Souvislosti, které všude nenajdete

Příběh Williama Morrise, část 17. – Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

(17. část)

Po nějaké době Dozorci ztratili zájem o člověka, když uvěřili tomu, že nejsou schopni najít způsob, jak plně zmanipulovat tuto lidskou duši nebo energii, která vyvěrá z lidských těl. Tehdy také Anunnaki ve svém prostředí procházeli krizí kvůli nedostatku zlata a minerálů nezbytných pro jejich rozvoj. Co tehdy udělali? Začali využívat nově zresetovaného člověka pro těžkou práci a těžbu. Přinutili ho, aby dokázal extrahovat zlato v drsné, vnitrozemské temné hlubině. Co mohlo být pro Anunnaki lepší, než přimět lidi, aby uvěřili, že jsou jejich Bohy a že je proto budou muset poslušně uctívat. Období vzniku mnoha známých pyramid probíhalo právě v tomto období. Pyramidy nebyly nic jiného než centra generující energii a sloužily k tomu, aby ovládaly člověka a generovaly katastrofy. Také tímto způsobem se snažili Elity ovládat lidské duše, ale byl to od nich zase neúspěšný pokus. Pyramidy Anunnaků byly záměrně rozmístěny po celých Známých zemích, ale i těch ostatních. Toto byl také další starověký způsob, jak se kolonizovaly země. Pyramidy také sloužily jako forma varování v kolonizovaných zemích. Byl to jakýsi znak pro všechny ostatní narušitele vstupující do zemí bez povolení. Bylo známo, že se Anunnakové báli, že přijde rasa, která osvobodí stávající kolonie. Pak se Dozorci a Anunnaki začali navzájem konfrontovat a bojovat o kontrolu nad těmito Známými zeměmi lidských bytostí a také nad velkým množstvím nalezeného zlata.

Obři právě tehdy využili těchto bojů mezi Dozorci a Anunnaki a vstoupili do našich zemí. Mnozí přišli z našich ostrovů (kde žije She-Ki), ale i z jiných zemí jako jsou "Svobodné ostrovy". Vstoupili do Známých zemí ze dvou stran ledových hradeb obklopujících Zemi. Tyto ledové stěny byly v minulosti vytvořeny Dozorci, aby lidé neměli možnost procházet ven a byli uvěznění v ohraničeném prostoru. Jejich cílem bylo znemožnit ukotvení poznání "Nekonečné Země" a nedovolit probuzení živých energií v lidských tělech, které jsou nyní oslabené a otupělé ztrátou poznání své minulosti. Ve Střední Asii se rychle zformovala velká armáda lidských obrů (2.5 až 4 metroví lidé) a začaly se zde také formovat další skupiny s lidmi, kteří tam žili. Starověcí obři dobře znali obrovský potenciál "Zdroje" v každé lidské bytosti. Velmi brzy se zdvojnásobil jejich počet a nastal velký a mocný obro-lidský osvobozenecký odpor, který stále sílil a připravoval se na nevyhnutelný útok Dozorců a Anunnaků. Dozorci a Anunnaki nadále pokračovali ve vzájemné konfrontaci a bitvách, které se odehrávaly v jejich vlastních zemích a tím ponechávali kontrolu nad našimi Známými zeměmi lidoobrům, takže toto území mělo nějakou dobu statut svobodné zóny. Toto byla doba rozmachu Velké Tartárie a technologií založených na volné energii. Území našich zemí bylo téměř úplně svobodné. Říká se, že někteří Dozorci a Anunnaki viděli své pyramidy padat, aniž by s tím mohli něco udělat, protože se museli účastnit své vlastní války.

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý

Příběh Williama Morrise, část 17. - Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

10.01.2024

Rychlá navigace: