Souvislosti, které všude nenajdete

Starý slovanský kalendář – 3. díl

(3. díl)

Jednotlivá léta se váží do větších celků. Kruh Let tvoří 16 Let. Z nich prvních 15 let se nazývá Prostá Léta a mají po 365 dnech (střídají se měsíce 41 a 40 dnů). Posvátné "Leto" je šestnáctým posledním rokem Kruhu Let a všechny jeho měsíce mají 41 dní. Tím se vyrovnávají zcela přesně všechny odchylky. Větším celkem je Kruh Života, který se skládá ze 144 let, což je 9 x 16 let, tedy 9 cyklů Kruhu Let. Kruh Svaroga (neboli Den Svaroga) je dlouhý 25 920 let (180 Kruhů Života). Toto dlouhé období skončilo právě na přelomu let 2011 a 2012 a začal se počítat nový Kruh Svaroga, z čehož vyplývá, že naši Předkové měli velmi hluboké astrologické znalosti. Den Svaroga se dělí na 16 Čertogů (souhvězdí) a doba setrvání v jednom Čertogu je 1620 Let. Každý Čertog má svůj název a je pod ochranou jednoho ze slovanských Bohů.

Naše Midgard-Zem se pohybuje kolem Jarily-Slunce a rotuje zároveň kolem své osy. Tato osa se pomalu pohybuje v kruhovém kuželu (jako když roztočíme dětskou káču). Pohyb, který vykonává, se nazývá precese. Zemská osa by pouze působením lunisolární precese vykonala plný uzavřený kruh kolem pólu ekliptiky za dobu 25 725 let – dnes se toto období nazývá platónský rok, ale působí zde i jiné vlivy. Astrologové dělí období na 12 platónských měsíců (nebo věků) pojmenovaných podle znamení zvěrokruhu. Každý věk (1/12 platónského roku) trvá 2160 Let. Pokud si vynásobíme 2160 Let 12 věky zvěrokruhu, vyjde nám délka jednoho precesního kruhu 25 920 Let. Podle jiných zdrojů trvá stejné období cca 2150 Let, při vynásobení opět 12 věky nám vyjde 2800 Let, čímž se blížíme výpočtům současných vědců.

Před 7520 lety v den podzimní rovnodennosti byl uzavřen mír ve Hvězdném chrámu mezi Bílou Rasou (starými Slovany) a Velkým Drakem (starými Číňany). Tehdejší Slované vytvořili nový kalendář, aby se pro potomky do daleké budoucnosti uchovala vzpomínka na toto velké vítězství. Symbolem vítězství se stal Bílý jezdec na koni propichující kopím Draka. Měl zanechat budoucím pokolením obrazovou zprávu o hrdinství předků ve velké vítězné válce. Jak je vidět, tento symbol je velmi starý a pro Slovany velmi významný. Křesťanství ale ve svém "mírumilovném" tažení napříč světem jej Slovanům účelově ukradlo a jako obraz "sv. Jiří na koni propichující hada" začalo využívat pro své účely, přestože nemá žádný vztah k dějinám křesťanství. (A také proto, aby zakryly skutečné slovanské dějiny.)

Slovanský kalendář se používal dlouhá tisíciletí, dokud jej křesťanství nezačalo násilně zaměňovat za svůj kalendář, nejdříve juliánský, potom gregoriánský, který je v současné době uznávaný celosvětově. Ne všude ale křesťanství prosadilo svou vůli hned. U nás v Čechách se o změnu pokoušel v r. 1582 arcibiskup Martin Medek z Mohelnice, ale neuspěl. Změnu na gregoriánský kalendář prosadil až Rudolf II. v roce 1584. Rusko odolávalo déle a ke změně zde došlo až po násilném dosazení Petra I. Romanovce na trůn. Ten nechal přepsat všechnu genealogii, aby vyhovovala mocenským zájmům křesťanství. Přijal v roce 1700 juliánský kalendář, a tak Rusko skočilo z roku 7208 do roku 1700 n. l. Juliánský kalendář byl používán až do r. 1917, kdy byl reformován na gregoriánský.

Starý slovanský kalendář (3. díl)

14.08.2022

Rychlá navigace: