Souvislosti, které všude nenajdete

Starý slovanský kalendář – 4. díl

(4. díl)

Zavedením Juliánského kalendáře v Čechách Rudolfem II v roce 1584 a v Rusku v roce 1700 po násilném dosazení Petra I Romanovce na trůn Slované přišli o 5508 let svých novodobých dějin kvůli rozpínajícímu se žido-křesťanství, které zotročovalo celé národy a všem vnucovalo svoji vůli, náboženství, dějinný výklad a směr. Slované byli prohlášeni za primitivy a pohany, kteří údajně teprve kolem 9. – 10. století n.l. spatřili světlo světa. (Tato cílená lež a manipulace funguje dokonce ještě dnes.) Nově nastolený kalendář již neodpovídal rytmům Přírody a Matky Země. Zároveň s ním byla Slovanům vnucena víra v jednoho boha, žido – křesťanského boha, který se v Rusku zahalil do pláště pod jménem "pravoslavná církev". (Název "pravoslavný" byl převzatý z původní slovanské víry, aby zahalil zlo, které přinášelo žido-křesťanství, a to pak mohlo ovládnout slovanský národ.) Tím započal rozpad ruské (ale i slovanské) duše zevnitř.

Dnes by se mohlo zdát – "dílo zkázy je dokonáno", vždyť ani současní Rusové sami o své minulosti nevědí. Naštěstí to ale neplatí absolutně, protože vědomí lidé a Strážci slovanské víry zachovali řadu důležitých písemných svědectví a pramenů. Mnohé důležité informace jsou zachovány v slovansko-árijských védách a dalších prastarých archeologických nálezech, které se nyní "vynořují ze tmy". Byly buď pečlivě chráněny před zničením, nebo zasunuty do muzejních sklepů jako nepohodlné nálezy nezapadající do veřejně proklamované a uměle vytvořené historie.

Rokem 7128 (1620 n.l.) začala velká doba Temna, která právě končí. Vynořují se mnohé důkazy o starobylosti Bílé Rasy, o tom, že jsou Slované bohorození, jsou přímými prapra-vnuky slovanských Bohů (čtyř vyspělých mimozemských civilizací, které v dávné minulosti osídlily Hyperboreu), ale i další důkazy o původu ostatních národů žijících na naší planetě. Praví potomci Slovanů současné transformační a vzestupné změny prožívají velmi silně, protože k tomu mají největší genetické předpoklady, dědictví po předcích – Slovanských Bozích.

Otevírají se jim energetické kanály (celkem 16) a čakry (9), jimiž se napojují na energetickou mřížku Země i Vesmíru, aby získali zpět napojení na Vyšší energie. Proto se otevírejte novému poznání, přijímejte nové energie, pracujte hlavně sami na sobě, na rozvoji své intuice, svědomí a otevřeného srdce, abyste jako noví lidé vstoupili do nadcházejícího období Světla.

Starý slovanský kalendář (4. díl)

15.08.2022

Rychlá navigace: