Souvislosti, které všude nenajdete

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí.
To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi.
Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: "Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie."

Pokud pochopíme rezonanci a skrytý zvuk za touto rezonancí, pak dokážeme všechno, protože zvuk vytvořil všechny věci, které se nacházejí ve Vesmíru a bylo to udělané Bohem. Bible nám říká: Na počátku bylo slovo (zvuk), takže bychom mohli být schopni použít zvuk na vytvoření všeho.

Zvuk způsobuje levitaci.
Všechny starodávné kultury vypovídají o levitaci věcí pomocí zvuku, ale i pomocí mysli a myšlenek. Stále o tom slyšíme, ale dokud to neuvidíme na vlastní oči, že je něco takového možné, je to pro nás těžké pochopit.
Takže pokud chcete zvedat velmi těžké kameny, potřebujete k tomu velmi vysoké frekvence, které neslyšíte. Zdroj zvuku pochází ze dvou odlišných center a proces levitace probíhá na křižovatce těchto dvou frekvencí zvuku. Tak vzniká efekt levitace.

Náboženské symboly jsou vlastně zobrazené magnetické siločáry nejrůznějších frekvencí, pokud nakreslíte čáru přímo středem. Každá frekvence zobrazuje jinou schopnost a vlastnost. Starodávné civilizace vyrývali tyto symboly do kamenů a jen tak si je nevymýšlely, ale chtěly to nejdůležitější zachovat a předat svým potomkům. Oni opravdu chápali, že zvuk je obrovským zdrojem, který způsobuje levitaci a je schopen utvářet podobu a hmotu.

Odedávna byli uctíváni zvuk a světlo jako tvůrci všech věcí.
Když se podíváte na nejrůznější tvary symbolů, pochopíte, že se nachází v symbolice nejznámějších náboženství světa. Jsou zobrazeny i v Koptském a pohanském kříži.
Můžete pozorovat sakrální geometrické vzorce, které jsou vložené do těchto symbolů.
Pravděpodobně je k účinku potřebné světlo, které má aktivovat frekvenční zvukové zařízení.
V přírodě se jedná ve skutečnosti o rezonující dutiny, které jsou aktivované světlem.
A to je důvod, proč rovnoběžně uspořádané slunovraty a rovnodennosti specifických datumů se specifickými frekvencemi a energetickými polohami vůči pohybu Slunce aktivizují starodávná místa a probouzí je k životu.

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

29.12.2016

Rychlá navigace: