Souvislosti, které všude nenajdete

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (5. díl)

(5. díl)

Ruští komunisti měli tajné skupinové vedení (Secret Group Order), které se skládalo pouze ze Židů. Ovládali všechno týkající se viditelné vlády. Právě tato mocná organizace je zodpovědná za tajné přemístění centra komunizmu do Tel Avivu. A co udělali Židé v Rusku pod jařmem komunizmu? Londýnské židovské noviny Universal Review "La Revue universelle" k tomu napsaly (1926): Ano, Rusko určitě umírá. Nikde a nikdy neexistovala žádná třída obyvatelstva, v žádné zemi, které život by byl horší jako v podmínkách sovětsko-židovského ráje... Děláme děsivé experimenty na živém těle sovětského lidu, do čerta, úplně stejně, jako když se nějaký anatomický student medicíny hrabe v mrtvole nějakého tuláka. Nezajímá nás Sovětský Svaz. Zajímá nás univerzální židovská světová revoluce, pro kterou jsme vždy obětovali všechno. Tady v Rusku, kde jsme absolutními pány, se nebojíme vůbec ničeho. Země vyčerpaná vojnami, epidemiemi, smrtí a hladem jsou vynikajícími donucovacími prostředky. Ruský lid už není schopen ani toho nejmenšího protestu, ani toho nejmenšího rozhořčení. Byl neustále pod ostražitou pozorností orgánu OGPU a naší armády. Sami jsme často překvapení obrovskou trpělivostí těchto lidí.

Můžete si být jistí tím, že v celém SSSR není jediná rodina, ve které bychom tak či onak nezabili otce, matku, brata, dceru a též abychom neznásilnili syna nebo nějaké jejich blízké příbuzné či jejich přátele. A navzdory tomu si Felix Dzeržinskij pokojně chodil po Moskvě bez jakékoliv ochrany a dokonce i v noci. Když mu tuto nedbalost vytýkali, jen se zasmál a řekl: Co? - Nikdy se na mě neodváží, psy a krev! (Polská kletba. Dzeržinskij byl polský Žid!) Zeptal jsem se pana Rosenthala, jestli o tom všem věděla americká vláda a OSN? Pan Rosenthal odpověděl: "OSN není nic jiného než padací dveře do obrovského koncentračního tábora. My OSN v podstatě kontrolujeme."

Na moji otázku, proč při uchopení moci v zemi je úplně ničena střední a vzdělaná třída, včetně jejich rodin, pan Rosenthal řekl: „Toto je takové zavedené pravidlo: zabíjet všechny členy předcházející vlády, jejich rodiny a příbuzné, nikdy však Židy. Zabíjíme také všechny policajty, armádní důstojníky a jejich rodiny, nikdy však Židy. Dobře víme, že pokud by nějaká vláda začala hledat komunisty ve své zemi, tak ve skutečnosti se snaží nalézt Židy ve své zemi. Nás nemůžete doběhnout a oklamat. Neviditelné židovské vlády mají k dispozici celý světový propagandistický stroj. Ovládáme všechny média, dokonce i vaši hudbu a pódium. Vaše skladby cenzurujeme dávno předtím, než se dostanou k vydavatelům. Ovládáme dokonce i vaše samotné myšlení.

Řekl jsem, že podle toho, jak se chválíte a jestli je to pravda, pak je strašidelné myslet na naši budoucnost. Na to pan Rosenthal odpověděl: "Tady v Americe také eliminujeme celé vrstvy obyvatelstva. I vy osobně mezi nimi nepochybně budete. A jako vždy, nikdo se Židů ani nedotkne. A já se nechválím. Pouze vám uvádím fakta! Je příliš pozdě, aby se křesťané připravili na obranu. Vlak už odjel. Dávno, velmi dávno, než jsme se stali agresory. Toto je bezpochyby největší cíl v našem životě. Být agresory!"

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (5. díl)

08.07.2024

Rychlá navigace: