Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (22. díl)

(22. díl)

Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu:
Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován tak, aby dosáhl absolutní kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku. Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem Rothschildovy finanční skupiny.
Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" – ale toto jejich očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy, zatímco podporují a udržují chorobu v chronickém pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií. Pro rozšíření odbytu "léků" jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány nejrůznější skupiny preparátů. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím nemocem vědomě vyvolávají nová a nová onemocnění. Okolnost, že tyto nové nemoci jsou vyvolané vedlejšími účinky těchto drog a projeví se až po mnoha letech, je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe. Chemoterapeutické drogy a údajná léčba rakoviny ve skutečnosti vyvolávají sérii velmi těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie jsou cíleně diskreditovány jako "nevědecké".
Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat svůj "obchod s chorobami" a dopouštět se tak dalších zločinů. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informace, například že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamín C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění také mimo jiné blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu – lysin. Na základě těchto neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění svým konáním záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (22. díl)

16.06.2022

Rychlá navigace: