jsme vyučováni věřit přesně tomu, čemu věřit máme v souladu s jejich přáním, abychom správně "přežvykovali" a předávali dál jejich podvody. Mladé mysli vycházející z lékařských škol znají velmi málo o diagnostice a léčení, o rezonanci a zákonech přírody, o možnostech vyléčení všech chorob a neříká se jim, že pro všechny choroby již byly v minulosti předloženy a prokázány způsoby naprostého vyléčení, protože by to bylo v protikladu se základní snahou farmaceutických gigantů o dosažení co největších zisků. Školy se staly vězením mladých myslí, které chtějí tvořit a zkoumat bez omezení.
Změnu musíme provést my.
Miliónům dětí a dospělých se stále odmítá příležitost k získání nových dovedností, nemohou se věnovat rozvíjení zájmů nebo sportovat, protože si to nemohou dovolit nebo vhodné zařízení není blízko. Vůbec nemluvě o množství domácích úkolů zadaných učiteli, které ovlivňují nejen životy dětí, ale také jejich rodičů a které okrádají rodiny o čas na cokoliv jiného. Ale takhle to být nesmí. V dnešní společnosti jsou zruční umělci a výtvarníci, kteří by měli být učiteli našich dětí. Umění je podceňováno a dává se přednost vědeckému a finančnímu úspěchu. Svět jedná pohrdavě s milióny talentovaných umělců a výtvarníků.

Prosím podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

26.12.2016

Rychlá navigace: