Souvislosti, které všude nenajdete

Lakmusový papírek (8. díl)

V 60. letech probíhala již naplno studená válka mezi USA a Sovětským Svazem. Ty si šly po krku, jak jen mohly. Že byla studená válka vyvolaná stejnými silami, kterými byla zase i ukončena, to většina politiků tehdy vůbec nevěděla. A tak jejich vzájemná rivalita, vyhrožování a harašení jadernými zbraněmi bylo skutečné a nepředstírané. Západ se vždy snažil rozvracet všechny východní země, jak jen mohl a všemi dostupnými prostředky rozdmýchával u lidí žijících ve východním bloku nenávist k socialistickému zřízení a k Sovětskému Svazu. Využíval k tomu veškeré pozlátko západu jako hlavní propagandu a je jasné, že pro spoustu lidí žijících v tak trochu šedivém světě socializmu, to bylo neodolatelně lákavé. Koneckonců vypovídá o tom počet emigrantů, kteří emigrovali v letech 68-69 a kterých bylo okolo 80 tisíc. V následujících 20 letech, 69-89, už to bylo jen 150 tisíc celkem. Tedy celkem 230 tisíc od roku 1968 do roku 1989. V porovnání s tehdejší populací Československa to bylo přibližně 1,5 %. Je to málo nebo hodně? Já si myslím, že málo. Kdyby ta situace byla tak neúnosná, jak se někteří mladí, kteří to nezažili, snaží tvrdit, tak by to číslo bylo mnohem vyšší. Mimochodem, víte, kolik Ukrajinců uteklo od začátku SVO do Ruska? Z celkových cca 7 miliónů utekly do Ruska 3 milióny!

Ve druhé polovině 60. let se začala situace měnit, a to jak v samotném Sovětském Svazu, tak i ve státech východního bloku. Samozřejmě, že na tom měli významný podíl i agenti západních tajných služeb. Nálady v Československu vykulminovaly v roce 1968 do událostí Pražského jara, došlo ke změnám ve vedení KSČ, slábla cenzura a napětí ve společnosti se zvyšovalo. Sovětský Svaz začal tlačit tehdejší vládu a komunisty k urychlené stabilizaci situace, a když bylo jasné, že nejenže není vůle něco měnit, ale dokonce se situace začíná vymykat kontrole, musel Sovětský Svaz zasáhnout. Musel!

Toto jsou dějinná fakta, se kterými nic neuděláme. Co ale můžeme dělat je, že se na to podíváme z dnešního pohledu. Je jasné, že se západ snažil již v roce 68 uspořádat u nás majdan, jak se tomu dnes moderně říká. Západ se potřeboval dostat co nejblíže k hranicím se Sovětským Svazem, takže tady vůbec nešlo o nějakou legrační svobodu v Československu, ale o vojenské zajištění Československa, jako bezpečnostní zóny. Nechat si napochodovat wehrmacht (nebo NATO nebo UN) těsně ke svým hranicím, to prostě v žádném případě nebylo možno dovolit a Československo muselo zůstat součástí socialistického východního bloku. Na to nemusí být člověk zvlášť velký vojenský stratég, aby to pochopil. My jsme měli pro Sověty cenu hlavně jako strategické území a bezpečná zóna a pro západ jsme byli neodolatelně lákavá příležitost dostat se o 1.000 km blíže k hranicím Sovětského Svazu. Úplně jednoduché a logické. Kdyby to Sověti dovolili, změnilo by to rovnováhu sil mezi Západem a Východem a mělo by to zásadní vliv na veškeré další události. Všechny události proti lidem, které byly spuštěny v posledních 20 letech, by se tak mohly spustit o 20 let dříve. Je otázkou, jestli byla Aliance před 20 lety tak silná, aby mohla genocidní procesy zastavit. Možná by lidstvo už nebylo...

Takže události v roce 1968 byly ze strany Sovětů naprostá nutnost a jiné řešení nastalé situace tehdy neexistovalo. Bylo potřeba zasáhnout silou, diplomatická jednání nevedla k cíli, a kdo ví, co by se všechno mezitím zvrtlo.

Podle: https://kresadlo.com/lakmusovy-papirek

Lakmusový papírek (8. díl)

23.06.2023

Rychlá navigace: