Souvislosti, které všude nenajdete

Milé maminky…

Rád bych vám řekl pár slov k nastalé situaci. Úvodem bych chtěl říci, že pokud chceme, aby se věci změnily k lepšímu, tak každý probouzející se člověk musí novému paradigmatu něco přinést. Dost dlouho jsme žili v temné pasivitě, v otrocké poslušnosti, lenivé lhostejnosti, zmanipulované netransparentnosti, vyčurané vypočítavosti a bezohledné bezcitnosti. "Vesmír" nám prostřednictvím všeho toho, co se stále intenzivněji děje kolem nás, všech těch manipulací, nátlaku, zamlžování a našeho egoistického chování, nastavuje zrcadlo, abychom se uviděli ve skutečném Světle a mohli se ještě "na poslední chvíli" změnit a zapracovat na sobě. Všichni v sobě ještě neseme z minulosti nezpracované strachy, pasívní odevzdanost a nechuť postavit se hlouposti či zlu, lenosti, vypočítavosti, chorobné nedůvěřivosti, skryté aroganci a panovačnosti. Někdo z tohoto výčtu už rozpustil mnohé, jiný se ještě ani nevydal na cestu této "duševní detoxikace", která přináší nejen obrovskou úlevu, pročištění a euforickou závrať s obrovského proudu Světla a čistého proudu vzduchu, který do nás znovu začne proudit, ale také přináší nepříjemné detoxikační krize a vytahuje na povrch zapáchající bažinaté kaly, které se v nás kdysi usadily a nyní se derou na povrch, a kterých se musíme bezpodmínečně zbavit. Tato doba je obrovskou výzvou a nutí nás všechny, abychom opustili svůj nekonfliktní klídeček, své zatuchlé, nesvobodné, vystrašené vězení mysli, ubrečený kouteček a své uražené místo vzdoru a aktivně se zapojili do transformačního procesu. Už dál se nesmíme bát pojmenovávat zlo, lež, manipulace, hloupost a nevědomost kolem sebe. Naučme se statečně čelit Temnotě, ať už má jakoukoliv tvář nebo se zahalila do jakéhokoliv oděvu, roucha, obleku či tuniky. Součástí probuzení je znovuzískání důležité schopnosti naučit se rozlišovat Temnotu, zlo a nevědomost od čistoty, pravdy a Světla, ať už se skryje za nejrůznější ideologie či dogmatické ideje. Musíme překonat skrývanou lhostejnost k utrpení druhých: "Pokud dovolíte, aby se ublížilo tomu poslednímu z vás, tak je to stejné, jako byste dovolili, aby ublížili mně..." Tato zásadní Kristova myšlenka by měla být dneska pro nás kompasem z detoxikační duchovní bažiny, ze které se lidstvo pomalu vymaňuje. Je třeba udělat ten poslední krůček ve svém vědomí ze svého uvězněného mozku do svého svobodného srdce, z krajiny svého ega do míst nesmrtelného ducha.
Chtěl bych všem maminkám, které se rozhodly čelit zvůli temného systému a vzaly zodpovědnost za sebe a za své děti do svých rukou, poblahopřát a poděkovat za jejich velmi správné a statečné rozhodnutí a sdělit jim, že již nyní zvítězily a je v podstatě jedno jestli nakonec své dítě budou vychovávat doma samy, nebo v kolektivu několika maminek nebo v nějaké z komunit, které budou rychle kolem nich vznikat. Jednou z takových komunit je právě vzniklé společenství: Ra-dost, poznání, kreativita.

Milí rodiče!
Máte jiný názor na testování vašeho dítěte, nošení roušek a vnucovanou vakcinaci než ministerstvo zdravotnictví a školství? Chcete, aby vaše dítě získalo informace, které považují za vysoce pravdivé a důležité špičkoví vědci, odborníci, historici, lékaři a filosofové, kteří přinesli lidstvu důležité objevy a vynálezy, ale světové cenzurované společenství brzdí jejich prezentaci a zavádění do praxe? Chcete, aby vaše dítě bylo vedeno k tomu, aby se z něj stala sebevědomá, ale citlivá osobnost, která rozvíjí své přirozené talenty a zároveň ctí institut rodiny, národa a její počínání v životě bude založeno na vesmírných zákonech, lidskosti, úctě k pravdě a svědomí, jako základních a nosných pilířích?
Pak zvažte, zda už nenadešla doba k tomu, abyste vzali do rukou výchovu svého dítěte a dále ho už nevystavovali státní šikaně, výchově ke slepému otroctví a nevědomé konzumaci dogmat. Pokud budete mít vážný zájem zapojit sebe a své děti do komunity "Ra-dost, poznání, kreativita", které chce komunita společně vyučovat ve třídách po 12 až 16 žácích při školném 4 až 5 000 Kč/měsíc a vést je k těmto hodnotám, tak nás kontaktujte na tomto mailu: radost.poznani.kreativita@gmail.com

Milé maminky...

21.06.2021

Rychlá navigace: