Souvislosti, které všude nenajdete

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

(2. díl)

Češi pronikali na území Bohemie v několika vlnách, ale byli stále vytlačováni germánskými kmeny, s nimiž sváděli těžké boje. Trvalé osídlení území Bohemie potomky Ščeka (Čecha) se datuje na počátek 4. století n.l. do doby Attilových časů. Praotec Čech (Šček), jak o něm píší Staré pověsti české, je bratrem Kyje z rodu Svatojaryčů, který od r. 430 n.l. vládl v Kyjevě. Téhož roku došlo k odchodu Čechů pod vedením Ščeka, Kyjova bratra, na západ do Karpat pravděpodobně i dále do Bohemie. Tím má český národ svoji rodovou historii vycházející z rodu Svatojaryčů, jež má ve své přímé linii za Předka boha Slunce Jara, a která po meči skončila vojvodou Krokem, jenž měl tři dcery.

Velesova kniha nám podrobně popisuje utajenou historii Čechů před prvními Přemyslovci. Uvádí jména kmenů, vůdců, knížat, vzájemné boje a bitvy, zaznamenává úspěchy i neúspěchy. Ukazuje nám Čechům, jak prastarým národem jsme, odkud jsme v dávné době přišli a kde máme hledat své kořeny. Jasně nás řadí mezi Slovany, kteří svým rodem sahají až k Jarovi, a tudíž i pro nás jsou platné znovu objevené Slovansko-Árijské Védy, z nichž bychom pro doplnění bílých míst v naší historii měli vycházet. Zároveň jsou védy studnicí moudrosti o Zemi, Vesmíru a Člověku. Seznamují nás nejen s naší pradávnou historií, ale učí nás, jak žít v souladu se sebou samým, s Matičkou Zemí a s celým Vesmírem. V dnešní technokratické společnosti se stal návrat k zákonům Přírody a Vesmíru otázkou přežití.

Dodatek: Velesova kniha vycházela z konkrétních děl autorů, kteří jsou nám dnes již neznámí. Všechna díla byla záměrně zničena křesťanskou církví a inkvizicí a pak prohlášena za "pohanská". Tím jsme my Slované byli odříznuti od naší vlastní historie, kultury a moudrosti Předků. V současné době je nám dána možnost na tyto slovanské tradice a vědění navázat prostřednictvím Slovansko – Árijských Véd a tak pomoci rychleji ukončit vládu Temna a nastolit po tak dlouhé době opět vládu Světla.

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

09.08.2022

Rychlá navigace: