Souvislosti, které všude nenajdete

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (1. díl)

(1. díl)

Velká šťastná rodina není vždy taková, jak se jeví. Jako v každé rodině, tak i v případě rodin archontské pokrevní linie panují vnitřní boje o větší moc. Existuje 13 "základních" původních pokrevních linií. Z nich ovšem vychází mnoho dalších linií. Představte si 13 původních linií jako základní barvy, které lze míchat a vytvářet tak obrovskou škálu dalších barev. Tak můžeme pochopit a odhadnout globální pokrytí Archontů. Všichni jsou nesmírně bohatí a jsou dobře organizováni do "satanského kultu", aby se přiživovali na lidstvu a nastolili svou trvalou hegemonii nad celou Zeměkoulí. Na povrchu zdánlivě neexistuje žádná konkurence. Je to jen jedna Velká šťastná rodina. Žádná konkurence ve smyslu Dům proti Domu, ačkoli ve skutečnosti je to dravý svět a "pes žere psa". Existuje zde neustálá "soutěž", ve které chce každý postoupit na vyšší příčku. Celá tato "Rodinná sešlost" je zaměřena na postup nahoru.

Na druhé straně jsou "obyčejní lidé" považováni za jejich "pěšáky"; za obyčejné figurky, kterými lze manévrovat na šachovnici podle jejich pravidel a jejich herního plánu. V hierarchii planetární moci jsou nad těmito liniemi ještě další struktury. Jména těchto linií jsou ale tajná, jsou to ti za oponou, kteří manipulují a ovládají své poskoky, kteří vykonávají práci ve veřejném, lidmi viditelném prostoru. Všichni zúčastnění jsou lháři a váleční zločinci. Někteří se vydávají za Židy, ve skutečnosti jsou to chazarští mafiáni nebo za členy královských rodin, ale jsou to nacisté a pedofilové. Ve skutečnosti jsou mnozí satanisté. Zastávají úřady ve Vatikánu, v Londýně, ve washingtonském distriktu Kolumbie a OSN. Všichni jsou navzájem bratranci, synovci, strýcové a neteře. Lidé budou velmi ohromeni, až se v blízké budoucnosti odhalí pravda o naší historii.

Rockefellerovi jsou americkou archontskou větví a potomky staré zkorumpované holandské Východoindické společnosti. Své bohatství nahromadili prostřednictvím Johna Rockefellera a jeho dynastii přinesl bohatství především zinscenovaný krach na burze v roce 1929. John Rockefeller byl dědečkem zesnulého Davida Rockefellera a zemřel v roce 1937. David Rockefeller byl posledním z Johnových vnuků a byl z nich nejmocnější. Jedná se o neuvěřitelně mocnou rodinu, která patří k jedné ze 13 základních iluminátských pokrevních linií. Jejich vliv po smrti Davida Rockefellera v roce 2017 ale zeslábl. Jejich skutečný majetek je obrovský, avšak oni, podobně jako Rothschildovi, prostě raději vypadají, že jsou méně bohatí, než jsou. Nejbohatší rodinou je rod Rothschildů a je šokující, že jsou bohatší než 75 % celkové světové populace dohromady. V roce 1870 John D. Rockefeller založil společnost Standard Oil Company a stal se prvním americkým miliardářem. Své peníze použil na to, aby spolu s Rothschildovými pomohl vytvořit a financovat Federální rezervní systém, který jim dal možnost "vyrábět" peníze ze vzduchu. To je postavilo vysoko nad vládu USA, pokud jde o moc a vliv. Byla to historická příležitost, aby získali moc nad vládou a lidmi prostřednictvím zmanipulovaného finančního systému. Proto jsou Rockefellerovi zodpovědní za zřízení příšerného veřejného zmanipulovaného vzdělávacího systému, za zamlčování důležitých informací. Zasadili se o to, aby se o tom a mnohých klíčových informacích lidé nikdy neučili ani na školách a ani na univerzitách.

Za bídu a podvádění lidstva a Ameriky ve světě nejsou v první řadě zodpovědní Rothschildovi, ale Rockefellerovi, Morganovi, Mellonovi a všichni ostatní aktéři tohoto podvodného procesu. Také za podvodem s globálním oteplováním stojí Rockefellerovi. Klima se mění od počátku věků a existuje nespočet faktorů, které ovlivňují změnu klimatu. Hlavním argumentem elit je, že úroveň CO2 je nejvyšší, jaká byla kdy zaznamenána, což je ale velká lež. Nikde se nezmiňuje skutečnost, že úroveň CO2 byla v minulosti výrazně vyšší než dnes a bez dostatečného množství CO2 by na Zemi neexistoval život. Myšlenka, že za posuny a změny klimatu jsou zodpovědné lidské emise CO2 není vědecky naprosto podložena. Navíc elity v prvé řadě sami realizují mnohé iniciativy, které vůbec neprospívají našemu životnímu prostředí s cílem dostat velké sumy peněz do svých kapes.

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (1. díl)

15.04.2022

Rychlá navigace: