Souvislosti, které všude nenajdete

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích. Všechny emoční a psychické stavy, jako jsou agrese, náladovost, deprese atd., mají své vibrační frekvence. Jednoduše řečeno, je-li muzika nastavena na určité frekvence, může spustit stav agrese a prakticky jakoukoliv emoci a následný psychický stav. Například žánr metal, death-metal jsou konstruovány na spouštění agrese. Vyzkoušejte si někdy pustit tento žánr a pozorujte pocity v břiše.

Veškerá muzika má své určité ladění. Ladění muziky, aby mohlo být pro nástroje stejné (aby mohli spolu hrát v harmonii), musí vycházet z jednoho společného bodu. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí tón a jemu se dá určitá frekvence. Představit si to můžeme, jako vlnová délka, či frekvenční svět, ve které daná skladba bude zahraná. V dnešní době je za výchozí bod považován tón A, který je laděný na frekvenci 440Hz!!! Tento výchozí bod ladění schválila "Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v roce 1955, po předchozím doporučení (1939) nacistické strany mluvčím Josephem Goebblesem. Proč, to se můžeme jen dohadovat s různými teoriemi, ale výsledek je dnes velmi známý. Takto laděná hudba působí disharmonicky a to na celou lidskou společnost!!! Od této doby je většina muziky, hlavně té moderní, kterou slyšíte v rádiích, televizích a všech médiích, laděna na 440 Hz.
Zvláštní zajímavostí je, že strunné nástroje mají sice možnost se přeladit na 432 Hz, ale je tu problém... Například hoboje, klarinety, zobcové flétny, píšťaly a všechny podobné nástroje, které se již neladí a jsou naladěné z výroby, mají výchozí ladění... HÁDEJTE JAKÉ?? 440 Hz!!! Čili ze zkušeností z velkých orchestrů víme, že chtějí-li si housle a další nástroje s těmito nástroji zahrát, aby TO znělo, tak si musí housle a podobné strunné nástroje naladit na 440 Hz... Zdá se, že moc možností, jak se dostat z kazajky 440 Hz, hudebníkům dáno nebylo...
Poznámka: všimněte si, že když velký orchestr začíná ladit, tak kdo udává základní tón, podle kterého se všichni naladí???

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Co bylo důvodem přeladění na 440 Hz, proč a odkud bylo přeladěno???

Ve správné harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. Audio skladby se základem 432 Hz se zdají, že vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Budeme-li zkoumat dvacet roků kolektivní vědomí, ovládané a používané 440 Hz a to nejen u hudby, zjišťujeme nárůst negativního sociálního chování.
Tato informace byla velmi dobře známá již více než sto let Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky.
Bohužel, většina západní hudby je stále naladěna na nepřirozený základ 440 Hz, je to zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, jen 8 cyklů (kmitů), ale velmi znatelný rozdíl pro vnímání lidského vědomí a jeho reakcí. Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln posvátné geometrie a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, rovněž působí na DNA a vědomí.
Podívejte se na výsledek pokusu, kde geometrie hmoty ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi.
Tento pokus byl prováděn tak, že do vody byly pouštěny dané frekvence a voda zobrazila jejich geometrické vyjádření. Tyto pokusy prováděl již známý Masaru Emoto, který dokázal, že voda reaguje na různé frekvence, nálady lidí a je schopna tyto informace přenášet (čili i zobrazovat).
432 Hz - geometrie je konkrétní, jasná, v harmonii a částice vody se mezi sebou netlučou, v harmonii jsou i naše emoce.
440 Hz - částice vody jsou naskládané na sebe bez jakéhokoliv náznaku nějaké jasné struktury. Dalo by se to nazvat CHAOS? V tomto stavu jsou i naše emoce při poslechu dnešní hudby...

432 Hz a 440 Hz

Podle hudebníka a výzkumníka Briana T. Collinse, který komponuje hudbu na frekvenci 432 Hz, je tzv. standardní výška (A=440 Hz) ve své podstatě disharmonická. Jeho kampaň na podporu hudby laděné na frekvenci 432 Hz jako náhrady za 440 Hz mu získala celosvětové uznání v komunitě podporující tuto frekvenci.

Jak již bylo řečeno výše, dnes je většina hudby západního světa naladěna na A 440Hz, protože Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) ji schválila v roce 1955, po předchozím doporučení roku 1939 mluvčím nacistické strany Josephem Goebbelsem. Původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků.

Jiná studie říká, že 440Hz stimuluje levou hemisféru, kde je uloženo naše EGO, smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu ,,co vidím a slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).
Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické!!!
Snad Vám již dnes bude jasné, že je opravdu důležité, jakou hudbu posloucháte...

22.12.2016

Rychlá navigace: