Souvislosti, které všude nenajdete

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

Zlí, temní inkvizitoři dobře vědí, že už prohráli. V jejich prospěch už nepracuje žádná okolnost. Už nemají žádnou vývojovou alternatívu. Proto jsou zoufalí a zároveň vzteklí... Nevěnujte jim přespřílišnou pozornost a zachovejte si svou vysokou frekvenci. Nedávejte jim svými obavami a strachem energii a moc! Udržujte své jasné Světlo! Vibrujte laskavostí a láskou, protože tato vyoká frekvence rozpouští veškerý odpor Temnoty. Pamatujte si, že Světlo nikdy neútočí, protože to není vůbec potřebné. Stačí, "rožnout" a prosvítit prostor a Temnota sama zmizí a vyklidí svou pozici. Tam, kde se prosadí Světlo, temnota přestává automaticky existovat.

Kdykoliv na vás někdo vypustí nějakou žlučovitou zlobu, vzpomeňte si na Buddhu, jak šel přes vesnici svých odpůrců. Jeden z nich ihned vyběhl a začal mu zlostně nadávat, Buddha ho pokynem ruky přerušil a zdvořile se zeptal: "Promiň příteli, ale když někomu dáš dárek a on ho nepříjme, komu potom patří?" Muž rázně vykřikl: "No přece mně! Já jsem ho pořídil, tak samozřejmě bude můj a zůstane mně!" Buddha přikývl a řekl mu: "Ano, přesně tak to je i s tvým hněvem a zlobou. Já jsem je od tebe nepřijal a oni zůstanou u tebe..."

Takže i vy se neptejte zlých a nevědomých lidí proč vám ubližují, ale ptejte se sebe, proč jim to dovolujete.

Zažehněte v sobě své vnitřní Světlo a prosvětlíte všechny temné stíny, které ve vás ješte přetrvávají. Tešte se z toho, že ve všech koutech na této planetě probíhá zevrubný úklid a také vy věnujte co největší pozornost svému vnitřnímu uklízení. Nechejte do sebe vstoupit Světlo a neznepokojujte se množstvím špíny, která se ještě vyvalí jak na naší planetě, tak ve vašem podvědomí. Nastal čas vyčistit i ty vaše nejskrytější a nejtemnější komnaty. To je poslední a závěrečná část vaší dlouhé cesty.

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

14.08.2021

Rychlá navigace: