Souvislosti, které všude nenajdete

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (2. díl)

(2. díl)

Na rozdíl od Rockefellerů jsou Rothschildovi spíše obchodníci. Chtějí vydělávat peníze a uzavírat obchody Jsou velmi zručnými uživateli peněz jako nástroje. Pečlivým pěstováním svého neblaze nabytého bohatství s pomocí svých pěti synů Rothschild během Francouzské revoluce nesmírně profitoval tím, že poskytl Rakousku finanční prostředky a válečný materiál, což umožnilo, aby se rozvíjející se rodinné impérium vyvinulo na mnohonárodní organizaci, která se tak stala hlavním financovatelem průmyslu a válek. Pokud se na Rothschildovce podíváme, tak nejsou v rámci rodiny nijak zvlášť zlomyslní ani nemají vysloveně špatné úmysly. Obecně zastávají názor, že dobrý obchod přináší zisk všem zúčastněným, kteří jsou na jejich straně. Raději budou dojit dojnou krávu, tedy nás, obyvatelstvo, než by lidi chtěli zabít pro peníze z pojištění, o kterých vědí, že jim nakonec stejně připadnou.

Na druhé straně Rockefellerovi jsou potomky staré zkorumpované, zločinecké, zlovolné a nakonec potlačené holandské Východoindické společnosti, podobně jako Rooseveltové a Vanderbiltové. Nizozemská Východoindická společnost byla mnohem větší a mocnější než britská koruna a jednoho dne na začátku 17. století jednoduše zanikla. Kam se poděla tato největší obchodní dopravní flotila na světě? Odešla do Ameriky. Takto USA vybudovaly svou obrovskou obchodní flotilu.

Skutečné nebezpečí vždy představují domácí zrádci a ani v tomto případě nejde o výjimku. Nejpravděpodobnější je, že vraždu spáchá známý nebo příbuzný než zcela cizí člověk. Spiknutí bývá často vnitřním procesem, který páchají lidé, kteří v zemi žijí po celé generace, ale nikdy k ní nepřilnuli a nezískali k ní loajalitu nebo náklonnost, což by vedlo k tomu, že by se z nich stali skuteční vlastenci. Můžeme konstatovat, že to nejhorší ze současného nepořádku v USA nepochází z prostředí mimo USA, přesněji od Rothschildů, ale přišlo to od Rockefellerů a jejich spojenců. Příčina dnešních problémů v USA tedy má kořeny v domácích pachatelích a těch, kteří vyrůstali v Americe. V první řadě jsou to Rockefellerové a jejich spiklenecké družiny. Rockefellerovi a Rooseveltové jsou ti hlavní, kteří spolupracovali s britskou monarchií na manipulacích a podvodech uvnitř Ameriky. Sedí v Kongresu a Senátu, a pomocí lži a podvodů zrazují vlastní lid a odstraňují každého, kdo jim stojí v cestě. Světové události jsou výsledkem machinací mocné, skryté Cabaly tajných organizací, které tvoří globální elitu: banky, bohaté rodiny jako Rothschildové a Rockefellerovi, neoficiální organizace jako Rada pro zahraniční vztahy Bilderberg, organizovaný zločin, stínové agentury ve vládě, Skull and Bones, jezuité, zednáři ad.

Za všemi těmito skupinami stojí ještě tajnější skupina, kterou tvoří skuteční vládci planety Země a která mezi své přímé loutky řadí premiéry a prezidenty. Ti, kteří drží otěže moci, mají mimozemské spojence. Jsou tajnou společností mezi tajnými společnostmi. Prosazují konečný plán zrušení náboženství, svržení občanských vlád, aby vše centralizovala pod svou kontrolu a vytvořila Nový světový řád. Zločinecká Cabala má k dispozici mocné tajné technologie, jako je HAARP – kontrola počasí, technologie pro kontrolu mysli, zbraně s usměrněnou energií, uměle vytvořené nemoci a další téměř magické technologie, které jim společně umožňují ovládat lidi způsobem, o jakém se jim ani nezdá. Neustále hledají nové formy tyranie, aby rozšířily svou moc nad myslí i hmotou. Vytvářejí hospodářské katastrofy, jako byla Velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století a také tu, která se nyní blíží. Zkorumpovali peněžní systém, aby zotročili těžce pracující lidi a záměrně zničili naši společnost.

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (2. díl)

16.04.2022

Rychlá navigace: