Souvislosti, které všude nenajdete

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

Nečekej, až ti někdo něco dovolí!

Nečekej, až zruší všechny zákazy a dají ti svobodu!

Nečekej, až nastane změna u nás, na politické scéně, na celé planetě nebo až se změní lidé!

Uvědom si, že vnější svět je odrazem tvého stavu vědomí a je tvým vlastním zrcadlem.

I tvoje svoboda je jen stavem tvé mysli.

Dovol sám sobě, stát se svobodným.

Uvědom si, že i štěstí je stav tvé mysli.

Také zdraví je stav tvé mysli.

I hojnost a bohatství je stav tvé mysli.

Veškeré zázraky a dary jsou uloženy uvnitř tebe a jen čekají, až je v sobě objevíš.

Vždy vnímáš jen to, co je obsahem tvého vědomí a tvých podvědomých programů.

Odhal v sobě všechny špatné a negativní programy a změň je!

Tvá duše se snaží tě probudit a ukázat ti cestu.

Nastává čas se stát vědomou bytostí, zodpovědnou za své myšlenky a představy.

Prvotní změna musí nastat uvnitř tebe, ve tvé mysli a vědomí, až pak se vše projeví ve hmotě a stane se realitou.

Tvá realita je subjektivní a odráží tvůj vnitřní svět.

Staň se svobodným hned teď, staň se vládcem své mysli, staň se Králem či Královnou svého Srdce.

Sundej řetězy, které tě brzdí, svazují a zotročují a odlož všechny zbraně.

Klíč ke své svobodě, bohatství a štěstí nosíš uvnitř tebe.

Uvidíš a budeš prožívat jen to, v co budeš věřit.

Staň se vědomým Tvůrcem své reality.

Věř ve svou božskou podstatu a v sebe.

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

13.08.2021

Rychlá navigace: