Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

(11. díl)

Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "védánta", "véda-antah", je závěrem, ukončením Védy a ucelením Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra".
Během náboženské tradice v Indii vznikly výkladové či pomocné knihy k těmto čtyřem sámhitám, tzv. "bráhmany", které se tradičně dělí na 3 části. Ta první část se nazývá "viddhi" – to jsou předpisy, jak se mají provádět jednotlivé ceremonie. Druhá část se nazývá "védánta", což jsou filosofické vývody, které z těch védských samhit bráhmani časem sami vyvodili, jak si vysvětlují smysl veršů. Ve třetí části, která se nazývá "aranyaka", jsou již jakési přídavky k bráhmanám. Důležité části aranyak, té třetí části bráhman, se nazývají "upanišady". Ty se proslavily, protože je zde spousta zajímavých filosofických úvah, které svou úrovní vysoce převyšují vše, čemu se dnes v Evropě říká "filosofie".
Jaké upanišady jsou ty nejzajímavější a bylo by dobré se s nimi seznámit? Snad těch nejstarších šest. Nejslavnější a také nejdůležitější z nich jsou tzv. Brhádaranyaka upanišada a Čhándogya upanišada, velmi zajímavá je Kaušíthakí upanišadu, která celá pojednává o práně, coby brahma, je krátká a přehledná. K těm nejstarším šesti ještě patří Kéna, Taittríya a Áitareya – toto jsou ty nejznámější a také nejstarší a rozhodně jsou ještě předbuddhistické. Mezi ty nejdůležitější ještě patří upanišady Kathaka, Íśa, Śvétaśvara, Mundaka a Mahánáryána, čili to je dalších 11 upanišad, které mají zásadní theologickou a filosofickou závažnost. K nim můžeme ještě počítat Prašnu, Maitrayányu a Mandukyu, což je tedy dohromady 14 upanišad a toto dohromady tvoří základ, který je podstatou učení tzv. "staré védánty".
V mladších upanišadách je stále více posilovaný monotheistický pohled, blížící se již židokřesťanství, kdy všemocný a milosrdný "Stvořitel", často pod jménem Šiva, začíná zcela ovládat pole, a tím ruší významnost vnitřního lidského procesu poznání, který je ve Védě vyjádřen slovem a obrazem jako "křesání sómy" – to znamená, že ta vnitřní práce samotného člověka a to spoluúčastenství na tvorbě hodnot člověka a světa, zde už je postupně mazáno.
Védština je nejstarší řeč na planetě. Její kořeny sahají desítky tisíc let do minulosti a její stopy nalezneme po celé planetě a u všech kultur. Je obrazem největšího a nejdramatičtějšího boje dvou temných a nepřátelských sil v kosmu, který se neustále odehrává. Pochopení jak se tyto dva světonázory projevují, jaké používají metody manipulace s lidstvem, a co zakrývají je pro nás zásadní a životně důležitá skutečnost. Védská tradice nám znázorňuje věčně živou podstatu "boga", toho, ze kterého všechno vychází, duchovní slunce, které svými paprsky podněcuje život. Védská tradice nám říká, že prapodstata tohoto Boha se dá vyjádřit slovem Poznání. Bůh v koncepci védské, východní ale i pohanské či slovanské je synonymem absolutního poznání. Je Světlem beze stínu – Amitábha. Postupem času se na Zemi ale začaly všechny termíny stále více zahušťovat, tuhnout a přeměňovat se na obrazy, předměty a bytosti. Duch hmotné nápodoby, materialismu a chtonismu, vyprodukoval v naší vnucené židokřesťanské kultuře ideologii, která se pokouší zničit původní, dávnou duchovní školu slova tím, že převádí vznášející se vokály na obyčejný pozemský znak. Tak materializuje a digitalizuje celou řeč, a tak uzavírá celou společnost do hmoty. Snaží se přišpendlit duchem okřídlenou píseň nebo báseň a zlikvidovat hudebnost, tón i ducha řeči, které jsou její podstatou a stavebním kamenem. Védština má čtyři základní vokály, stojící pro svůj velký posvátný význam na počátku abecedy: a, i, u, r. Tyto vokály reprezentují čtyři směry proudění, čtyři světové strany a zároveň i celý život ve své úplnosti. Proto také ayurvéda je dodnes v hinduismu chápána jako věda o životě, o jeho udržování a zachování.

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

05.10.2021

Rychlá navigace: